Gå til innhold
 • Bli medlem

Vinnerliste

 1. Moskus

  Moskus

  Administrator


  • Poeng

   32

  • Innholdsteller

   16 028


 2. stigvi

  stigvi

  Medlemmer


  • Poeng

   15

  • Innholdsteller

   1 781


 3. SveinHa

  SveinHa

  Medlemmer


  • Poeng

   14

  • Innholdsteller

   893


 4. Guahtdim

  Guahtdim

  Medlemmer


  • Poeng

   5

  • Innholdsteller

   1 378


Populært innhold

Viser innholdet med mest poeng siden 29. mai 2022 i alle områder

 1. Fra og med versjon 0.0.3.0 kan du scripte med data fra TibberSeer! Det gir flere muligheter for smartere strømstyring. Litt historie TibberSeer har alltid kunnet finne deg de N laveste timene med strømpriser, og brukt det som en trigger i et event. Hvis du f.eks. bare skal ha et eller annet på de 4 billigste timene, kan du bruke denne triggeren: Det er et forholdsvis brutalt event, og hvis en eller flere av de N billigste timene kommer etter hverandre, så skrur man mye av og på igjen som over tid sliter på utstyret. Det har vi jo ikke noen glede av, så vi kan legge inn et event som skrur på hvis strømprisen er dyrere enn (24 - 4 - 1 = ) 19 billigste timer. Da får vi et på-event som dette: og et av-event som dette: Dette er jo fint og flott, men jeg vil gjerne at VVB skal gjøre seg ferdig med å varme vannet. Vi er 4 i husholdningen, det trenes en del så det brukes en del varmtvann i løpet av et døgn, og ingenting er verre enn å ikke ha varmtvann når man ønsker det. Jeg har observert (dvs. sjekket statistikken) at at vår VVB etter dusjing om morgenen går på i ca. 2,5 timer før den går av. Av og til kortere og en sjelden gang lenger. I tillegg dusjes det om kvelden som gir igjen 2-2,5 timers oppvarming, eller boblebadet er i bruk som gir rundt 4 timers oppvarming. Vi har da to perioder i døgnet som jeg er veldig interessert i å finne de billigste timene for, spesielt når strømprisene varierer en del... Hvordan gjør jeg det? Nye scripting-funksjoner TibberSeer har nå fått flere nye funksjoner som kan brukes med scripting. Det høres skummelt ut, men det er det ikke. Dette er signaturen på de nye funksjonene: Public Function GetPrices(Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal endHour As Integer = 0) As List(Of Double) Public Function GetPricesAsDictionary(Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal hourCount As Integer = 0) As Dictionary(Of Integer, Double) Public Function GetCheapestNhours(ByVal N As Integer, Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal endHour As Integer = 0) As Tuple(Of Date, Double) Public Function GetCheapestNhoursTime(ByVal N As Integer, Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal endHour As Integer = 0) As Date Public Function GetCheapestNhoursPrice(ByVal N As Integer, Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal endHour As Integer = 0) As Double Public Function GetCheapestDhours(ByVal D As Double, Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal endHour As Integer = 0) As Tuple(Of Date, Double) Public Function GetCheapestDhoursTime(ByVal D As Double, Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal endHour As Integer = 0) As Date Public Function GetCheapestDhoursPrice(ByVal D As Double, Optional ByVal startHour As Integer = 0, Optional ByVal endHour As Integer = 0) As Double Alle digger VB! startHour og endHour er valgfrie variabler du kan bruke til å begrense søket ditt. Som standard vil de starte med å gi deg priser fra og med kl. 00:00 fra dagen i dag, og så mange timer som er tilgjengelige. 24 timer hvis funksjonen kjøres før kl 13 og 48 timer etter kl. 13. GetPrices() og GetPricesAsDictionary() er to sider av samme sak. De gir hhv. en liste eller en dictionary over dagens og morgendagens strømpriser (hvis de finnes når funksjonen kjøres). De har litt forskjellig bruk og den varierer litt med hva du har tenkt å gjøre. GetCheapestNhours() gir deg altså klokkeslett og gjennomsnittspris for de N billigste timene sammenhengende. Hvis du bruker GetCheapestNhours(3) så får du en Tuple med to verdier. Item1 er klokkeslett (og dato) for den timen som starter de tre sammenhengende timen, og Item2 er gjennomsnittsprisen for de 3 timene. GetCheapestNhoursTime() gir kun tidspunktet, og GetCheapestNhoursPrice() gir kun gjennomsnittsprisen. GetCheapestDhours() er den samme som GetCheapestNhours() men med den forskjellen at den første kan ha desimaltall, mens den siste tar kun heltall. Hvorfor to stykker? Fordi desimaltall-versjonen krever bittelitt mer beregning (et par doble for-løkker for å iterere seg gjennom hvert minutt i et døgn eller to) isteden for heltall-versjonen som bruker LINQ (dvs spørringer). Desimaltallsversjonen kan selvfølgelig også ta heltall hvis du ønsker. Jeg skrev heltallsversjonen først, og beholder begge. Eksempel En normal hverdag er jeg i dusjen ganske nøyaktig kl. 07:00, og VVB vil begynne oppvarmingen omtrent da hvis man ikke styrer det. Dette er et dyrt tidspunkt å varme vann på, og det vil jeg gjøre noe med. Jeg vil altså ha de 2,5 billigste timene fra kl. 6-7 og til kl. 18. Dette gjør jeg i et script som skal kjøre kl. 06:00. 'Henter pris-info fra TibberSeer Dim hours As Double = 2.5 'antall timer som sammenhengende skal ha lavest snittpris Dim hourStart As Integer = Now.Hour 'Vi er ikke interessert i data som har vært. Dim hourEnd As Integer = 18 '"Look ahead". 0 tilsier alle tilgjengelige data Dim D As Tuple(Of Date, Double) = hs.PluginFunction("TibberSeer", "", "GetCheapestDhours", New Object() {hours, hourStart, hourEnd}) I variabelen D har jeg da D.Item1 som er klokkeslettet som har de billigste neste 2.5 timene, og D.Item2 inneholder snittprisen for disse 2.5 timene. Dette kan jeg bruke til å lage et event som skrur på VVB på det ønskete tidspunktet: 'DeviceRef til VVB switch Dim devRef As Integer = 3071 'Finner CAPI-kommando for "On" for VVB-devicen Dim onCC As HomeSeerAPI.CAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(devRef, True, "On", False, False) 'Lager et nytt event med "VVB på" kommando eventRef = hs.NewEventGetRef("VVB På (pris-trigger)", "Automatisk (strømstyring)", String.Empty) hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, New Date(D.Item1.Year, D.Item1.Month, D.Item1.Day, D.Item1.Hour, D.Item1.Minute, 0)) hs.AddDeviceActionToEvent(eventRef, onCC) hs.DeleteAfterTrigger_Set(eventRef) hs.SaveEventsDevices() hs.WriteLog("Tibber VVB", "Lagde nytt VVB på trigger-event") I sin enkleste form kan da scriptet se slik ut. Lagre som TibberVVB.vb og kjør det hver dag kl. 06:00. Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2022 'DeviceRev til VVB switch Dim devRef As Integer = 3071 'Henter pris-info fra TibberSeer Dim hours As Double = 2.5 'antall timer som sammenhengende skal ha lavest snittpris Dim hourStart As Integer = Now.Hour 'Vi er ikke interessert i data som har vært. Dim hourEnd As Integer = 18 '"Look ahead". 0 tilsier alle tilgjengelige data 'Henter billigste timer og snittpris fra TibberSeer Dim D As Tuple(Of Date, Double) = hs.PluginFunction("TibberSeer", "", "GetCheapestDhours", New Object() {hours, hourStart, hourEnd}) 'Finner CAPI-kommando for "On" for VVB-devicen Dim onCC As HomeSeerAPI.CAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(devRef, True, "On", False, False) 'Lager et nytt event med "VVB på" kommando Dim eventRef As Integer = hs.NewEventGetRef("VVB På (pris-trigger)", "Automatisk (strømstyring)", String.Empty) hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, New Date(D.Item1.Year, D.Item1.Month, D.Item1.Day, D.Item1.Hour, D.Item1.Minute, 0)) hs.AddDeviceActionToEvent(eventRef, onCC) hs.DeleteAfterTrigger_Set(eventRef) hs.SaveEventsDevices() hs.WriteLog("Tibber VVB", "Lagde nytt VVB på trigger-event") End Sub Avansert eksempel Jeg sa jo at vi kjører VVB to ganger i døgnet. Samtidig er jeg interessert i å finne ut hvor mye penger man sparer på å f.eks. flytte strømforbruket fra kll. 7 til kl. 13 (hvis det er tidspunktet som er billigst). Et varsel på mobilen når funksjonen er kjørt er selvfølgelig nyttig, og en failsafe slik at vi får varmtvann selv om Tibber skulle være nede kan være greit for å sikre husfreden. Et større, mer avansert script vil da kunne se slik ut: Sub Main(ByVal parm As Object) Dim devRef As Integer = 3071 'Device til VVB ON/OFF Dim vvb_kW As Double = 2.6 'kW 'Henter pris-info fra TibberSeer Dim hours As Double = 2.5 'antall timer som sammenhengende skal ha lavest snittpris Dim hourStart As Integer = Now.Hour 'Vi er ikke interessert i data som har vært. Dim hourEnd As Integer = 18 '"Look ahead". 0 tilsier alle tilgjengelige data (dvs vi har 24 timer med data før ca. kl. 13 og 48 timer med data etter) Dim hourNormalStart As Integer = 7 Dim hourNormalEnd As Integer = Math.Ceiling(hourNormalStart + hours) If Now.Hour > 16 Then 'Fra kl. 17:00 og utover hours = 4.5 hourEnd = 24 + 7 'Kl. 07:00 i morgen hourNormalStart = 19 hourNormalEnd = Math.Ceiling(hourNormalStart + hours) End If Dim D As Tuple(Of Date, Double) = hs.PluginFunction("TibberSeer", "", "GetCheapestDhours", New Object() {hours, hourStart, hourEnd}) Dim startOn As Date = D.Item1 If D.Item2 > 0 Then 'Tibber har data 'Finner hva strømkostnaden hadde vært Dim D_normalt As Tuple(Of Date, Double) = hs.PluginFunction("TibberSeer", "", "GetCheapestDhours", New Object() {hours, hourNormalStart, hourNormalEnd}) 'Beregner besparelse Dim pris_nå As Double = D.Item2 * vvb_kW / 100 * hours Dim pris_normalt As Double = D_normalt.Item2 * vvb_kW / 100 * hours Dim besparelse As Double = pris_normalt - pris_nå 'Skriver til log og Pushover Dim msg As String = "Billigste " & hours & " deltimer starter " & D.Item1.ToString & " med snittpris: " & D.Item2 & " øre (normal besparelse: " & besparelse.ToString("f2") & " kr, eller " & (1 - pris_nå / pris_normalt).ToString("P1") & ")" hs.WriteLog("Tibber VVB", msg) hs.PluginFunction("Pushover 3P", "", "Pushscript", New Object() {"All Clients", msg, "VVB", "Low", "none", Nothing, Nothing, Nothing, Nothing}) My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.GetAppPath & "\Logs\VVB_" & devRef & ".txt", D.Item1.ToString & vbTab & D.Item2 & " øre" & vbTab & besparelse.ToString("f2") & " kr (" & (1 - pris_nå / pris_normalt).ToString("P1") & ")" & vbNewLine, True) Else 'Failsafe i tilfelle vi ikke har Tibber-data If Now.Hour < 16 Then startOn = Now.Date.AddHours(13).AddMinutes(5) 'Dvs kl. 13:05 i dag Else startOn = Now.Date.AddDays(1).AddHours(2) 'Dvs kl. 02:00 i morgen End If hs.WriteLog("Tibber VVB Warning", "Tibber-data ikke gyldig, VVB skrus på :" & startOn.ToString) End If 'Sletter eksisterende event hvis det finnes, for da har det ikke kjørt som det skulle Dim eventRef As Integer = hs.GetEventRefByName("VVB På (pris-trigger)") If eventRef > 0 Then hs.DeleteEventByRef(eventRef) 'hs.WriteLog("Tibber VVB", "Trigger På-event eksisterde, men det er nå slettet...") End If 'Finner CAPI-kommando for "On" for VVB-devicen Dim onCC As HomeSeerAPI.CAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(devRef, True, "On", False, False) 'Lager et nytt event med "VVB på" kommando eventRef = hs.NewEventGetRef("VVB På (pris-trigger)", "Automatisk (strømstyring)", String.Empty) hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, New Date(startOn.Year, startOn.Month, startOn.Day, startOn.Hour, startOn.Minute, 0)) hs.AddDeviceActionToEvent(eventRef, onCC) hs.DeleteAfterTrigger_Set(eventRef) hs.SaveEventsDevices() hs.WriteLog("Tibber VVB", "Lagde nytt VVB på trigger-event") End Sub ... og det overlatas til lesaren sjølv at tolka innhaldet. Men spør hvis noe er uklart. Det er gøy å få beskjed om "Billigste 2,5 timer starter kl. 13:30 med en snittpris på 119,3 øre (normal besparelse 9,34 kr (89,7%)". En siste sak: Jeg har et event som slår av VVB hvis effekten har vært 0 over 10 minutter. Ellers må du finne en annen måte å å slå av VVB på, f.eks. 3 timer etter at den ble skrud på.
  8 poeng
 2. Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Jeg skulle legge inn et par timers arbeid TibberSeer i går kveld. Det ble et par timer med feilsøking og feilhåndtering istedenfor. Så neste versjon av TibberSeer er enda litt bedre rustet mot kræsj i det minste...
  5 poeng
 3. Jeg også. Helt standard seriekoblet varslere der produsenten har lagd en tilleggsmodul/base som har releutgang. Ment for å kunne varsle døve personer med lys. På denne releutgangen koblet jeg en Aqara dørsensor og da har jeg det jeg trenger - en form for varsling dersom huset står tomt for folk.
  4 poeng
 4. Det skal ikke være nødvendig med så mye magi for T-We, men som med andre multicast-løsninger så trenger du igmp snooping på alle switcher og igmp proxy på routeren din. Alt dette er faktisk dokumentert, selv om det er klin umulig å finne dokumentet hvis du ikke allerede vet at det eksisterer: https://www.telenor.no/binaries/privat/kundeservice/tvhjelp/utstyr/tredjeparts-utstyr/IPTV tredjepart veiledning juni 2020.pdf
  3 poeng
 5. Istedenfor en kjedelig stolpe som viser pådrag i fra 0-100% på effektbegrensingen så har jeg erstattet denne med en rekke med ikoner som viser status. Grått hvis de ikke bruker strøm og rødt hvis de drar strøm. Da blir det lettere å se hva som er slått av for at jeg skal klare å holde meg under enten 5 eller 10kWt/t PS. Jeg har ikke slått av eller på toalettet, men varmekablene i det rommet toalettet står. I tilfelle noen ville pirke på det......
  2 poeng
 6. For noen få dager siden fikk jeg telefon fra Fjetne, Frapne, Fjutle, Fnepne eller hva de nå heter (likte bedre da de het Haugaland Kraft Nett, da visste vi i alle fall både hvem de var og hva de drev med...) om at jeg hadde begynt å levere strøm til nett. Det skal ikke være fysisk mulig med min inverter men jeg har oppdaget at en sjelden gang i blant så lekker litt strøm ut på nett, veldig små mengder, bare noen få Wh, men NOE lekker til nett uansett og da blir Flopne vred... Kan gå dager eller uker mellom hver gang men NOE lekker feil vei... Må nok skrive en liten epost til Kina... Fmlepne-karen argumenterte for sikkerheten til sine montører hvis jeg leverte strøm "ukontrollert" til nett og det argumentet er helt ok men jeg stilte motspørsmål om hvilken rolle AMS-måleren hadde. Den kan jo stenge av strømmen hos meg og hvis den tillater at jeg slipper ut strøm på nettet når nettet er dødt så synes jeg jo det er betenkelig og det skulle han sjekke opp i. Virket forresten som en fornuftig kar som som ikke var helt paragraf i hodet... Forbruk siste 2 uker: De nye batteriene eliminerer forbruket av kjøpestrøm om natten men siden der har vært noe begrenset med sol den siste tiden så har der vært noen perioder med kjøpelading når strømprisen har vært bittelitt billigere enn gjennomsnittet. Ser på strømregningen fra mai at jeg har betalt 157.57 for strømmen og det må nok skyldes at jeg har klart å flytte en god del av kjøpestrømforbruket til rimelige perioder. Statens beregnede gjennomsnittspris (som brukes for å beregne strømstøtte) er 165.32 + MVA = 206.65
  2 poeng
 7. Fikser dette! Mulig, skal ta å teste ved anledning, men den skal egentlig spre det ut ja. Så lenge målerene kun sender målerstand én gang i timen så vil det uansett være mange muligheter for feil rundt beregningen av måneds-maks. Og i praksis finnes det ingen gode måter å ta hensyn til disse på. En manuell korreksjon kan selvfølgelig være en slags løsning, men den funksjonen blir i så fall lenger frem i tid.
  2 poeng
 8. Oppdatering tilgjengelig nå! Se scriptingmuligheter:
  2 poeng
 9. Takk, det må rettes! Regner med at @gskjoldfikser det i neste oppdatering.
  2 poeng
 10. Smart Power i Tananger. Har foreløpig koblet ut blybatteriene for å få litt erfaring med LiFePO4. Siden der var en solid strømpristopp kl 0700 i dag kjørte jeg på med kjøpelading i går kveld og våknet til 55% SOC i 8 tiden og da var allerede solsellene med å bidra med rundt 1kW. Et kort øyeblikk med knallsol i dag hadde jeg en solproduksjon på 8.8kW og der er nok fordi batteriene er såpass ladningsvillige. Status akkurat nå med poolen på lav effekt (ca 2kW), bereder på (3kW) og et grunnforbruk på ca 800W og likevel går der 1.5kW inn i batteriene: Har laget meg 2 tellere som viser inntjening (tt=time for time og sn=gjennomsnittsstrømpris pr mnd) slik at det er enkelt å se hva som virtuelt renner inn på konto. 4.7 år til nedbetalt anlegg om forholdene så langt er representative for tiden framover.
  2 poeng
 11. Funnet en løsning på dette - man må de-aktivere "Start Plugins in Background" i Labs fanen og da starter alle pluggins som forventet.
  2 poeng
 12. NVE har selv lagt opp til dette, og konsekvensen er jo så åpenbar at alle, inkludert NVE, kunne se det på forhånd. Det var jo hele NVEs motivasjon for å innføre AMS-målerene: "Hele Norge skal bli overdrevet interessert i sitt eget strømforbruk, og dermed får vi bort forbrukstoppene mellom 07-09 og 17-19." Det som skjedde var imidlertid at strømprisene flatet helt ut gjennom hele døgnet. Dermed trengte folk et annet insentiv for å lade utenfor forbrukstoppene, og da tipper jeg noen kloke hoder kom på den lysende ideen i den nye nettleien. Og det er jo vel og bra, hvis den da bare faktisk hadde løst oppgaven. Vi har nå en modell som skal sikre at selve husstanden ikke overdriver sitt strømforbruk i løpet av døgnet. Det er muligens en god tanke, som gjør at vi som har smarthus ikke lader elbil, lager mat, vasker klær og varmer opp varmtvann samtidig, men jeg synes egentlig det skurrer. Det minner litt om oljeselskapenes mange kampanjer for å få lagt miljøbyrden over fra seg selv til oss enkeltindivider. Klart enkeltindividets holdninger betyr noe i den store sammenhengen, iallfall hvis det er mange av oss. Selvfølgelig skal vi resirkulere alt som kan resirkuleres, ikke kjøre bil bare fordi vi kan, ikke kaste søppel i naturen og så videre. Det er bare at det er en dråpe i havet sammenlignet med hva bedrifter gjør. Hvis bedrifter hadde styrt etter de samme prinsippene som vi er oppfordret til å gjøre, så hadde det nok effekten blitt betydelig større.
  2 poeng
 13. Ikke alt går som planlagt. Hadde kjøpt meg inn i en pakke LiFePO4 280Ah batterier da de var i Indiahavet og forespeilt at de skulle dukke opp i Stavanger ca akkurat nå men de lar vente på seg, månedsskiftet antydes nå... Fikk innskuddet mitt tilbake... Vi lever i en merkelig verden for tiden der det meste er uforutsett... Men litt lyspunkter finnes også: Samme type LiFePO4 EVE seller i 230Ah versjon finnes lagerført i Stavanger og til en betydelig lavere Ah pris så 16 av de blir hentet i morgen tidlig. Har grublet litt på hvordan LiFePO4 og min eksisterende 225Ah blypakke ville gå sammen og dumpet over denne tråden i dag: https://community.victronenergy.com/questions/19981/mixing-lead-acid-and-lithium.html Ser ut til at de går glimrende sammen og da vil blypakken bli liggende som en slags reservetank som både tømmes og fylles sist. Siste 2 uker ser slik ut: Verdt å merke seg er de lave blå "toppene" (kjøpestrøm) som dukker opp hver natt fordi blybatteriene ikke har kapasitet lengre enn til 10-11 tiden på kvelden. De høye blå toppene er når strømprisen nærmer seg 0 og jeg slår av solsellene og kjører på med alt jeg kan av effekt... Blir jo ikke så mange kronene av det men med strømstøtte så er det nå til og ikke fra 😎
  2 poeng
 14. Her er den. Merk at jeg har en VVB jeg kan sette effekten trinnløst på og det blir brukt i koden nedenfor. Så ta det som et eksempel. Du må gjøre endringer uansett. Om pid regulatoren på hacs er brukbar, kan jeg ikke svare på. Men den er kanskje verd et forsøk? Jeg har hatt min i drift i mai og maks forbruk da ble 4,823kWh som er bra. Som du ser så regulerer jeg etter 0,2kWh under 5kWh så 4,8kWh er målet. Den 15. mai ble all varme slått på i huset etter en ferie. Da ble det 10 timer sammenhengende regulering under 100% for å ligge under 4,8kWh. Litt svingninger ble det de første 40 minuttene, men deretter fungerte det veldig stabilt. I hele mai har det vært 4 tilfeller der regulatoren har gått ned til ca 0% og slått av all varme. Det er 2 biler som skal lades så jeg innser at 5kWh/h blir for vanskelig for meg når behovet for oppvarming øker. I mai har det vært lett. Hvis en ser vekk i fra 15. mai så ville jeg vært under grensen uten å gjøre noe som helst. Alle disse "dippene" en ser i kurven nedenfor er i starten på en time der det estimerte forbruket er mest usikkert. Jeg kunne unngått nesten alle av de hvis en ikke regulerte ned de første 5 minuttene på hver time. Så kanskje det blir neste endring - noe som setter settpunkt til 10kWh i starten på hver time. Samtidig er det heller ingen heft med at varmekablene settes på lav temperatur i noen minutter....... from simple_pid import PID pid = PID(40.0, 0.4, 2500.0, setpoint=float(input_select.nettleie_pristrinn) - 0.2) pid.set_auto_mode(False) pid.sample_time = 1.9 pid.output_limits = (0, 100) pid.proportional_on_measurement = False pid.set_auto_mode(True, last_output=100.0) last_c = 100.0 turned_off_all = False turned_off_car = False @state_trigger("sensor.energy") def new_state(): global pid global last_c global turned_off_all global turned_off_car c = (0.9 * last_c) + (0.1 * pid(float(sensor.estimated_hourly_consumption))) #p, i, d = pid.components #state.set("sensor.regulator_p", round(p,1)) #state.set("sensor.regulator_i", round(i,1)) #state.set("sensor.regulator_d", round(d,1)) if round(last_c, 0) != round(c, 0): sensor.regulator_energy_usage = round(c, 0) v = max(5 * round(c, 0) - 400, 0.0) number.effekt_varmtvannsbereder.set_value(round(v,1)) last_c = c if c < 10 and turned_off_car == False: easee.set_charger_circuit_dynamic_limit(charger_id = "EH430587", currentP1 = "0") turned_off_car = True if c > 30 and turned_off_car == True: easee.set_charger_circuit_dynamic_limit(charger_id = "EH430587", currentP1 = "16") turned_off_car = False if c < 2 and turned_off_all == False: esphome.terrassevarmer_pause() switch.heru_electric_heater_connected.turn_off() persistent_notification.create(title = "Strøm", message = "Effektbegrensing slo av alt.") turned_off_all = True if c > 5 and turned_off_all == True: esphome.terrassevarmer_resume() switch.heru_electric_heater_connected.turn_on() turned_off_all = False @state_trigger("input_select.nettleie_pristrinn") def setpoint(value=None): pid.setpoint = float(value) - 0.2 @state_trigger("input_number.consumption_lasthour") def hourly_usage(value=None): if float(value) >= float(input_select.nettleie_pristrinn): script.turn_on(entity_id = "script.send_melding", variables = {'message': 'Strømforbruk var større enn grense', 'title': 'Strøm', 'channel': 'Info'})
  2 poeng
 15. Hei! Då har endelig Dora flytta inn til oss! Me gleda oss til å bli kjent med ho.
  2 poeng
 16. Spørreundersøkelse fra Norgesnett angående nye nettleien, de er tydeligvis fornøyd med informasjonen de har sendt ut, gradert fra smiley, smiley, smiley, smiley eller smiley
  2 poeng
 17. Da er første måneden over og litt status kan gjøres opp. De første 4 panelene kom jo opp i begynnelsen av april mens de resterende 14 var på plass 29. april. Første energiloggingen for solsellene er 29.04.22 kl 10:00 så om en ser litt rundt på det så er summen av solenergi i databasen nokså representativ for første mnd. Mai har jo hatt både mye regn og større eller mindre mengder med skyer men også noen dager med strålende sol. Jeg har 2 måter å regne innsparing fra solsellene på: Produserte kWh ganget med gjennomsnitts strømpris for måneden (den som strømstøtten beregnes ut fra). Produserte kWh ganget med timepris på strøm time for time. Hvilken metode som er mest reell kan jo diskuteres men pr akkurat nå (kl 22:30 og solproduksjonen stoppet for en god stund siden og blybatteriene nesten tomme) så har jeg spart kr 1.243.- etter metode 1 og kr 1.119.- etter metode 2. Om dette er noenlunde representativt for resten av året og Enovastøtten blir slik jeg tror så snakker vi om nedbetaling på 6.5 år og det må jeg være godt fornøyd med.
  2 poeng
 18. Det måtte jo skje. Skikkelig skuffende av Smartly, men dessverre har Smartly vært skikkelig skuffende i ganske mange år nå. ... og den har vel gått ut hvis systemet ble installert i 2016. Ja, heldigvis tok Smartly-folkene til vett etter hvert og gikk for Z-wave en gang for lenge siden, men de var på vei inn i proprietær-skapet. Hvis du vil ha noe enkelt og greit, omtrent på høyde med Smartly, så se på FutureHome. Hvis du vil ha litt flere muligheter, så se nærmere på Homey. Hvis du vil ha alle muligheter og har litt mer tid , så se på HomeSeer (HS-skolen begynner å dra på årene, men det aller meste gjelder for både HS3 og HS4). Har du ingen penger men uendelig med fritid, så se på Home Assistant. ********************************************************************************************************* Jeg tror vi kommer til å se en del Smartly-kunder her etter hvert, og til de aller fleste tror jeg dette gjelder: Se nærmere på FutureHome! Vil du noe mer, så se listen over. *********************************************************************************************************
  2 poeng
 19. Ser ut til at det er 2 forskjellige devicer… Du fjerner delay på en som heter «OutputTime:3», men den du styrer heter «Output:3»…
  2 poeng
 20. Ting er nå på plass. 75 meter med 25mm rør er gravd ned. 30+ meter med 13mm rør er plassert ut på "åker" og blomsterbed. En haug med dyser festet til 13mm rør. Alt av utstyr utendørs er Gardena. Det koster en god del, men forhåpentligvis er det også kvalitet. Ventilboks styres fra en hjemmelagd enhet hvor Z-Uno er kontroller (simple switcher som igjen styres fra HomeSeer). Denne slår av og på rele for : 220VAC til 24VAC transformater (siden jeg hadde plass så slår den av begge ledere til 220VAC) 24VAC for 3 ventiler Jeg kunne sikkert kjøpt Gardena sin styringsenhet, men jeg tviler at jeg hadde fått den inn i HomeSeer på en enkel måte. Siden HomeSeer allerede styrer ventiler til vannkranene ute så gir det litt ekstra trygghet i forhold til lekkasjer siden jeg ikke trenger at utekranene står på 24/7. Det er tungt å grave så mye!
  2 poeng
 21. Tror vi får ganske høye strømpriser til vinteren og skulle vi få strømrasjonering i tillegg så tror jeg de ansvarlige politikerne får det ganske ubehagelig med å bevege seg ute blant folk
  1 poeng
 22. Hei. Jeg skal få gjort det samme, og fikk litt hjelp fra @SveinHa her: Har kjøpt Aeotec HD og Fibaro Smart Implant, men har ikke kjøpt ds18b20-sensorene enda. Satser på å få Aeotec montert av elektriker denne uken. Resten har jeg vel skjønt at jeg bør kunne gjøre selv(?).
  1 poeng
 23. Ikke dumt spørsmål i det hele tatt. Først stopper man TibberSeer i Plugins -> Manage. Så unzippes den nye ZIP-filen i HomeSeer-mappen. Så starter man TibberSeer igjen. Jeg skal få denne inn i Updateren, men det er en liten prosess...
  1 poeng
 24. Oppdatert nå: Scripting:
  1 poeng
 25. En mulighet for å nullstille månedens maks forbruk i en time hadde også vært greit. Hos meg klarte amstomqttbridge å overse en rapportering av timesforbruk den 1. juni. Dette ble lagt til i påfølgende time med det resultat at den for en hel måned vil rapportere godt over 5kWt/t som maks og som er feil.
  1 poeng
 26. Har Luxaflex og Ikea. Ikea er billigst. Luxaflex (dobbel-plissé) er absolutt best kvalitet. Og kulest.
  1 poeng
 27. Hei! Jeg driver og setter opp en pow-u som kom i posten i dag. I Configuration>Meter>Configure tariff tresholds virker det å være satt en minimumsverdi for feltene på 5. Jeg har Tensio som har 2kwt som laveste trinn, men da får jeg jo ikke lagt inn det. Kan det fikses på noen måte? Det høyste timesforbruket mitt siste to år er 4,7kwt, så 5kwt blir liksom litt for enkelt å sikte på 😛 Før øvrig gikk det veldig enkelt og greit å sette opp, så nå må jeg bare vente på at tensio skal få ut fingeren og finne ut hvorfor de ikke klarer å åpne han-porten min så jeg får noen data å se på...
  1 poeng
 28. for de som har Fujitsu eller General varmepumpe (samme produkt, forskjellig logo) med wifiadapter, finnes det en integrasjon. den er ikke veldig synlig når man søker etter den, og den er heller ikke komplett uten litt lesing og leting på nettet. jeg fikk etter litt om og men funnet ut hvordan det skulle gjøres, og tenkte at jeg skulle dele oppskriften i tilfelle noen andre skulle ha behov for det. mesteparten av informasjonen finnes her: https://community.home-assistant.io/t/add-support-for-fujitsu-wireless-air-conditioning-control-app-fglair/65999/215 men her kommer et sammendrag i leselig format start med å lage en ny mappe i custom components mappa som heter "fujitsu_general_heatpump" strukturen skal se slik ut: \config\custom_components\fujitsu_general_heatpump\ last ned filer herfra: https://github.com/xerxes87/pyfujitsu_for_homeassistant og legg de inn i mappen du nettopp laget. lag en mappe til, denne gangen under "deps" strukturen skal se slik ut: \config\deps\lib\python3.7\site-packages\pyfujitsu last ned filer herfra og legg de i pyfujitsu mappa: https://github.com/xerxes87/pyfujitseu/tree/master/pyfujitseu lag et tomt tekstdokument i config-mappa som heter "token.txt" denne vil bli fyllt ut av integrasjonen automatisk. restart Home assistant <- Viktig! i configuration.yaml legger du inn følgende: climate: - platform: fujitsu_general_heatpump username: !secret FGLAIR_USER password: !secret FGLAIR_PASS region: 'eu' tokenpath: 'token.txt' i secrets.yaml: FGLAIR_USER: Brukernavn FGLAIR_PASS: Passord restart home assistant, og vipps skal varmepumpa dukke opp. Navnet på enhetene vil komme fra appen. Det "orginale" termostat-kortet i lovelace synes jeg så litt kjedelig ut, så dermed ble det brukt simple-thermostat fra HACS https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat siden integrasjonen dessverre ikke klarer å lese ut romtemperatur fra varmepumpa har jeg lagt inn i kortet at det skal skjules: type: custom:simple-thermostat entity: climate.vp_kjeller layout: mode: names: true hide: temperature: true header: name: Varmepumpe som et alternativ til denne integrasjonen som kanskje ikke blir så veldig vedlikeholdt kan deiger/AirCon brukes. https://github.com/deiger/AirCon jeg har testet dem, men den er ikke like responsiv, så for øyeblikket er den "gamle" integrasjonen bedre for min del 😄
  1 poeng
 29. Tok litt tid, men med stor takk til Jørgen så har jeg nå laget en PR på en ny nobohub binding for OpenHAB 3.x. Alt av info finnes på https://github.com/openhab/openhab-addons/pull/12937 Pre-built jar skal fungere på OpenHAB 3.2.x og 3.3.0-SNAPHOT. Jeg har kjørt denne hjemme det siste året på OpenHAB 2.x og deretter 3.x. Ønskelig at flere tester hvis de har mulighet. Nå er det også mulig å installere via Community Marketplace på denne måten: Settings -> Bindings -> Community Marketplace -> Trykk Install på Nobø Hub Binding
  1 poeng
 30. Problemet mitt der er jo at bare en eller to varslere vil ha rekkevidde til å nå huben, og jeg trenger ti stk... Det ser nesten ut som om Cavius med egen hub er den beste løsningen for meg. Merkelig nok er Frient laget av Cavius som kan seriekobles...
  1 poeng
 31. De kan ikke seriekobles, men det har jeg løst ved at uansett detektor som løser ut, aktiviserer den et script som igjen aktiviserer en egen sirene (jeg har 9 røk og 3 varme). Samme sirene bruker jeg som dørklokke for hoveddør og kjellerdør, samt andre varseltoner til innbrudd, etc. Mvh. Helge
  1 poeng
 32. Python - Invoking Functions with and without Parentheses - GeeksforGeeks Nei, jeg har ikke noen pause på VVB. Den er styrt av en SSR. Termostatene har et mekanisk rele og de regulerer varmen ved å slå av og på i et forhold ut i fra effektbehov og de gjør det i 5 minutters intervaller. Så det er årsaken til at jeg ikke skifter modus på de mellom away, eco og normal oftere enn hvert 5. minutt. Jeg vil ikke slite ut releet.
  1 poeng
 33. Her er en ny Zigbee røkvarsler fra Frient, pen å se på, høy lyd ved utløst alarm og lett å integrere inn i et smarthus system: https://www.elektroimportoren.no/frient-smart-intelligent-smoke-alarm/94430/Product.html
  1 poeng
 34. Det er vel bare å installere impuls fjær, eller bruke en slik: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/aqara-smarte-hjem/aqara-smart-wall-switch-h1-dobbel-uten-noytralleder-p51872
  1 poeng
 35. Det tror jeg den gjør. Folk flest innser at det ikke er nødvendig å lade bilen med størst mulig effekt bare fordi en har muligheten. Og jeg mener trådstarter overdriver. Det er ikke hensikten at en skal tyne seg under 5kWh/h en hel måned. Poenget er å unngå toppene og passe på at en holder seg i et effektrinn lavere enn det en ville gjort hvis en ga blaffen. Å presse seg selv to effekttrinn ned kan en jo gjøre hvis en absolutt vil, men bakdelene blir større enn fordelene og det har jo trådstarter funnet ut allerede, kanskje.
  1 poeng
 36. Du kan banne på at noen har regnet på dette så detaljert de kan og funnet en middelvei som er godt overlevelig (eller grenser til nesten ikke merbkart) for de aller fleste, samtidig som at det gir økt inntekt.
  1 poeng
 37. Kostnaden for å gå fra 5kW til 10kW effekttrinn er en drøy hundrelapp per måned per strømabonnent. Dersom det reflekterer kostnaden for å oppgradere strømnettet så tror jeg det er bedre å bygge ut nettet for den hundrelappen enn å å holde på med dette tullet. Dersom dette ikke gjøres så får vi et meget sårbart nett.
  1 poeng
 38. Alt som nå er under pidrun må du flytte til initialize. Under pidrun som du kjører hvert 10 sekund må du ha noe som dette: c = (0.9 * last_c) + (0.1 * pid(float(self.get_state("sensor.estimated_hourly_consumption")))) if round(last_c, 0) != round(c, 0): self.set_state("sensor.et_eller_annet") = round(c, 0) last_c = c
  1 poeng
 39. Må få lov til å skryte litt av meg selv nå, katastrofen er unngått og nå fungerer det relativt bra igjen. Hadde flere versjoner av backup, utfordringen var å huske hvilke endringer som ble utført før/etter. ITIL-sertifiseringen er gammel men nå har jeg laget en changelog for HS4 (notepad.exe). 😳 Uansett, jeg vet ikke helt årsaken til krøllet, men mye ble løst når jeg ekskluderte en node og kontrolleren kontaktet «andre». Helt sikkert omtalt på Homeseer-skolen, angrer på at jeg skulket. God pinse.
  1 poeng
 40. Nedenfor er målingene som netteier har på 15. mai. 4,82kW er det høyeste og det ligger 0,02kW over det jeg regulerer etter. Årsaken til at jeg endte opp med 4,8kW er at jeg i en testperiode i fjor så at jeg kunne komme over grensen hvis jeg gikk inn for det og skrudde på koketopp på maks når det var nesten slutt på en time. Da nyttet det ikke å slå av alle varmekabler. Men nå lemper de litt på kravet og det er snittet av maks forbruk på 3 forskjellige dager som skal gjelde. Da går det kanskje å legge seg enda nærmere grensen på 5kW så mulig jeg øker det til 4,9kW istedenfor 4,8kW.
  1 poeng
 41. Tviler på det. Motstandene er for å terminere bus'en, demper refleksjon fra endepunktene. Bare å prøve uten.
  1 poeng
 42. Mistenkte det kunne være noe slikt, så vet ikke hvor mange ganger jeg sammenlignet alle detaljene, men klarte ikke å se den forskjellen! 🤦‍♂️ Takk @ZoRaC
  1 poeng
 43. Jeg kan godt være med å teste.
  1 poeng
 44. I dag har eg programmert object detection via DeepStack i Node-Red, har ein bonde som har sauer utenfor tomten min og da er det greit å få melding hvis sauene kommer inn i hagen
  1 poeng
 45. Satt sammen en Aidon HAN port leser til BACnetIP for de som er kjent med det. Hardware er Raspberry PI 3b Leser 2xHAN og kan lese 3xHAN med USB - M-Bus adapter. Er kodet i python sammen med eget program for software serial. Slik at GPIO også kan brukes. Monteres i skap og er ment for bygg og tilpasset målere med trafoer
  1 poeng
 46. Personlig så har jeg valgt ut fra hva som får best i test. Ikke hva som funker best i HomeSeer. Jeg har kjøpt siste versjon av Roborock med god mopping. Jeg vil heller ha en enhet som fungerer bra til det den skal enn at den absolutt må inn i HS.
  1 poeng
 47. Status akkurat nå, skjermbildet er under stadig utvikling men begynner å ta form: PwrIn er kjøpestrøm TIL inverter når sol/batteri ikke er tilstrekkelig. Alt etter skysituasjonen veksler den automatisk mellom Line- og Battery mode men det betyr ikke så mye i praksis, er der sol nok blir der ikke kjøpt strøm. PwrOut er effekt ut fra inverter og viser forbruket akkurat nå. Bat Power er effekt inn/ut av batteri Solar Pwr er kalkulert solenergi. Siden inverteren ikke leverer all solkraft blir det feil å bruke bare den så kalkulasjonen blir PwrOut - PwrIn (begge fra OWON 32A energimåler) + Bat Power (fra Victron Smartshunt 500, gir effekt både inn (+) og ut (-) av batteriet). Må si jeg er litt imponert over hvordan inverteren veksler trinnløst mellom de forskjellige energikildene og om der er lite sol så sper solkraften på med det lille den kan. Den litt mindre imponerende siden av inverteren er medfølgende app. Veldig fin til å gjøre innstillinger med men statusoppdateringer kan være opptil både 5 og 10 minutt gamle og det er IKKE akseptabelt selv om serverene er i Kina. Finners heldigvis veier rundt det og jeg kjører nå mpp-solar på en RPi som allerede stod innenfor en USB-kabellengde unna så da får jeg max 15 sekund gamle data rett inn i NodeRed via MQTT.
  1 poeng
 48. Den største grunnen til å velge Debian viser seg når man skal oppgradere fra en stabil versjon til en ny. Og den dagen kommer 🙂 Dessuten, når Debian sier "stable", så mener de akkurat det. Ubuntu er mere vinglete når det gjelder pakkevalg i basis-innstallasjonen, noe som gjentatte ganger har vist at den nye måten å gjøre ting på ikke nødvendigvis er den beste.
  1 poeng
 49. Jeg satte for 10år siden opp et Gardena system med 24V ventiler, PEM slanger og popup-sprinkler og diverse og det har fungert fint i alle år (med mindre tuning). Jeg byttet ifjor ut styringen fra Gardena til OpenSprinkler (se www.opensprinkler.com) ettersom dette integreres med HS3 (egen plugin), har egen app for konfigurering og styring og er lettere å programmere/ styre enn det jeg hadde før og også integrerer mot OpenWeather stasjoner i nabolaget. Slanger, sprinkler etc er noe tilsvarende hva com2 har satt opp, men jeg har brukt Gardena hele veien. Jeg har 6 x 24V ventiler, 3 pop-up sprinklere for vanning av plen (hvert hjørne av hagen) + 3 soner for vanning av blomsterbed. Jeg pleier også å tømme anlegget for vann hver høst med bruk av trykkluft (ungene syns det er kjempefestlig med når vannet blir blåst ut som i en geisyr). I tillegg pleier jeg å lagre pop-up sprinklerene innendørs gjennom vinteren. Om ønskelig kan jeg gi litt mer info om eksakt opplegg og utstyr (bokser etc). Gardena sine bokser og 24V ventiler er av god kvalitet og kan anbefales.
  1 poeng
×
×
 • Opprett ny...