Gå til innhold

Vinnerliste


Populært innhold

Viser det mest likte innholdet siden 21. feb. 2018 i alle områder

 1. 16 poeng
  Jeg laget for to uker siden en liten(?) kode for å optimalisere strømforbruket med tanke på strømutgifter (ikke strømforbruk) for å ta hensyn til varierende pris gjennom døgnet (og siden jeg for et par uker siden fikk timesavlesning gjennom ny måler fra BKK og strømregning hos Tibber). Grunntanken er å forvarme huset når prisen er billig. For å kunne gjøre dette må man ha en modell av huset som beskriver strømforbruk som funksjon av husets tilstand (temperatur) og hvilken temperatur man ønsker. Jeg har i et halvt år samlet strømforbruk hvert 5. minutt og samtidig logget temperatur. Ved å se på midlere strømforbruk for hver time og sammenligne det med temperaturer og temperaturendring over hver time så kan man bygge en modell på dette (hvis jeg gjentar denne analysebiten kontinuerlig, så kan det kalles maskinlæring). Jeg bruker da sklearn i Python til å lage en (multi)lineær modell som predikerer strømforbruk utifra temperaturendring og differanse mellom ute og innetemperatur. Det er betydelig med støy i denne modellen, se plott av alle dataene mine her: Som en bilineær modell i Python, så implementerer jeg den slik, dette blir nesten analogt med de rette linjene i plottet over: def hourly_power_usage(tmpincrease, insideoutsidediff): """This function could do multlinear regression on the dataset or use finished regression coefficients. It answers what power (in KwH) is needed for the whole house to reach the delta temperature in one hour. """ # from sklearn import linear_model # model = lm.fit(X, y) # X = [inne_diff, inne_diff_ute], y=Smappee5minavg(hour)] coef = [2.150, 0.189] # beware W vs KW intercept = 0.5735 return coef[0] * tmpincrease + coef[1] * insideoutsidediff + intercept Her er det tallene 2.150 og 0.189 kW som man kan tolke: 2150 er ekstraeffekten som kreves for å øke temperaturen med en grad i løpet av en time, samt at man må legge på 189W for hver grad differanse det er på ute og inne, og blir et mål på hvor godt huset er isolert. Kaldere utetemperatur gir høyere pådrag på 189-koeffisienten. I tillegg passer det modellen å legge på 573 watt uansett hvordan temperaturforholdene er. Når denne modellen er på plass, så kan man ved å kjenne framtidas strømpris, framtidas temperaturbehov (ønsket termostatinnstilling) og framtidas utetemperatur (yr) estimere strømforbruk og tilhørende kostnad. I tillegg kan man få tilpasset start av oppvarming for å møte et framtid temperaturønske. Jeg har delt "optimaliseringen" i to deler. Først en kodesnutt som flytter oppvarming tidligere i tid i tilfelle estimert effektpådrag blir for stort. Hvis man skal hoppe fra 18 grader til 25 grader i ett jafs, så tilsier modellen et effektuttak på omtrent 14KW. Jeg har ikke nok variabel effekt (Multireg x 5 (snart 10) + varmepumpe) til å klare dette, så det betyr at jeg må starte en eller to timer tidligere. Koden er enkel brute-force som øker termostatverdien timen forut for høyt estimert effektuttak og gjør dette omigjen helt til effektuttaket går under en viss grenseverdi. Resultatet av det steget ligger i den blåe linja i plottene lenger nede, kalt 'Kwh-adjusted'. Neste steg er optimalisering - her gjør jeg det med hjemmelaget brute-force (jeg tror optimaliseringsteknikken kalles 'simulated annealing'). Jeg øker temperaturen med 0.5 grader på tilfeldige tidspunkt (untatt i nedkjøliingsperioder) og rekalkulerer kostnad. Hvis en viss temperaturøkning resulterer i redusert kostnad, bevares forslaget, ellers forkastes det. Dette gjøres iterativt, og endel ganger omigjen for å øke sannsynligheten for at man ender opp på et globalt minimum. Resultatet blir som man kan se i plottet under. Optimaliseringen gjentas hver time, og jeg har justert antall iterasjoner slik at det tar ca 1 minutt å kjøre. Her kan man se blå kurve som startpunkt, og rød kurve som ferdig produkt. I natt har altså huset tenkt å begynne med forsiktig oppvarming allerede klokka ett for å på billigst mulige måte klare holde 25 grader mellom 7 og 8 i morgen tidlig når prisen er 80 øre (25 grader er 'master-termostat', faktiske termostater har en viss delta i forhold til denne utifra rommets behov). Det regnes også ut hvor mye man sparer på optimaliseringen, akkurat i denne perioden er det hele 2.37 kr (det er mye i forhold til det jeg har sett de i ukene dette har vært i drift..). (i plottet ser man at jeg også skrur av varmtvannstank i døgnets tre-fire dyreste timer) Så, virker det? Vel, jeg har ikke kontroll på alt effektuttak ennå (venter på 5 stk multireg som skal monteres av elektriker), men jeg er ihvertfall i stand til å observere historisk strømforbruk og pris som ser slik ut: og gjetter på at akkurat her har jeg spart noen titalls øre
 2. 14 poeng
  Fikk kretskort i dag. De sendte 12 istedet for 10, mulig de vil kompensere for evt. feil... Kortene ble bestillt 2. mars, med 7 dagers prosessering. Viser seg å være 7 arbeidsdager, fra de får bestilling til de blir sendt, men 12 dager er ikke så ille. (PCB ble bestilt fra EuroCircuits, kan se ut som de holder til i Belgia) Loddet på komponenter. Så at ESP fikk strøm. Plugget i FTDI kabel og så AI Thinker ready... melding Patchet om HAN til labben og plugget denne i. Sjekket JP1 med oscilloscope, og så finfin 3.3V TTL komme rasende inn Satte jumper på JP1, lastet opp ESPDebugger sketch, og så på serial output... Her var det jo bare rabbel! Så kom jeg på, jeg har jo debug på Serial1, og det har jeg ikke tatt høyde for på kortet. Fant ut at Serial1 TX er Pin02, og at denne er lagt høy via R3. Kunne derfor koble til FTDI via en kabel, og voila! (Helt fantastisk at vi for to dager siden så at debug vil fungere helt fint via vanlig Serial også, om en kjører denne på samme config som HAN) En sjelden gang bare funker ting, "out of the box" PS: Er i gang med å lage en mer skikkelig software. AP boot, DNS, config i EEPROM, støtte for alle målere, osv.
 3. 13 poeng
  Deler litt bilder og hva jeg gjorde for å få Mitsubishi varmepumpe online med ESP8266 WIFI modul. Utgangspunket var å få noe bedre en zxt-120 til å styre varmepumpa og noterte meg at det kan kjøpes diverse plugin moduler fra Mitsubishi for dette (blant annet MelCloud WIFI adapter). Så da tenkte jeg at det måtte være noen terminaler eller plug som en kunne koble seg til. Heldigvis så er det noen som har trakka løypa først så noen kloke hoder har reversert kommunikasjonen på CN105 porten på disse varmepumpene og laget hardware oppsett og software bibliotek for dette; https://github.com/SwiCago/HeatPump. I korte trekk så er det en kontakt, CN105, som har seriell kommunikasjon og 5V på ene pinnen så da sier det seg selv at en ESP8266 modull er rette valget her. Denne porten finnes på de fleste Mitsubsihi varmepumper, hvis varmepumpen søtter MelCloud så har den denne kontakten slik jeg har forstått det. Jeg har en Mitsubishi FD-Heat Kirigamine (MSZ-35FD). Så da er det bare å trekke ut strømkontakten til varmepumpa og åpne opp. Finner hovedkortet og i mitt tilfelle så må en ta ut flere kontakter for å få ut hovedkortet. CN105 kontakten ser ut til å være brun i det fleste tilfeller. Den har 5 pinner. Type kontakt som passer er PAP-05V-S, jeg kjøpte min fra Elfa: "Krympehus Poles 5 300-21-706" og klemmkontaker som passer "Klemkontakt Hunn 300-21-733". Bruker kontakter 2-5 (TX,RX,5V,GND). Siden jeg har min pumpe opp under taket laget jeg en lang ledning slik at jeg kan ha kontroll modul på toppen. Laget et lite hakk i kabinett for ledning ut. Har en liten nedfelt "hylle" på toppen hvor jeg til slutt skal ha kontrolleren med borrelås er planen. Sjekket at det var 5V på plus leding etter mod (NB! pinne 1 har 12V) så en slipper uønsket grill party. Så jeg tok det jeg fant av komponenter i skuffen og hev det på et breadbord med en ESP8266-01 etter beste evne. Jeg har vært igjennom Arduino skolen (kit) så jeg hadde en "programmerings rig" for ESP8266-01 liggende så det passet bra for dette prosjektet (men nodemcu ESP8266-12) virker også fint for dette (den enkle varianten å gjøre dette på). Og så laget jeg et breadboard #2 som ble montert på varmepumpen for testing. Flyttet da bare ESP'en frem og tilbake når kode måtte oppdateres. Jeg brukte Arduino IDE med ESP8266 og PubSubClient MQTT biblioteker. På Homeseer brukte jeg mcsMQTT plugin da denne parser JSON direkte og lager egne devicer for hver parameter i JSON strengen. Tick av "A" for de lesingene du ønsker og den lager devicer i Homeseer. Modifiserte MQTT eksempelet med fixed IP og laget egne MQTT subscriptions for de ulike kommandoene da mcsMQTT plugin for Homeseer ikke sender JSON for kommandoer. Noter de ulike topics f.eks heatpump/set/fan nedenfor i settings for mcsMQTT som en må sette for hver device som skal sende data. I utgangspunktet er eksempel kode på ESP'en satt opp med å motta alle parameter på same topic, må da sende MQTT payload som JSON streng f.eks {temperature: 24}. Så derfor tok jeg en "kjapp" update med egen topic for hver setting og tar da bare verdi rett fra device i homeseer som payload for raskt få det til å virke. Men her kan en lage det som en vil uansett. Jeg la til disse som nye topics i .h filen, måtte også oppdatere litt i "void mqttCallback(...) samt registere de nye MQTT topics. // new topics for Homeseer/mcsMQTT const char* heatpump_set_power_topic = "heatpump/set/power"; const char* heatpump_set_mode_topic = "heatpump/set/mode"; const char* heatpump_set_temperature_topic = "heatpump/set/temperature"; const char* heatpump_set_fan_topic = "heatpump/set/fan"; const char* heatpump_set_vane_topic = "heatpump/set/vane"; const char* heatpump_set_widevane_topic = "heatpump/set/widewane"; Får da hver gang det er en forandring på varmepumpe settings (enten via MQTT eller fjernkontroll) så oppdateres MQTT topic "heatpump" som JSON streng: {"power":"ON","mode":"HEAT","temperature":25,"fan":"2","vane":"SWING","wideVane":"SWING"} Ellers leser den temperatur hver 60 sekunder (kan justeres i kode) på topic "heatpump/status: {"roomTemperature":25,"operating":true} ...og det var en kort update på hvordan jeg fikk min varmepumpe online 😄
 4. 9 poeng
  Her er min oppskrift: Dropbox med det som skal til: https://www.dropbox.com/sh/8yu8q1h755v264q/AADXMeVA7xZoD_8nED2zERw9a?dl=0 - Last ned Han-Port og legg denne inn etter anvisninger som ligger i mappen sammen med pakken. - Installer node-red. https://nodered.org/docs/getting-started/installation - Importer flow, dette kan gjøres i webgrensesnitt, (IP):1880 (fil ligger i Dropbox) - Det er mulig dere må endre på banen i AMS blokken alt etter hvor dere har filene til Han-Port. - Som nevnt over er MQTT innebygd i Node-Red, dette fant jeg ikke ut før etter jeg hadde lagt inn alt, så det ligger MQTT outputs til mosquitto i denne flowen. - Om man uansett ønsker å installere mosquitto så finner man det her: https://mosquitto.org/download/ Om man vil ha webserver med visualisering: - Installer InfluxDB plugin i Node-Red. http://blog.catchpoint.com/2018/01/17/how-to-grafana-with-node-red-influxdb/ - Installer InfluxDB. https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.5/introduction/installation/ - Installer Grafana. http://docs.grafana.org/installation/ - Gå inn i webgrensesnitt (ip):3000 Bruker: admin Passord: admin - Legg til InfluxDB server som kilde. http://docs.grafana.org/v3.1/datasources/influxdb/ - Importer Grafana Dash (Fil ligger i Dropbox) Sikkert noe jeg har glemt nå, men er bare å spørre hvis det blir problemer
 5. 9 poeng
  Tok en runde med fjernkontrollen til webasto varmeren (Audi) i dag: Har remote som først trenger et trykk for "wake up" av kontrolleren, deretter er det bryter ved siden av som må brytes for å starte varmer. Så brukte en Nodemcu med et rele for dette, remote bruker 3V og rele går på 5V. Brukte D6 Output direkte på knapp 1 for wake up, trenger bare et "3V støt" for å komme i gang, deretter venter jeg bare et par sekunder så remote er oppe og går og så bryter jeg knapp 2 med rele for å sende RF til bilen som da starter diesel varmer. Så blir vel å legge den på MQTT hvis jeg ikke tar den direkte fra Homeseer. "Alexa, heat my car" 😄 Utdrag av test kode: // setup pinMode(D6, OUTPUT); // Power ON pinMode(D7, OUTPUT); // Trigger relay digitalWrite(D6, LOW); digitalWrite(D7, HIGH); // set relay HIGH, use LOW to toggle // loop digitalWrite(D6, HIGH); // Power on remote control delay(500); // Delay digitalWrite(D6, LOW); // Power off delay(2000); // wait 2 sec for remote contol to wake up digitalWrite(D7, LOW); // Send to relay/short button on remote control to send "heater on" delay(500); // 0.5 sec should be long enough for tooggle switch digitalWrite(D7, HIGH); // turn off toogle relay Bilder: Knapp 1 er nede for power up, knapp 2 over er styrt av rele. Kjører inn 3.3 Volt på undersiden hvor batteri sitter:
 6. 7 poeng
  Noen oppdateringer fra den siste uken... 1) Laget meg en boks selv og 3D printet. Ble helt greitt til å gjemmes bort i sikringskapet (bilder nedenfor) Om interesse ligger STL filer på github: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/tree/master/Electrical/HAN_ESP_TSS721/enclosure (Brukt Fusion 360 her, er det noe annet enn STL format som er fornuftig å dele?) 2) Har laget en mer fullverdig Arduino "sketch", med følgende features: Boot som Access Point om ikke config finnes, eller om Prog-knappen trykkes ned innen 5 sek etter oppstart Webside for å konfigurere (bruker innebygget DNS, så hvilken som helst http-url funker, eks. http://config) SSID / Passord Meter Type (Kaifa / Kamstrup / Aidon) MQTT server, port, brukernavn og passord Lagrer config i EEPROM (første byte er en "identifying byte" som kan endres om en endrer på strukturen) Støtter Kaifa og Kamstrup måler, og tilrettelagt for Aidon (sendt forespørsel om å få test-data fra dem for å fullføre. Får se om det kommer noe, ellers får jeg ta en best guess) Temperatursensor leses av og rapporteres sammen med hver sending på MQTT Mottak av MQTT meldinger (klargjort, med egen metode, men ikke kodet noe spesiellt her) - kan enkelt brukes for OTA update Debugging via samme connector (litt klønete, må koble til/fra TX på FTDI når evt. HAN port skal brukes, og en må ha en terminal som støtter 2400 baud 8E1 for Kaifa) Utnytter blå LED på ESP, for litt status: Lyser i 5 sek etter oppstart, for å vise at du kan trykke Prog-knappen for å boote som AP Blinker hvert sekund (50% syklus) hvis startet som AP Under normal drift, tennes hver gang en pakke på HAN porten er dekodet, og lyser til den er levert på MQTT. (På Kaifa, flash hvert 2. sekund) WiFi/MQTT reconnect Da tror jeg det er på tide å gjøre en solid oppdatering på all dokumentasjon på github... Som de sier i politikken om dagen, lik og del! Config Kretskort i boksen "Montert" vha friksjon i sikringsskapet
 7. 7 poeng
  Har fått dataene inn i Grafana, syns det ble veldig bra Skal prøve å lage en liten oppskrift på hele greiene i kveld, så skal jeg legge ut det jeg har på Dropbox.
 8. 6 poeng
  Da har jeg fått løst denne og ELKO-dimmeren fungerer nå uten nevneverdig forsinkleser mot jowiHue i HomeSeer. Løsningen var å definere "Reporting Interval" på 0x0000 attributten for både "On/Off" og "Level Control" i deCONZ Jeg definerte følgende verdier: Min Report Interval: 1 Max Report Interval: 300 Reportable Change: 1 Jeg opprettet også direkte binding melom begge disse cluterene og ConBee-kontrolleren.
 9. 6 poeng
  Ble så lei av at vedovnen slokner fordi jeg glemmer å legge inn en kabbe, så fikk satt opp en TTS. JEg har en sensor over ovnen som aktiverer en viruell device om tempen over ovnen går over 27 grader. dette trigger igjen at varmepumpen skal skifte til viftemodus og ikke varming. Denne trigger også en timer. en timer som bev sensoren nullstiller om den ser meg. Så nå la jeg også inn at om ikke den sensoren har sett meg på en time så får jeg beskjed på sonosen at jeg må legge inn en kabbe.
 10. 6 poeng
  Laget meg en "slim" usb ladekabel for tablet som skal på veggen. Fant ingen ladeledning med kontakt som var liten nok så tok en micro USB kontakt fra en trådløs ladeplate og loddet på en vanlig USB ledning. Ble rimelig flush med kanten når den står i USB porten:
 11. 5 poeng
  En oppdatert versjon av Raspberry Pi 3 model B rulles ut i disse dager. Raskere prosessor, raskere nettverk og høyere hastighet for bluetooth er stikkordene. Det mest spennende er kanskje likevel støtten for PoE, altså Power Over Ethernet. Dessverre er ikke PoE integrert i selve enheten, men krever en ekstern sak. Det hele er beskrevet her: Nesten helt i mål, altså. Vi får håpe versjon 4 integrerer det helt.
 12. 5 poeng
  Dommen over gårsdagens hyggelige elpriser her på Østlandet ble kr 85,10 for 88,7 kWh (snitt 0,96 kr/kWh), mot dagen før kr 56,60 og 110,6 kWh (0,51 kr/kWh). Kona var hjemme med sykt barn hele dagen, så begrenset hvor mye jeg fikk lov til å skru ned. Utendørs tilnærmet helt like temperaturer begge dager. Forgårs forbruk med gårsdagens priser ville blitt kr 124,30 eller 1,12 kr/kWh.
 13. 5 poeng
  Nå tror jeg Firmwaren min er klar snart. Booter opp som AP, så browser man til en nettside for å skrive inn SSID, passord og MQTT-server. Deretter kobler den seg opp på nettverket og betjenes via MQTT. Mulighet for reset og FOTA oppgradering. Kom akkurat på at jeg nok må legge inn mulighet for å velge måler da det er noen små forskjeller i oppsettet..
 14. 5 poeng
  Begynner å ligne på noe nå.... Har fått inn U4 for temp måling, ekstra 100nF klos i ESP og plass til en større bøtte for C4... KiKad er fortsatt fantastisk for en som før har tegnet kretskort med sprittusj. Litt trøbbel med korrupte filer i dag, men kjørte en oppgradering til en mindre enn 24h gammel versjon her midtveis, så kanskje ikke annet å vente. @Einar, jeg har ikke byttet ut LM1117, men jeg mener også Adafruit kjørte på denne hos seg. Skal sjekke opp litt nærmere...
 15. 5 poeng
  Var ikke fornøyd med ZXT-120 remote til varmepumpa og ellers fjernkontrollen da en ofte ikke får satt parameter da IR er noe dritt på disse (og generelt). Fikk nå omsider koblet den til systemet via ESP8266 > WIFI > MQTT > Homeseer. Endelig kan en få skikkelig status på hva varmepumpen står på da en har toveiskommunikasjon, den fanger også opp forandringer hvis en bruker fjernkontrollen så dette er som natt og dag i forhold til før. Koblet meg på hovedkortet og har nå et test oppsett for at det virker. ESP'en får strøm fra varmepumpe så trenger ikke strømadapter.
 16. 5 poeng
  TSS721A Jeg har omsider prøvd å kople til HAN-porten med en Texas TSS721A. Det går helt fint, bare man husker å kople til pin 15 (GND). Det hadde jeg glemt, så jeg startet på nytt noen dager senere og oppdaget det da jeg hadde klippet av de fleste komponentene som lot seg gjenbruke (brukte loddebolt første gang). En annen lærdom var at kraftselskapet ikke nødvendigvis har åpnet HAN-porten selv om de sier det. Dette forsinket prosjektet med nesten 3 måneder. Porten skulle vært åpnet i midten av november, men jeg fikk ikke signal før uti februar. Nå skal det sies at de trodde selv at porten var åpnet, de sendte til og med en ny HAN-modul i tilfelle det var feil med den. Så nå virker det heldigvis. Se vedlagte bilder. HAN-porten er koplet på ledningen nærmest kamera, og oscilloscopet er koplet direkte på pinne 15 (GND) og 8 (TX) på TSS721A. På skopet ser vi tydlig at meldingen begynner med 0x7e: start bit 0, 01111110, stop bit 1, totalt 10 bits mellom markørene. Jeg har også utelatt FET-transistoren som databladet anbefaler. Den står klar oppe til venstre i bildet, ikke tilkoplet. For å slippe "luft-koplinger", har jeg gjort som @petersv og bestilt et ferdig kort fra aliexpress. @roarfred og @Tubez har også vært med og diskutert TSS721A tidligere.
 17. 4 poeng
  Da den andre tråden konsenterer seg mest om hjemmelagede kort og derfor har en relativt høy terskel og er tidkrevende for å komme i gang med, tenkte jeg å lage en ny tråd der vi kan oppsummere hvordan man kan lese HAN-porten på din strøm-måler enkelt, kjapt, billig og sikkert. Det vi vet: HAN bruker helt standard M-BUS Man får kjøpt ferdige M-BUS til TTL kort (se link under) Ikke alle målere er åpnet for data på HAN selv om man har modulen (Hafslund) (Ikke 100% verifisert) Alternativ 1 - med stikkontakt og Raspberry PI i sikringsskapet og : Dette er den desidert enkleste løsningen og er utviklet av Per Erik Nordbø i BKK. Med denne kan du lese ut HAN data til Raspberry Pi og meldingene kan deretter logges til skjer, fil eller multicast på LAN. For å bruke dataene videre må man lage noe IFTTT og/eller MQTT etc. for å få det inn i ditt favoritt-hjemmeautomasjonsmiljø. Du trenger: HW: Raspberry Pi (lefdal, elkjøp, power etc. fører disse) https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.htm SW Armbian image et. al. fra: https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZvFI0Dg1TDbDBzMU02cnU0Y28 Følg instruksjonene i dokumentet her. Gå til posten her og følg instruksjonene: Alternativ 2 - uten strøm i skapet med Zigbee/Z-wave Du trenger: HW: En konverterer fra M-BUS til TTL for å kunne lese ut dataene med standard mikrokontrollere etc. F.eks. https://www.aliexpress.com/item/TSS721-Module-Board-M-BUS-To-TTL-with-RX-TX-Indicator-STM32-Development-Board-Free-Shipping/32751482255.html TODO1 SW: TODO2 I tillegg trenger man en "datamaskin" som kan lese/parse dataene og videresende de til ditt smarthussystem eller lignende. Her er det noen alternativer, NodeMCU, Raspberry PI +++ TODO3: finne en enkel og strømgjerrig kandidat som kan kjøre på strøm fra M-BUS, muligens Zigbee siden den bruker lite strøm.
 18. 4 poeng
  Jeg har lagd en sensor for Home-assistant som henter spot-priser fra Nordpool. Sensoren emulerer mobil-appen, og lagrer midlertidig unna prisene for gjeldende døgn. Prisene regnes om fra Kr/GWh til øre/kWh og den gjeldende spot-prisen i Home-assistant blir oppdatert hver nye time, og kan brukes til styring for å redusere strømregningen. Det gjenstår nok en del testing, optimalisering og pynting på koden før den er klar til å integreres offisielt i Home-assistant, så i mellomtiden er den tilgjengelig på bit-bucket: https://bitbucket.org/OlavAndre/nordpool Kom gjerne med forslag til forbedringer. Planlagte endringer: * Konverter lokal tid til CET/CEST slik at den viser riktig pris hele året, -også i Finland, Litauen og Latvia * Endre oppdatering av priser til en tilfeldig gang mellom kl.13 og 24 (Begrense samtidig trafikk hos Nordpool. -Prisene oppdateres vanligvis mellom kl. 12 og 13) Utført * Mulighet for offset? -En sensor med øyeblikkspris, og en eller flere med priser litt frem i tid. Edit: 19.03.2018 - Endret funksjonsbeskrivelse i henhold til ny funksjonalitet
 19. 4 poeng
  Jeg begynte prosjektet med automatisk vanning i fjor, men ble ikke ferdig med automasjon, men alt fysisk arbeid er jeg ferdig med :). Jeg har en arduino med ethernet som styrer reler som åpner eller lukker solenoid ventiler (24v dc). Kaller bare en url på arduinoen for å åpne/lukke ventilene. Jeg har både svetteslage og pop-up sprinkler fra gardena for vanninga. Har en kapslingboks ute hvor styringa og strømmen er, og så har jeg gravd ned ventilene. Har delt opp i en del vanningssoner pga pop-up sprinkelene krever en del trykk for å funke/sprute bra, og så er det jo greit å eventuelt kunne skru på kun en sone slik at ungene kan løpe igjennom vannet uten at resten av hagen blir våt. Tanker rundt automatisk vanning er å bruke netatmo sin regnmåler, yr (varme/sol, er regn i sikte osv) og evnetuelt fukt måler, og vanne etter det når behovet er det, ser ikke noe grunn til å en schedule på dette Gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet igjen når snøen blir borte. Noen bilder fra under arbeidet, og ikke helt slik det ble til slutt.... Test vanning før graving! Nedgraving av pop-up sprinkler. I tillegg automatisk dreneringsventil som åpner seg når vanntrykket blir lavt. Solenoid ventiler og kapslingen hvor styringen
 20. 4 poeng
  Da kom endelig dagen og ny ID Lock 150 har blitt montert. Det tok meg 2-3 timer tilsammen med demontering av gammel EasyAccess lås, montering av ny ID Lock. Lage nytt hull til sluttstykke fra ID Lock og montering. Tilpasning var ikke nødvendig da jeg tydeligvis hadde gjort en god jobb med å måle opp for det nye sluttstykket. Det gamle sluttstykket ble demontert og nytt hull ble laget ved hjelp av for det meste huggjern. Fant ut at det var det beste verktøyet da jeg hadde mer kontroll. Takk til alle som har bidratt med gode råd og tips.
 21. 4 poeng
  Endelig, etter uker med fomling og gjerde-sitting, har jeg fått montert avlesning hos meg. Største bøygen har vært å vri hodet fra "høyspent" kabling til elektronikk-spenninger. SMD-lodding er noe dritt, brant gjennom en del kort/komponenter, før det ble en kombinasjon av Huzzah med breadboard ttl-level shifter - denne skal loddes når kretskort kommer, kan da slenge på en DHT sensor for tavla også, før det kommer en 3d printet "pocket" å sette suliamitten i. Brukte "simple-han-reader-to-mqtt" ino'en fra github, men blir nok å endre denne, siden kun power ligger i mqtt stringen. Egentlig godt gjort for lille ESP'en å snakke gjennom tavla, da den nesten kan betegnes som et faraday-bur? (fra blidet kan man lese at samkjøring/nattsenk ikke er optimal, vi venter på nye termostater. ( gamle termostater er veldig, veldig dumme idag 😢)
 22. 4 poeng
  En kombinasjon av HAL9000 og Alexa... vi vet jo hvordan det går allerede nå:
 23. 4 poeng
 24. 4 poeng
  Ja, den kommer på Github når jeg er ferdig Kom på støtte for flere målere når jeg trodde jeg var ferdig men det er nok ordnet i kveld eller i morgen.
 25. 4 poeng
  Ja tanken var å lage en tråd på dette når jeg har fått siste bitene på plass.👍
 26. 4 poeng
  Amazon kjøper Ring (som lager video-ringeklokker) for 1 milliard dollar. Varemerket "Ring" vil fortsette. Det blir ikke opplyst om noen umiddelbare planer, men man kan vel håpe at Ring nå får råd å kjøre åpne video strømmer gjennom AWS igjen... Ring støtter allerede Alexa, men vi kan vel regne med at det vil komme enda flere funksjoner. Video fra døren rett inn på en Echo Spot, kanskje?
 27. 4 poeng
  Mens dere finner ut av TSS721A skal jeg bestille meg noen egenproduserte
 28. 3 poeng
  Kanskje ikke klimakontroll, men klimavarsling, i hvertfall... Metrologisk institutt har inngått samarbeid med Netatmo om å bruke værdata fra værstasjonene våre: https://www.met.no/nyhetsarkiv/private-vaerstasjoner-gir-bedre-temperaturvarsler-pa-yr
 29. 3 poeng
  Montert 2 stk magnet brytere på døra, 1 for låsen og 1 for døra, koblet til Arduino i kjelleren (som nå kontrollerer litt av hvert i huset). Jobbet videre med en v2 av den termostaten jeg laget tidligere, nå med all elektronikk integrert i selve veggboksen, v1 hadde en egen arduino montert separat som styrer 2 termostater. Denne blir modulbasert og kan lese både NTC og DS18B20 gulvfølere, har integrert romføler, samt drives direkte med 230v eller med ekstern strømforsyning hvis man ønsker.
 30. 3 poeng
  Kan skrive under på at det var en befrielse å gå over til KiCad. MYE enklere, og bedre kontroll over kapsling osv. Og bonusen med 3D modell da. Drog den nettopp inn i Fusion 360 for å printe meg en boks...
 31. 3 poeng
  Jeg satte for 10år siden opp et Gardena system med 24V ventiler, PEM slanger og popup-sprinkler og diverse og det har fungert fint i alle år (med mindre tuning). Jeg byttet ifjor ut styringen fra Gardena til OpenSprinkler (se www.opensprinkler.com) ettersom dette integreres med HS3 (egen plugin), har egen app for konfigurering og styring og er lettere å programmere/ styre enn det jeg hadde før og også integrerer mot OpenWeather stasjoner i nabolaget. Slanger, sprinkler etc er noe tilsvarende hva com2 har satt opp, men jeg har brukt Gardena hele veien. Jeg har 6 x 24V ventiler, 3 pop-up sprinklere for vanning av plen (hvert hjørne av hagen) + 3 soner for vanning av blomsterbed. Jeg pleier også å tømme anlegget for vann hver høst med bruk av trykkluft (ungene syns det er kjempefestlig med når vannet blir blåst ut som i en geisyr). I tillegg pleier jeg å lagre pop-up sprinklerene innendørs gjennom vinteren. Om ønskelig kan jeg gi litt mer info om eksakt opplegg og utstyr (bokser etc). Gardena sine bokser og 24V ventiler er av god kvalitet og kan anbefales.
 32. 3 poeng
  Vasket deler av siste automaseringsprosjekt...heldigvis bare ledningene!
 33. 3 poeng
  Kodesnutten som lager strømforbruksmodellen kan kanskje brukes av flere, hvis man har influxdb som datalager, eller har en annen måte å få dataene over til Pandas. def analyse_history(): """Extract historical data from InfluxDB and build bilinear model for power usage as a function of indoor and outdoor temperature returns a sklearn model. """ from influxdb import DataFrameClient from sklearn import linear_model pdclient = DataFrameClient('influxservernavn', influx_port, '', '', 'openhab_db') indoormeasurename = u'Sensor_fraluft_temperatur' outdoormeasurename = u'Netatmo_ute_temperatur' powermeasurename = u'Smappee_avgW_5min' outdoor = pdclient.query("select mean(value) from " + outdoormeasurename + " group by time(1h)")[outdoormeasurename] outdoor.columns = [outdoormeasurename] indoor = pdclient.query("select mean(value) from " + indoormeasurename + " group by time(1h)")[indoormeasurename] indoor.columns = [indoormeasurename] power = pdclient.query("select mean(value) from " + powermeasurename + " group by time(1h)")[powermeasurename] power.columns = [powermeasurename] dataset = pandas.concat([indoor, outdoor, power], axis=1).dropna() dataset['indoorvsoutdoor'] = dataset[indoormeasurename] - dataset[outdoormeasurename] dataset['indoorderivative'] = dataset[indoormeasurename].diff() dataset.dropna(inplace=True) # Drop edge NaN due to diff() # Linear regression: lm = linear_model.LinearRegression() X = dataset[['indoorderivative', 'indoorvsoutdoor']] y = dataset[[powermeasurename]] model = lm.fit(X, y) print("How much can we explain? %.2f" % model.score(X, y)) print("Coefficients %s" % str(model.coef_)) return model Hos meg blir 'score' på modellen bare 26%, som ikke er særlig høyt. Ved å ha ute og innetemperatur som uavhengige variabler klarer jeg oppnå 38% forklaringsgrad, men etter noe tenking, så har jeg kommet til at det bare beskriver gamle data og er ikke like interessant når man skal predikere (det betyr f.eks. at når innetemperatur er høy, så er vi hjemme og bruker varmtvann og komfyr samtidig, og den effekten har du ikke lyst å ha inn i forvarmingsregnestykket). Fysikk tilsier at strømforbruket skal være lineært i de to størrelsene jeg bruker, og det trumfer støyen i dataene. Denne snutten kjører nå hver time for meg, og strømoptimaliseringen vil således hele tiden oppdatere seg (om enn marginalt). Maskinlæring!
 34. 3 poeng
  Til info om det er flere som er interessert i akkurat denne funksjonen så har @INTIN RuneV nå i dag bekreftet at dette er noe som er nytt i 150 "Ja, på 150 kan du fjernåpne og la den stå ulåst. Det gikk ikke på 101. Kan prøve å få testet dette med HomeSeer og Beta versjonen av z-wave chip som vi har fått. Låsen støtter det ihvertfall"
 35. 3 poeng
  Oj, det står tilogmed i "Revision history" på samme dokument
 36. 3 poeng
  Jeg så litt på samlet dagsforbruk og middel utetemperatur fra yr. Klar sammenheng bare der[emoji5] Sent from my iPhone using Tapatalk
 37. 3 poeng
  Du vet @Moskus har stort hus når han ønsker seg tracker på kidsa - for innendørs bruk 😂
 38. 3 poeng
  Jeg har forresten noen kopiser som jeg skal lage slike HAN-interface til så jeg holder på å lage kode slik at ESP booter opp som AP med Web-server først. Deretter går man til en web-side som man putter inn SSID/passord/MQTT IP som lagres i EEPROM. Da er den good to go Koden har også mulighet for å oppgradere firmware med å sende en URL der firmwaren ligger over en MQTT-topic. Blir full selvbetjening
 39. 3 poeng
  Et første lite utkast. Koblet sammen HAN/TTL delen i går kveld, så det bør funke. Resten er kopiert nokså rett fram fra tidligere tegninger, men hyggelig hvis noen skarpe øyer oppdager evt. feil
 40. 3 poeng
  Måtte redesigne litt her. Hovedskjerm Vær legger seg oppå hovedkjerm og fjernes om jeg trykker på det/ detter 2 min termostater og ventilasjon. Noen termostater er Multireg og noen er rfxcom virtuelle. Samt ventilasjonsagregatet fra systemair. Sonos Gardiner lys og on/ off Strøm infomrasjon. Her er tanken og inkludere forbruk også etterhvert som man får inn noe HAN data.
 41. 3 poeng
  Bare for å oppklare litt: Den roterende gjenvinnneren får trinnløst pådrag fra 0-100 hvor det ofte er en steppermotor som tar seg av driften. Det elektriske ettervarmebatteriet får også et pådrag fra 0-100%, men siden små aggregat gjerne bare har ett element styres det da med pwm, eller pulsbredde modulering. Så om det har en periode på 120s vil det ved 50% ligge inne i 60s og av i 60s. Man bør ikke bruke ventilasjon til oppvarming med mindre anlegget er konstruert for det. Det er vanlig å tilføre luft som er litt kaldere enn komforttemp for at den friske luften skal blande seg og at man trekker ut varm luft ved taket. Sender man varmere luft inn i rommet vil varmen følge taket til nærmeste avtrekk, og man får lite effektiv ventilasjon.
 42. 3 poeng
  Jeg har koplet den til en PC med FTDI, og lagde et program for å tolke OBIS-kodene. Det ble seende slik ut da: 229 bytes read, 13 skipped 0: 0x7e 0xa0 0xe3 0x2b 0x21 0x13 0x98 0x86 0xe6 0xe7 0x00 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 16: 0x09 0x0c 0x07 0xe2 0x02 0x19 0x07 0x14 0x36 0x1e 0xff 0x80 0x00 0x00 0x02 0x19 32: 0x0d 0x0e 0x4b 0x61 0x6d 0x73 0x74 0x72 0x75 0x70 0x5f 0x56 0x30 0x30 0x30 0x31 48: 0x09 0x06 0x01 0x01 0x00 0x00 0x05 0xff 0x0d 0x10 0x35 0x37 0x30 0x36 0x35 0x36 64: 0x37 0x32 0x37 0x30 0x30 0x38 0x33 0x35 0x35 0x30 0x09 0x06 0x01 0x01 0x60 0x01 80: 0x01 0xff 0x0d 0x12 0x36 0x38 0x34 0x31 0x31 0x32 0x31 0x42 0x4e 0x32 0x34 0x33 96: 0x31 0x30 0x31 0x30 0x34 0x30 0x09 0x06 0x01 0x01 0x01 0x07 0x00 0xff 0x06 0x00 112: 0x00 0x14 0xee 0x09 0x06 0x01 0x01 0x02 0x07 0x00 0xff 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 128: 0x09 0x06 0x01 0x01 0x03 0x07 0x00 0xff 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x06 0x01 144: 0x01 0x04 0x07 0x00 0xff 0x06 0x00 0x00 0x02 0x02 0x09 0x06 0x01 0x01 0x1f 0x07 160: 0x00 0xff 0x06 0x00 0x00 0x04 0x23 0x09 0x06 0x01 0x01 0x33 0x07 0x00 0xff 0x06 176: 0x00 0x00 0x05 0x39 0x09 0x06 0x01 0x01 0x47 0x07 0x00 0xff 0x06 0x00 0x00 0x07 192: 0x16 0x09 0x06 0x01 0x01 0x20 0x07 0x00 0xff 0x12 0x00 0xea 0x09 0x06 0x01 0x01 208: 0x34 0x07 0x00 0xff 0x12 0x00 0xe8 0x09 0x06 0x01 0x01 0x48 0x07 0x00 0xff 0x12 224: 0x00 0xe8 0xa1 0x14 0x7e 2018-02-25 sun 20:54:30 (255.128.0.0) List number 1 (10 sec) Kamstrup_V0001 Meter ID: 5706567270083550 Meter type: 6841121BN243101040 Active power+: 5358 W Active power-: 0 W Reactive power+: 0 VAr Reactive power-: 514 VAr Current phase L1: 10.59 A Current phase L2: 13.37 A Current phase L3: 18.14 A ULN1 line voltage: 234 V ULN2 line voltage: 232 V ULN3 line voltage: 232 V crc=0xa114 Jeg har et par problemer med kommunikasjonen. 0xff bytene blir konsekvent duplisert, så jeg måtte ta høyde for det i programmet og fjerne dublettene. Dessuten mister jeg en byte i ny og ne, slik at det kommer bare 228 bytes. Det blir bare tull i dekodingen da.
 43. 3 poeng
  WTF, en av optokoplerne er montert feil vei på mitt kort, og det er selvfølgelig TX, som jeg skal bruke. Jeg sjekket databladet, og fant ut at noe ikke stemte. Dessuten er de montert samme vei på bildet hos Aliexpress. På mitt kort er TX snudd 180 grader. Så det stemmer ikke at man slipper å lodde. 😀
 44. 3 poeng
  Meget bra at Gilje Tre bruker uavhengig tredjepartsteknologi i stedet for å prøve å lage noe selv og som kun funker med GiljeTreAppen.
 45. 2 poeng
  Cloud backup er fint. Ellers skal data og automasjon ligge lokalt! 😉
 46. 2 poeng
  Hei Mulig det er bare jeg som kunne tenkt meg å treffe likesinnede og tatt en øl eller mineralvann. Ulempen er at jeg verken bor i Oslo eller Stavanger ☺️ men i Trondheim. Kanskje ta en tur hjem til meg å titte på alle uferdige prosjekter Kanskje det hadde vært en ide å ha en oversikt over hvem som bor hvor så en kan få en idee om det er noe poeng å lage treff?
 47. 2 poeng
  Rett før vinterferien programmerte jeg opp en "innbruddsmodus" med blinkende lys. Tanken er at hvis noen av bevegelsessensorene trigges når husalarmen er på, så er det kanskje innbrudd, og da kan godt lyset si fra på sitt vis, ved å dimme opp og ned alle lysene i huset (godt synlig ute), samt at RGB led-striper blinker rødt. Jeg hadde mine anelser om at sensorene kunne trigge feilaktig, så jeg satte dette til kun å blinke i ett minutt. I OpenHAB programmerte jeg dette med en virtuell switch (item) som settes på når huset tror det er innbrudd, og så skrus den av igjen med 'expire'-bindingen etter ett minutt. Et minutt er vel ikke for flaut at huset ditt står og blinker. På telefonen på hytta i vinterferien får jeg beskjed om at huset er "innbruddsmodus" - vel det var vel neste å forvente tenkte jeg. Sjekket det jeg kunne fra remote at lyset ikke stod og blinka - så bra ut da den virtuelle switchen var avskudd slik den skulle. Dagen etterpå gjør jeg av andre grunner en restart av OpenHAB-instansen (tror det var Netatmo-bindingen som trengte et spark, og sparket var enklest med en restart). Senere samme kveld blir kona oppringt av en nabo som hinter om at huset står og blinker!! #%&? (og ja, i timesvis) Rask innlogging i huset fikk skrudd av blinkinga, men jeg måtte tenke endel før jeg skjønte hva som hadde skjedd. Det skulle jo bare kunne blinke i ett minutt. Teorien min er at expire-bindingen kun satte item til 'undefined'. 'Undefined' ble ikke lagret til InfluxDB som en gyldig verdi, så i InfluxDB (som er mitt "persistence storage") så var innbruddsswitchen fortsatt på. Når OpenHAB restarter, henter den forrige verdi på alle items/devices fra InfluxDB - og der var jammen innbrudsswitch på. Og expire-binding blir ikke aktivert når en item startes opp på denne måten, så da var det ingen regler igjen for å skru av blinkinga... Fikser i etterkant: Expire-binding bør sette tilstand til OFF, ikke bare til undefined, slik at OFF også lagres. Når blinkeregelen aktiveres, setter den også i gang sin egen timer på ett minutt som også skrur av modusen - dobbelsikring i tilfelle krøll med expire. Og med litt ekstra pushovermeldinger når blinking startes opp. Og som siste skanse: For øyeblikket er linjene som faktisk gjør blinking kommentert ut
 48. 2 poeng
  Du kan kjøpe hvilken som helst om du bruker en outletplugg som tar strømmen av ovnen ved ønsket temperatur fra en smart temp måler. Bare pass på at termostaten på ovnen husker siste innstilling du satte den på da du gjerne setter den til litt høyere enn du stiller inn i homeseer. Sent from my iPhone using Tapatalk
 49. 2 poeng
  Jeg har bestilt tre kort i første omgang, for å se om det funker (kan jo hende jeg har bommet på design ) Hvis alt fungerer skal jeg release alle filer/koder på github så kan folk lage sine egne, evt så kanskje jeg sender ut noen for kostpris hvis noen mangler loddebolt
 50. 2 poeng
×