Jump to content
 • Sign Up
Støtt hjemmeautomasjon.no!

FSund

Members
 • Posts

  28
 • Joined

 • Last visited

Hjemmeautomasjon

 • System
  Home Assistant

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

FSund's Achievements

Kabelfører

Kabelfører (6/16)

 • Collaborator
 • First post
 • Reacting Well
 • Conversation Starter
 • Week One Done

Recent Badges

5

Reputation

 1. God idé med månedlig avtale. Hva om man får et schtilig ikon ved siden av brukernavnet sitt om man er sponsor?
 2. (sorry for å spamme mitt eget topic her, men!) Det eneste jeg ikke har fått til nå er å skru på varmeelementet i anlegget igjen. Såvidt jeg kan se er alle settings like som før restarten, men jeg mistenker at noe endret seg når jeg koblet til Save Touch panelet. ECO mode er av, eco offset er satt til 8 grader, og temperatur settpunkt er 22 grader. Men fortsatt starter ikke varmeelementet. Noen som vet hvilke parametre som styrer dette? Jeg er litt usikker på hvilke som er relevante. EDIT: Jeg måtte manuelt inn på Save Touch panelet og velge at elektrisk ettervarmebatteri var koblet til. Dette var ikke lagt inn som standard. Og virker heller ikke som det er mulig å konfigurere via modbus? Finner i alle fall ingen registre som passer.
 3. Nå fungerer det igjen, og jeg tror jeg forstår deler av problemet i alle fall. Etter at jeg først mistet kontakten med anlegget så forsøkte jeg å restarte ESP32 og anlegget et par ganger, uten hell. Så kom jeg på at jeg hadde endelig fått Save Touch panelet fra montøren for noen dager siden, så jeg koblet det til. Jeg gikk gjennom oppstartsguiden, sjekket at modbus var aktivert, men gjorde ellers ingenting. Når jeg dobbeltsjekket modbus innstillingene på Save Touch panelet i dag oppdaget jeg at "Slaveadresse" var satt til 0. Jeg hadde allerede forsøkt adresser 0, 1 og 2 i oppsettet av modbus_controller i ESPHome under debuggings-forsøkene mine, uten hell. Men når jeg satt slaveadresse på anlegget til 1, og address til 1 i modbus_controller så fikk jeg kontakt igjen. Så kanskje modbus_controller i ESPHome ikke fungerer med address 0. Eller noe annet, jeg vet ikke lenger. Men nå fungerer det i alle fall EDIT: Etter å ha tenkt litt på dette så lurer jeg på om dette var årsaken til at jeg sleit sånn med å få kontakt med anlegget mitt i utgangspunktet, før jeg kjørte PC Tool en gang. Det kan være modbus slaveadresse er satt til 0 som default, og at ESPHome ikke fungerer med dette. Men at PC Tool setter denne til 1.
 4. Enig i det, men det er så vanskelig å gjøre fra kontoret 😅 Skal teste når jeg kommer hjem!
 5. Skrelte ned config'en helt til null (med litt ekstra debuggin) esphome: name: "esp32-loft" esp32: board: esp32dev framework: type: arduino # Enable logging logger: level: DEBUG # make uart stream available in esphome logstream baud_rate: 0 # disable logging over uart #logs: # modbus_controller: DEBUG # uart: DEBUG # modbus: DEBUG # Enable Home Assistant API api: ota: # Enable boot up messages debug: wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "Esphome-Web-Ec3548" password: "nej" captive_portal: ## MODBUS uart: id: mod_bus rx_pin: 16 tx_pin: 17 # for systemair: 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200 baud_rate: 115200 data_bits: 8 # 8 is default parity: NONE stop_bits: 1 debug: direction: BOTH after: delimiter: "\n" sequence: - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes); modbus: id: modbus1 flow_control_pin: 5 send_wait_time: 250ms # default 250ms modbus_controller: - id: villavent # use unit id 1 to read/write modbus registers and id 2 for IAM registers address: 1 # 1 to 254? modbus_id: modbus1 setup_priority: -10 command_throttle: 100ms # [default 0ms] minimum time between requests sensor: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent name: "16062 REG_PASSWD_PC_UNLOCKED" register_type: read address: 16061 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "-" Men fortsatt ingenting INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-loft.yaml... INFO Starting log output from esp32-loft.local using esphome API INFO Successfully connected to esp32-loft.local [09:05:29][I][app:102]: ESPHome version 2022.11.3 compiled on Nov 28 2022, 09:01:27 [09:05:29][C][wifi:504]: WiFi: [09:05:29][C][wifi:362]: Local MAC: 0C:B8:15:EC:35:48 [09:05:29][C][wifi:363]: SSID: [redacted] [09:05:29][C][wifi:364]: IP Address: 192.168.1.125 [09:05:29][C][wifi:366]: BSSID: [redacted] [09:05:29][C][wifi:367]: Hostname: 'esp32-loft' [09:05:29][C][wifi:369]: Signal strength: -68 dB ▂▄▆█ [09:05:29][C][wifi:373]: Channel: 1 [09:05:29][C][wifi:374]: Subnet: 255.255.255.0 [09:05:29][C][wifi:375]: Gateway: 192.168.1.1 [09:05:29][C][logger:293]: Logger: [09:05:29][C][logger:294]: Level: DEBUG [09:05:29][C][logger:295]: Log Baud Rate: 0 [09:05:29][C][logger:296]: Hardware UART: UART0 [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:108]: UART Bus 1: [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:109]: TX Pin: GPIO17 [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:110]: RX Pin: GPIO16 [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:112]: RX Buffer Size: 256 [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:114]: Baud Rate: 115200 baud [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:115]: Data Bits: 8 [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:116]: Parity: NONE [09:05:29][C][uart.arduino_esp32:117]: Stop bits: 1 [09:05:29][C][modbus:139]: Modbus: [09:05:29][C][modbus:140]: Flow Control Pin: GPIO5 [09:05:29][C][modbus:141]: Send Wait Time: 250 ms [09:05:29][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '16062 REG_PASSWD_PC_UNLOCKED' [09:05:29][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [09:05:29][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '-' [09:05:29][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [09:05:29][C][captive_portal:088]: Captive Portal: [09:05:29][C][mdns:103]: mDNS: [09:05:29][C][mdns:104]: Hostname: esp32-loft [09:05:29][C][ota:093]: Over-The-Air Updates: [09:05:29][C][ota:094]: Address: esp32-loft.local:3232 [09:05:29][C][api:138]: API Server: [09:05:29][C][api:139]: Address: esp32-loft.local:6053 [09:05:29][C][api:143]: Using noise encryption: NO [09:05:29][C][modbus_controller:275]: ModbusController: [09:05:29][C][modbus_controller:276]: Address: 0x01 [09:05:29][C][debug:049]: Debug component: [09:05:29][D][debug:061]: ESPHome version 2022.11.3 [09:05:29][D][debug:065]: Free Heap Size: 255016 bytes [09:05:29][D][debug:095]: Flash Chip: Size=4096kB Speed=40MHz Mode=DIO [09:05:29][D][debug:132]: Chip: Model=ESP32, Features=WIFI_BGN,BLE,BT, Cores=2, Revision=1 [09:05:29][D][debug:140]: ESP-IDF Version: v3.3.5-1-g85c43024c [09:05:29][D][debug:145]: EFuse MAC: 0C:B8:15:EC:35:48 [09:05:29][D][debug:199]: Reset Reason: Software Reset CPU [09:05:29][D][debug:244]: Wakeup Reason: Unknown [09:05:32][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06" [09:05:32][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06" [09:05:32][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06" [09:05:33][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06" [09:05:33][D][uart_debug:158]: >>> "\x01\x04>\xBD\x00\x01\xAC\x06" [09:05:33][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x3EBD countdown=0 no response received - removed from send queue Noen som er god på modbus og skjønner noe av loggingen?
 6. Nå skjønner jeg ingenting. Jeg har hatt kontroll på anlegget via ESPHome en stund nå, men i går sluttet det helt å respondere. Dette skjedde etter at strømmen var borte fra anlegget en liten stund. Nå får jeg ikke svar fra noen av registrene, og anlegget responderer heller ikke på noen kommandoer. ESPHome konfigurasjonen er uendret. Alt jeg får nå er feilmeldinger som denne [08:45:31][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4268 countdown=0 no response received - removed from send queue Legger ved full logg fra flashing og oppstart av ESP32 Noen som har peiling? INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-loft.yaml... INFO Generating C++ source... INFO Compiling app... Processing esp32-loft (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0) -------------------------------------------------------------------------------- HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf Dependency Graph |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2 |-- WiFi @ 1.0 |-- FS @ 1.0 |-- Update @ 1.0 |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0 | |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2 |-- DNSServer @ 1.1.0 |-- ESPmDNS @ 1.0 Compiling /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/src/main.cpp.o Linking /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.elf RAM: [= ] 14.1% (used 46132 bytes from 327680 bytes) Flash: [====== ] 62.2% (used 1141598 bytes from 1835008 bytes) Building /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.bin esp32_create_combined_bin(["/data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.bin"], ["/data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.elf"]) Wrote 0x126bd0 bytes to file /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware-factory.bin, ready to flash to offset 0x0 ========================= [SUCCESS] Took 13.29 seconds ========================= INFO Successfully compiled program. INFO Resolving IP address of esp32-loft.local INFO -> 192.168.1.125 INFO Uploading /data/esp32-loft/.pioenvs/esp32-loft/firmware.bin (1141712 bytes) Uploading: [============================================================] 100% Done... INFO Waiting for result... INFO OTA successful INFO Successfully uploaded program. INFO Starting log output from esp32-loft.local using esphome API INFO Successfully connected to esp32-loft.local [08:44:57][I][app:102]: ESPHome version 2022.11.3 compiled on Nov 28 2022, 08:44:15 [08:44:57][C][wifi:504]: WiFi: [08:44:57][C][wifi:362]: Local MAC: 0C:B8:15:EC:35:48 [08:44:57][C][wifi:363]: SSID: [redacted] [08:44:57][C][wifi:364]: IP Address: 192.168.1.125 [08:44:57][C][wifi:366]: BSSID: [redacted] [08:44:57][C][wifi:367]: Hostname: 'esp32-loft' [08:44:57][C][wifi:369]: Signal strength: -68 dB ▂▄▆█ [08:44:57][C][wifi:373]: Channel: 1 [08:44:57][C][wifi:374]: Subnet: 255.255.255.0 [08:44:57][C][wifi:375]: Gateway: 192.168.1.1 [08:44:57][C][wifi:376]: DNS1: 192.168.1.200 [08:44:57][C][wifi:377]: DNS2: 0.0.0.0 [08:44:57][C][logger:293]: Logger: [08:44:57][C][logger:294]: Level: DEBUG [08:44:57][C][logger:295]: Log Baud Rate: 0 [08:44:57][C][logger:296]: Hardware UART: UART0 [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:108]: UART Bus 1: [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:109]: TX Pin: GPIO17 [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:110]: RX Pin: GPIO16 [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:112]: RX Buffer Size: 256 [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:114]: Baud Rate: 115200 baud [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:115]: Data Bits: 8 [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:116]: Parity: NONE [08:44:58][C][uart.arduino_esp32:117]: Stop bits: 1 [08:44:58][C][modbus:139]: Modbus: [08:44:58][C][modbus:140]: Flow Control Pin: GPIO5 [08:44:58][C][modbus:141]: Send Wait Time: 250 ms [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Systemair Temperature setpoint' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number Icon: 'mdi:home-thermometer' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number Unit of Measurement: '°C' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_MANUAL_OVERRIDE_OUTPUT_SAF' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_MANUAL_OVERRIDE_OUTPUT_EAF' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_REGULATION_UNIT' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_USERMODE_MANUAL_AIRFLOW_LEVEL_SAF' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_USERMODE_MANUAL_AIRFLOW_LEVEL_EAF' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_SAF_LOW_RPM' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number Unit of Measurement: 'rpm' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_EAF_LOW_RPM' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number Unit of Measurement: 'rpm' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_RPM' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number Unit of Measurement: 'rpm' [08:44:58][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:1CA [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_RPM' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number Unit of Measurement: 'rpm' [08:44:58][D][api.connection:917]: Home Assistant 2022.11.4 (::FFFF:C0A8:1CA): Connected successfully [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_SAF_HIGH_RPM' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number Unit of Measurement: 'rpm' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'REG_FAN_LEVEL_EAF_HIGH_RPM' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number Unit of Measurement: 'rpm' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Systemair ECO mode temperature offset' [08:44:58][C][modbus.number:083]: modbus.number Unit of Measurement: '°C' [08:44:58][C][modbus_controller.select:009]: modbus_controller.selectModbus Controller Select 'Systemair Fan speed level for mode manual' [08:44:58][C][modbus_controller.select:009]: modbus_controller.select Icon: 'mdi:fan' [08:44:58][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x46A countdown=0 no response received - removed from send queue [08:44:58][C][modbus_controller.select:009]: modbus_controller.selectModbus Controller Select 'Systemair Set new user mode' [08:44:58][C][modbus_controller.select:009]: modbus_controller.select Icon: 'mdi:account' [08:44:58][C][modbus_controller.switch:014]: modbus_controller.switchModbus Controller Switch 'Systemair ECO mode' [08:44:58][C][modbus_controller.switch:014]: modbus_controller.switch Icon: 'mdi:leaf-circle' [08:44:58][C][modbus_controller.text_sensor:012]: Modbus Controller Text Sensor 'REG_USERMODE_MANUAL_AIRFLOW_LEVEL_SAF TEXT' [08:44:58][C][modbus_controller.text_sensor:012]: Modbus Controller Text Sensor 'REG_USERMODE_MANUAL_AIRFLOW_LEVEL_EAF TEXT' [08:44:58][C][modbus_controller.text_sensor:012]: Modbus Controller Text Sensor 'REG_FAN_REGULATION_UNIT TEXT' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Active user mode' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Icon: 'mdi:account' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Outdoor Air Temperature' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Device Class: 'temperature' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '°C' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 1 [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Extract Air Temperature' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Device Class: 'temperature' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '°C' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 1 [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Supply Air Temperature' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Device Class: 'temperature' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '°C' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 1 [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Heat Exchanger Usage' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '%' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Icon: 'mdi:sync-circle' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Systemair Heater Coil Usage' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '%' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Icon: 'mdi:heating-coil' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1001 REG_DEMC_RH_HIGHEST' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '%' [08:44:58][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1002 REG_DEMC_CO2_HIGHEST' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: 'ppm' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1161 REG_USERMODE_MODE' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1251 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_TYPE' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1252 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_MAX_VALUE' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1253 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_STOP_T_WINTER' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1254 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_MAX_TEMP' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1256 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_START_T_WINTER' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1257 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_START_T_SUMMER' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1258 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_STOP_T_SUMMER' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1258 REG_FAN_OUTDOOR_COMP_VALUE_SUMMER' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1274 REG_FAN_REGULATION_UNIT' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1305 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: 'rpm' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1306 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: 'rpm' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1405 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_PERCENTAGE' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '%' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1406 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_PERCENTAGE' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '%' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1415 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_RPM' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: 'rpm' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '1416 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_RPM' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: 'rpm' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '2055 REG_SATC_HEAT_DEMAND' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '%' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '2504 REG_ECO_T_Y1_OFFSET' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '°C' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '2505 REG_ECO_MODE_ON_OFF' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '-' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x489 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '2506 REG_ECO_FUNCTION_ACTIVE' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '-' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '9003 REG_SYSTEM_UNIT_TEMPERATURE' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '12102 REG_SENSOR_OAT' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:44:59][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: 'degrees' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '12103 REG_SENSOR_SAT' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: 'degrees' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '12401 REG_SENSOR_RPM_SAF' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: 'rpm' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '12402 REG_SENSOR_RPM_EAF' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: 'rpm' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '14001 REG_OUTPUT_SAF' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '%' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '14002 REG_OUTPUT_EAF' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '%' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '14371 REG_OUTPUT_FAN_SPEED1' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '%' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '14372 REG_OUTPUT_FAN_SPEED2' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '%' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '17001 REG_COMM_MODBUS_ADDRESS' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '17002 REG_COMM_MODBUS_BAUD_RATE' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor '17003 REG_COMM_MODBUS_PARITY' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor State Class: '' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Unit of Measurement: '' [08:45:00][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor Accuracy Decimals: 0 [08:45:00][C][captive_portal:088]: Captive Portal: [08:45:00][C][mdns:103]: mDNS: [08:45:00][C][mdns:104]: Hostname: esp32-loft [08:45:00][C][ota:093]: Over-The-Air Updates: [08:45:00][C][ota:094]: Address: esp32-loft.local:3232 [08:45:00][C][api:138]: API Server: [08:45:00][C][api:139]: Address: esp32-loft.local:6053 [08:45:00][C][api:143]: Using noise encryption: NO [08:45:00][C][modbus_controller:275]: ModbusController: [08:45:00][C][modbus_controller:276]: Address: 0x01 [08:45:00][C][debug:049]: Debug component: [08:45:00][D][debug:061]: ESPHome version 2022.11.3 [08:45:00][D][debug:065]: Free Heap Size: 221188 bytes [08:45:00][D][debug:095]: Flash Chip: Size=4096kB Speed=40MHz Mode=DIO [08:45:00][D][debug:132]: Chip: Model=ESP32, Features=WIFI_BGN,BLE,BT, Cores=2, Revision=1 [08:45:00][D][debug:140]: ESP-IDF Version: v3.3.5-1-g85c43024c [08:45:00][D][debug:145]: EFuse MAC: 0C:B8:15:EC:35:48 [08:45:00][D][debug:199]: Reset Reason: Software Reset CPU [08:45:00][D][debug:244]: Wakeup Reason: Unknown [08:45:01][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4F9 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:02][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x584 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:03][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x7D0 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:05][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x9C7 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:06][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x3520 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:07][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x3E8 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:09][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x488 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:10][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4E2 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:11][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4E7 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:13][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x4F9 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:14][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x518 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:15][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x57C countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:17][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x586 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:18][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x806 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:19][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x864 countdown=0 no response received - removed from send queue [08:45:20][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x9C7 countdown=0 no response received - removed from send queue
 7. Åååja, jeg tenkte alle de mTouch var Zigbee. Skjønner nå at det kun er "OP" varianten.
 8. Går ann å kjøpe den nå ser det ut som? https://lumier.no/varme-og-ventilasjon/termostat-og-regulator/digital-termostat/mtouch-one-r-hvit_1
 9. @TurboJens Veldig kjekt å høre at det var litt hjelp å finne blant all knotinga mi. Høyres ut som du har gått gjennom mange av dei same feilsøkingsstega som eg har gjort. Mitt anlegg har heller aldri blitt kommisjonert. Det hadde egentlig vore veldig kjekt å høyre fra "offisielt" hold (Systemair) kva dette PC Tool verktøyet gjør som ikkje me får til på anna vis.
 10. Det er et godt poeng. Godt å høre at det ikke bruker så mye strøm. Anlegget mitt har kun vert i bruk i sommer, så problemet med kald trekk blir nok større litt ut på vinteren.
 11. @Dennis87 Hvor får du "Power Usage" fra (den nederste sensoren i HA bildet)? Og har du peiling på om det er mulig å skru av heater coil helt? Med tanke på strømforbruk må det være bedre å skru på/opp varmepumpa litt enn å la villaventen varme luften med strøm.
 12. Jeg fikk kontakt via ESPHome etter å ha koblet meg til med PC-tool en gang, så det har vert oppe å gå en stund. Veldig bra oppsett du har der, switch og select elementene var jeg ikke klar over at var mulig. Takk!
 13. Etter å ha studert modbus oversikten til Systemair litt mer kan det kanskje være noen av disse registrene som må settes før man får noe mer informasjon ut av enheten. Evt. noe av det her Det må i alle fall finnes et eller annet register som det er mulig å skrive til for å sette det ordentlig i gang, for jeg brukte jo en modbus-USB adapter med PC Tool for å "aktivere" anlegget.
 14. flow_control_pin er satt ja. Her er oppsettet mitt akkurat nå. Ikke så mye som er lagt inn av styring enda, utenom hastighet på avtrekk og tilluft esphome: name: "esp32-loft" esp32: board: esp32dev framework: type: arduino # Enable logging logger: level: DEBUG # make uart stream available in esphome logstream baud_rate: 0 # disable logging over uart logs: modbus_controller: DEBUG uart: DEBUG modbus: DEBUG # Enable Home Assistant API api: ota: # Enable boot up messages debug: wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "Esphome-Web-Ec3548" password: "iG4pVh8BmFgM" captive_portal: ## MODBUS uart: id: mod_bus rx_pin: 16 tx_pin: 17 # for systemair: 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200 baud_rate: 115200 data_bits: 8 # 8 is default parity: NONE stop_bits: 1 debug: direction: BOTH after: delimiter: "\n" #sequence: # - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes); modbus: id: modbus1 flow_control_pin: 5 send_wait_time: 250ms # default 250ms modbus_controller: - id: villavent # use unit id 1 to read/write modbus registers and id 2 for IAM registers address: 1 # 1 to 254? modbus_id: modbus1 setup_priority: -10 command_throttle: 100ms # [default 0ms] minimum time between requests number: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent id: REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_RPM name: "REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_RPM" address: 1414 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "rpm" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent id: REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_RPM name: "REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_RPM" address: 1415 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "rpm" sensor: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent name: "1001 REG_DEMC_RH_HIGHEST" register_type: read address: 1000 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "%" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent name: "1002 REG_DEMC_CO2_HIGHEST" register_type: read address: 1001 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "ppm" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent name: "1161 REG_USERMODE_MODE" register_type: read address: 1160 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "-" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent name: "1305 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL" register_type: read address: 1304 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "rpm" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent name: "1306 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL" register_type: read address: 1305 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "rpm" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent name: "1405 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_PERCENTAGE" register_type: read address: 1404 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "%" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent name: "1406 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_PERCENTAGE" register_type: read address: 1405 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "%" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent name: "1415 REG_FAN_LEVEL_SAF_NORMAL_RPM" register_type: read address: 1414 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "rpm" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent name: "1416 REG_FAN_LEVEL_EAF_NORMAL_RPM" register_type: read address: 1415 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "rpm" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent name: "12401 REG_SENSOR_RPM_SAF" register_type: read address: 12400 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "rpm" - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent name: "12402 REG_SENSOR_RPM_EAF" register_type: read address: 12401 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "rpm"
 15. Testa på ny med ESP32 og RS485 modul, og nå fikk jeg kontakt! 🥳 Virker kanskje som anlegget må "settes i gang" eller lignende før modbus fungerer ordentlig, og at "PC Tool" har ordnet dette for meg.
×
×
 • Create New...