Jump to content
  • Sign Up
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Litt hjelp til å forstå strøm. 3-fase 1-fase og strømforbruk.


Join

Recommended Posts

Hei! :)

 

Eg driv med planlegging av straum til garasjen, men har litt trøbbel med å "skjønne" størrelsen på 3-fas.

 

Ved å legge 32A 3-fas eller 40A 3-fase, hvor mange 16A sikringer kan maks belastes fullt ut, før sikringa blir for liten?

 

Kan eg belaste 6stk. 16A sikringer på 32A 3-fas eller er det kun 2stk? 

 

Gjerne litt teori, om du gidder.  :)

 

Mvh 

Link to comment
Share on other sites

Jeg prøver meg med en liten "leksjon".

 

Du kan belaste 3 stk. 16 A sikringer fult ut på 3x32A hovedsikring.

På skolen lærte jeg å sette opp antall kurser og belastning i Ampere i en tabell med fasene som kolonner og sikringene som rader.

I moderne regneark er det en kjapp måte å få oversikt over sikringsstørrelsen som kreves som hovedsikring

image.png.7724e7a221cd013b3b2a29862b1094a9.png

 

Normalt regnes det med en samtidighetsfaktor for dimensjonering av sikringsstørrelser på inntak/Hovedsikringer.

Dette fordi det er sjeldent det utnyttes full effekt på en kurs som ikke har fast effektforbruk og det er sjeldent alle effekter benyttes akkurat samtidig.

Samtidighetsfaktoren settes til 0,6 som en tommelfingerregel i bransjen. 

image.png.419f41b6f5f8b67d4fe2a3aa85394933.png

 

 

Dersom samtidighetsfaktoren settes til 0,5 kan det settes inn 6 stk. 1-fase 16A sikringer.

Da må risikovurderingen fra elektriker inneholde et punkt om hvorfor samtidighetsfaktoren er redusert til 0,5.

 

image.png.611fbb5fb965dcf4f206c42483af490b.png

Dette er etter mine erfaringer for lite reserve til at jeg vil anbefale denne installasjonen.

Når tilførsel er 3-fase bør belastning pr fase være nærmest mulig likt.

Forskjellig strøm igjennom fasene vil gi det som kalles skjevlast og kan føre til at hovedsikringen slår ut tidligere enn ønskelig.

 

Gitt eksemplene over ville jeg gått for 4 16A kurser på 3-fase 32A sikring.

Da har du også reserve kapasitet så hovedsikringen ikke skal trippe ved maks belastning i henhold til prosjektert anlegg.(Ref. NEK400:2018 §132)

Dette vil svekke automaten over tid og den vil trippe tidligere og tidligere.

Da blir du forbannet og klager på den teite elektrikeren som installerte dette.

 

Ved 3-fase 40A blir bildet litt annerledes.

image.png.9565e7fffc813c28b9a9c1f715722f81.png

Her vil samtidighetsfaktor på 0,6 være akseptabelt for 6 stk. 1-fase sikringer på 16A.

Faktisk er samtidighetsfaktoren 0,625. Noe som er høyere enn normalt.

40A/64A=0,625

I dette eksempelet har du også en liten reserve (eller buffer om du vil kalle det det) opp til hovedsikringens størrelse.

 

Et annet tema er om du har kapasitet i eksisterende installasjon til å ta ut en så betydelig sikringsstørrelse til garasjen.

Det må elektriker som skal utføre arbeide vurdere og gi deg den informasjonen du trenger for å sette av nok økonomiske ressurser til at oppdraget kan gjennomføres.

 

Dersom det er tenkt elbil lading i garasjen blir det ikke så rett frem som i eksemplene over.

Da må det legges til grunn at kursen til laderen skal beregnes som 100% belastet til enhver tid.

4. sikring i tabell 2 blir da ikke mulig å installere. Og vi er tilbake til tabell 1 med en liten twist på 2 av kursene som fortsatt har 0,6 i samtidighetsfaktor.

image.png.388ea27a985dd1418cf3a67c3dc96fae.png

Det samme vil gjelde for resterende eksempler og redusere antall sikringer som det er mulig å installere i garasjen.

 

3-fase 32A sikring og samtidighetsfaktor = 0,5

image.png.f1a65edaa1aae0beba689e0b085e2005.png

 

3-fase 40A sikring og samtidighetsfaktor = 0,6

image.png.e1481669a52b4c681f7c84dfd0593037.png

 

3-fase lading av elbil er et omdiskutert tema da det ikke pr. dags dato finnes ladere beregnet for 3 fase tilkobling av IT/TT nett på markedet.

EASE laderen kan kobles for 3-fase 230V lading, men da utføres ikke installasjonen i henhold til standarder definert av Norges tekniske komite (NEK).

Link til artikkel i Teknisk Ukeblad: https://www.tu.no/artikler/er-trefaselading-pa-det-saernorske-stromnettet-egentlig-tillatt/509999

 

Om dere er forvirret nå så forstår jeg det.

Selv erfarne elektrikere går surr i alle regler og krav i en hektisk hverdag, så "sit back and let the pros do their job".

 

Dette er ikke fasit, men er basert på erfaringer fra arbeid som elektriker og som prosjektleder i boligprosjekter.

Andre har andre erfaringer og vil kunne komme med annen informasjon og/eller utfyllende informasjon.

La elektriker som skal utføre arbeidet ta avgjørelsen på hva som er best da det er de som skal skrive samsvarserklæring til slutt.

  • Like 3
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Hei, og takk for utfyllende svar.

 

Om eg skjønner deg rett, bør eg for kapasiteten sin skyld, prøve å få lagt inn 40A 3fas.

 

Då kan eg benytte 3stk 1fas 16A med samtidighetsfaktor 1.

 

I tillegg har eg litt ekstra kapasitet til lys og en 10A kurs eller 2, med samtidighetsfaktor 0,6?

 

Neste del av problematikken er størrelse på hovedsikring i huset. Denne er 56A. Her kan eg sette inn 63A, eller det er også mulig å få sette inn 80A, men då blir det høgare strømtariff, ca 2000kr i året ekstra.

 

I huset har eg sett ca 19kW peak effekt med koketopper, dampovn, steikeovn, vaskemaskin, oppvaskemaskin og varmtvann+gulvvarme. 

Tibber appen viser da ca 50A over fasene på hovedsikring.

 

No har eg mulighet å slå av gulvvarme og varmtvann ved høgt strømforbruk, men i tilfellet 40A i garasjen, burde eg kanskje gå for 80A på inntaket til huset?

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Join skrev (2 minutter siden):

Neste del av problematikken er størrelse på hovedsikring i huset. Denne er 56A. Her kan eg sette inn 63A, eller det er også mulig å få sette inn 80A, men då blir det høgare strømtariff, ca 2000kr i året ekstra.

Og i tillegg kommer elektriker arbeid utover selve garasje installasjonen.

Mulig omtrekking av kabel til sikringsskap, da eksisterende kabel sannsynligvis blir for tynn med tanke på at hovedsikring er 56A.

Antar 3 leder PN 16mm2 i rør i isolert vegg (Ref. NEK400:2018 Tabell 52B-4)

De fleste lever godt med 3-fase 32A til garasje og litt over gjennomsnittet bruk at lokalet til annet enn parkering av bil.

 

Samtidighetsfaktor = 1 er overkill for annet enn elbil lading.

 

Elbil lading er den største utfordringen i strømnettet i dag og vil bli en enda større utfordring i fremtiden om samtlige biler i Norge skal bli elektriske.

 

Ta en prat med en elektriker og få de til å se på det elektriske anlegget ditt.

Da kan de komme med en anbefaling og prisoverslag(tilbud) på det som blir best for deg.

Å gi eksakte råd og veiledning via forum er bortimot umulig, da det er mange faktorer som "legfolk" ikke ser etter eller opplyser om, som kan ha betydning for valg av løsning.

 

Lykke til.

 

Link to comment
Share on other sites

Jarle F skrev (1 time siden):

Mulig omtrekking av kabel til sikringsskap, da eksisterende kabel sannsynligvis blir for tynn med tanke på at hovedsikring er 56A.

Antar 3 leder PN 16mm2 i rør i isolert vegg (Ref. NEK400:2018 Tabell 52B-4)

De fleste lever godt med 3-fase 32A til garasje og litt over gjennomsnittet bruk at lokalet til annet enn parkering av bil.

 

Samtidighetsfaktor = 1 er overkill for annet enn elbil lading.

 

Ta en prat med en elektriker og få de til å se på det elektriske anlegget ditt.

Da kan de komme med en anbefaling og prisoverslag(tilbud) på det som blir best for deg.

Å gi eksakte råd og veiledning via forum er bortimot umulig, da det er mange faktorer som "legfolk" ikke ser etter eller opplyser om, som kan ha betydning for valg av løsning.

 

Lykke til.

 

Takk igjen. 

Ja, elektriker må sjølvsagt inn i bildet for vurdering og prising. Er på jakt etter litt kunnskap, slik eg kan stille bedre spørsmål. :)

 

Eg har sjekka med nettleverandør som meiner tilførsel frå strømboks til sikringsskap er tilstrekkelig dimensjonert for 80A, men ikkje meir. Det har også med tilgjengelig kapasitet i trafo etc. Førstemann til mølla å søke får lov.

 

Det skal vere tilstrekkelig jording i anlegget i huset for å støtte 80A, i tillegg har eg lagt 20m jordløyfe under bygging av garasje.

 

Det er snakk om 10-12enheter med 1300w kontinuerlig strømtrekk.

petersv skrev (21 minutter siden):

Det kan hende det er bedre å sjekke muligheten for å få ny måler og abonnement for garasjen. Nå som effektavgiften kommer så blir det dyrt å bruke så mye strøm samtidig som det du planlegger.

Ja, det er inne i kalkulatoren, men tilførsel til garasje går via huset, så det er uansett begrensende.

 

Eg har allerede effekttariff, sjå vedlegg:

 

10 enheter á 1300W burde gi 13KWh ekstra max gjennomsnittlig forbruk som max. 

Dvs ca 544kr i økt effektledd. I tillegg må eg opp i neste effekttariff, så det vil bety rundt 1000kr i mnd i økt nettleige for desse, i tillegg til strømprisen pr kW.

 

:)

SmartSelect_20210805-131958_Drive.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Etter å ha snakka med nettleverandør, er grunndekninga for nyinstallasjon tatt bort, så kunden må dekke heile kostnaden av ny installasjon..

petersv skrev (På 5.8.2021 den 13.59):

Du må ha ny tilførsel, men det er ikke så dyrt, det er fastpriser på dette fra nettleverandør.

 

Link to comment
Share on other sites

On 21/08/2021 at 01:40, Join said:

Etter å ha snakka med nettleverandør, er grunndekninga for nyinstallasjon tatt bort, så kunden må dekke heile kostnaden av ny installasjon..

 

Det er nok i ditt tilfelle en fordel, da arbeider er ganske beskjedent iom at du allerede har en tilknytning og det vil kreve lite arbeid. Graving etc. har ikke vært inkl. så det kommer i tillegg uansett. De kan såvidt jeg ser ikke ta mer betalt enn direkte kostnader de har, minus tilknytningsavgift: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/standardkontrakter/standard-tilknytningsvilkar

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
Posted (edited)
Jarle F skrev (På 5.8.2021 den 8.55):

Jeg prøver meg med en liten "leksjon".

 

Du kan belaste 3 stk. 16 A sikringer fult ut på 3x32A hovedsikring.

På skolen lærte jeg å sette opp antall kurser og belastning i Ampere i en tabell med fasene som kolonner og sikringene som rader.

I moderne regneark er det en kjapp måte å få oversikt over sikringsstørrelsen som kreves som hovedsikring

image.png.7724e7a221cd013b3b2a29862b1094a9.png

 

Normalt regnes det med en samtidighetsfaktor for dimensjonering av sikringsstørrelser på inntak/Hovedsikringer.

Dette fordi det er sjeldent det utnyttes full effekt på en kurs som ikke har fast effektforbruk og det er sjeldent alle effekter benyttes akkurat samtidig.

Samtidighetsfaktoren settes til 0,6 som en tommelfingerregel i bransjen. 

image.png.419f41b6f5f8b67d4fe2a3aa85394933.png

 

 

Dersom samtidighetsfaktoren settes til 0,5 kan det settes inn 6 stk. 1-fase 16A sikringer.

Da må risikovurderingen fra elektriker inneholde et punkt om hvorfor samtidighetsfaktoren er redusert til 0,5.

 

image.png.611fbb5fb965dcf4f206c42483af490b.png

Dette er etter mine erfaringer for lite reserve til at jeg vil anbefale denne installasjonen.

Når tilførsel er 3-fase bør belastning pr fase være nærmest mulig likt.

Forskjellig strøm igjennom fasene vil gi det som kalles skjevlast og kan føre til at hovedsikringen slår ut tidligere enn ønskelig.

 

Gitt eksemplene over ville jeg gått for 4 16A kurser på 3-fase 32A sikring.

Da har du også reserve kapasitet så hovedsikringen ikke skal trippe ved maks belastning i henhold til prosjektert anlegg.(Ref. NEK400:2018 §132)

Dette vil svekke automaten over tid og den vil trippe tidligere og tidligere.

Da blir du forbannet og klager på den teite elektrikeren som installerte dette.

 

Ved 3-fase 40A blir bildet litt annerledes.

image.png.9565e7fffc813c28b9a9c1f715722f81.png

Her vil samtidighetsfaktor på 0,6 være akseptabelt for 6 stk. 1-fase sikringer på 16A.

Faktisk er samtidighetsfaktoren 0,625. Noe som er høyere enn normalt.

40A/64A=0,625

I dette eksempelet har du også en liten reserve (eller buffer om du vil kalle det det) opp til hovedsikringens størrelse.

 

Et annet tema er om du har kapasitet i eksisterende installasjon til å ta ut en så betydelig sikringsstørrelse til garasjen.

Det må elektriker som skal utføre arbeide vurdere og gi deg den informasjonen du trenger for å sette av nok økonomiske ressurser til at oppdraget kan gjennomføres.

 

Dersom det er tenkt elbil lading i garasjen blir det ikke så rett frem som i eksemplene over.

Da må det legges til grunn at kursen til laderen skal beregnes som 100% belastet til enhver tid.

4. sikring i tabell 2 blir da ikke mulig å installere. Og vi er tilbake til tabell 1 med en liten twist på 2 av kursene som fortsatt har 0,6 i samtidighetsfaktor.

image.png.388ea27a985dd1418cf3a67c3dc96fae.png

Det samme vil gjelde for resterende eksempler og redusere antall sikringer som det er mulig å installere i garasjen.

 

3-fase 32A sikring og samtidighetsfaktor = 0,5

image.png.f1a65edaa1aae0beba689e0b085e2005.png

 

3-fase 40A sikring og samtidighetsfaktor = 0,6

image.png.e1481669a52b4c681f7c84dfd0593037.png

 

3-fase lading av elbil er et omdiskutert tema da det ikke pr. dags dato finnes ladere beregnet for 3 fase tilkobling av IT/TT nett på markedet.

EASE laderen kan kobles for 3-fase 230V lading, men da utføres ikke installasjonen i henhold til standarder definert av Norges tekniske komite (NEK).

Link til artikkel i Teknisk Ukeblad: https://www.tu.no/artikler/er-trefaselading-pa-det-saernorske-stromnettet-egentlig-tillatt/509999

 

Om dere er forvirret nå så forstår jeg det.

Selv erfarne elektrikere går surr i alle regler og krav i en hektisk hverdag, så "sit back and let the pros do their job".

 

Dette er ikke fasit, men er basert på erfaringer fra arbeid som elektriker og som prosjektleder i boligprosjekter.

Andre har andre erfaringer og vil kunne komme med annen informasjon og/eller utfyllende informasjon.

La elektriker som skal utføre arbeidet ta avgjørelsen på hva som er best da det er de som skal skrive samsvarserklæring til slutt.

Hei!

No har eg komt til faktisk installasjon av garasje. Altså, TTT. Ting tar tid. 

 

Plan hittil, er 40A 3-fas hovedsikring til garasje i sikringsskapet i huset.

 

Det blir elbillader + en 3000W antminer for å varme garasjen.

Og, det blir et 22U rack for å plassere smarthus, forsterker til popanlegget, dingser +++

 

Korleis blir regnestykket då?

 

Driv på med trekking av rør for tida. 🙂

Edited by Join
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

It? 230V 3-fase.

MrE skrev (11 timer siden):

Har du TN eller IT nett?

230V IT-nett.

 

I tillegg blir det

En fryser

16A 3fas kontakt for sveiseapparat el-likn.

Kompressor

Airfryer

Micro

Diverse Spotter 

Ventilasjonsanlegg m roterende gjenvinner (1800W varmeelement, men blir deaktivert pga antminer)

Ølleskap

TV eller prosjektor

Edited by Join
Meir info
Link to comment
Share on other sites

40 A * 397,9 = 15 916 W maks strømtrekk.

 

Bare husk nok sikringer.

Ut ifra listen din kan du dele opp ganske bra.

Egen til fryser

egen til kompressor

egen til mikro

egen til ventilasjon

egen til stikk og lys kjøkkenområde

egen til garasjeport

egen til elbillader

egen til generelle stikk og lys

osv..

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

MrE skrev (19 minutter siden):

40 A * 397,9 = 15 916 W maks strømtrekk.

 

Bare husk nok sikringer.

Ut ifra listen din kan du dele opp ganske bra.

Egen til fryser

egen til kompressor

egen til mikro

egen til ventilasjon

egen til stikk og lys kjøkkenområde

egen til garasjeport

egen til elbillader

egen til generelle stikk og lys

osv..

 

 

Allright, takk for svar. 🙂

 

Takk for tips om garasjeporter. Gløymde desse må også ha strøm. 

 

I etasjen under er det egentlig kun behov for en kurs for generell kontakt på 16A for diverse verktøy. Den kan stå på samme last som 16A 3fas-kontakta. Sveiser ikkje samtidig som vinkelsliper etc.

 

Og lys/utelys.. 😊

 

Eg strekk opp dei du foreslo over, so får elektriker stå for lastfordeling og sikringar etc.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.