Gå til innhold
 • Bli medlem

RVM

Medlemmer
 • Innlegg

  116
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 • Dager vunnet

  2

Alt skrevet av RVM

 1. Visningen er multiple-entity-row.
 2. Tusen takk for denne (og til han som har laget det)! Jeg kan ingenting om R, men siden han automatisk publiserer csv/json daglig er det lett å hente inn forecast for månedspris og strømstøtte fra modellen hans med f.eks. pandas og pyscript: import pandas as pd @pyscript_compile def read_csv(): # Separate function for blocking I/O, using @pyscript_compile url = "https://raw.githubusercontent.com/martinju/stromstotte/master/data/current_estimated_compensation.csv" try: df = pd.read_csv(url) df = df[df["area"] == "NO2"] # Only look at region NO2 df = df.set_index("type") out = {} out["mean"] = df.loc["mean"]["mean_price"] out["quantile_0.025"] = df.loc["quantile_0.025"]["mean_price"] out["quantile_0.975"] = df.loc["quantile_0.975"]["mean_price"] return out, None except Exception as exc: return None, exc @time_trigger("cron(@daily)") def get_forecast(): result, exception = task.executor(read_csv) if exception: raise exception else: pyscript.forecast_monthly_electricity_price_mean = round(result["mean"], 3) pyscript.forecast_monthly_electricity_price_quantile_0_025 = round(result["quantile_0.025"], 3) pyscript.forecast_monthly_electricity_price_quantile_0_975 = round(result["quantile_0.975"], 3)
 3. Jeg tror de fleste estimerer timesforbruket som estimat = (forbruk så langt denne timen) + sanntidseffekt*(andel av timen som gjenstår). Det kan du lage en template sensor for i HA, f.eks. med verdier fra en AMS-leser som forklart over. Sanntidseffekten kan være grei å sende gjennom et lavpassfilter først sånn at estimatet ikke blir så følsomt for hurtige endringer i effekt, noen laster skrur seg jo hyppig av og på. Filtrerer man derimot "for mye" kan estimatet fort ligge litt på etterskudd, så man må finne en middelvei. Jeg har satt min time_constant til 30, det fungerer godt nok for meg. Estimatet fungerer greit nok, men det er naturligvis ganske unøyaktig i begynnelsen av timen, og blir mer og mer presist etterhvert som estimatet blir mindre sensitivt for ekstrapolert effekt. Hvis lastene er deterministiske (eks. fra oppvaskmaskin med kjent oppvaskprogram) kan man hypotetisk forbedre estimatet med det kjente framtidige forbruket fra eksempelvis oppvaskmaskinen, men det blir fort for komplisert i en template sensor ser jeg for meg, da ville jeg brukt noe sånt som Node-Red eller Pyscript osv.
 4. Avhengig av hvordan du har satt opp configuration.yaml, så kan du ta bort default_config og administrere default-integrasjonene selv, inkludert logbook. For logbook-integrasjonen kan du legge til en exclude avhengig av hva du vil ignorere (f.eks. enten en entity eller et helt domain)
 5. RVM

  Modbus

  Tror ikke det, jeg bruker den bare til å terminere skjerm i en ende.
 6. RVM

  Modbus

  Mener å huske den siste var gnd selv om det ikke er merket, men sjekk med multimeteret mot en av de andre jordterminalene.
 7. RVM

  Modbus

  Det skal være notert ned i igangkjøringsprotokollen du skal ha fått overlevert for aggregatet. Hvis ikke ville jeg begynt med slaveadresse 1, baud 9600, og ingen paritet. Hvis ikke det fungerer ville jeg prøvd andre vanlige baudrater, og så begynt på ny med partalls paritet. Selv om det står at baudrate begynner på 9600 i parameterdokumentet, var 1200 en gyldig baudrate på min VTR300. Kobler du til på A+/B- terminalene? I så fall, kan du ha byttet om på lederne? Eller brukt for lange (uflettede) ledere?
 8. Det er derfor vi har integrasjonene Python Scripts, AppDaemon, og pyscript. Jeg bruker sistnevnte hele tida, men de andre er sikkert brukandes de også
 9. Ser ut som du har plassert templaten for estimert timeforbruk under sensor-delen, men den må du flytte ned eller fjerne indentering, slik som Daily Energy Total-sensoren din.
 10. Høres ut som du må sjekke syntaks for "sensor.stromforbruk_derivert_effekt" også ja. Hvordan ser den ut?
 11. For meg ser det ut som en sammenblanding av nytt og gammelt template format. Nytt format: template: - sensor: - name: "estimert timeforbruk ufiltrert" unit_of_measurement: "kWh" device_class: power state: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.stromforbruk_derivert_effekt')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" Gammelt format: - platform: template sensors: estimert_timeforbruk_ufiltrert: friendly_name: "estimert timeforbruk ufiltrert" unit_of_measurement: "kWh" device_class: power value_template: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.stromforbruk_derivert_effekt')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}"
 12. Så bra! Siden du la det inn i dag vil du sikkert legge til data fra 01-06. oktober manuelt. Du kan legge inn noe sånt for hver dag du mangler denne måneden, lagre, og ta det bort igjen: pyscript.electricity_monthly_average_price.stored_values['2022-10-01'] = [1.053, 0.875, 0.69, 0.302, 0.24, 0.228, 0.223, 0.334, 0.621, 1.005, 1.505, 1.463, 1.235, 1.017, 0.91, 0.92, 0.96, 1.885, 2.314, 2.674, 2.463, 1.982, 1.511, 1.064]
 13. Ifølge feilmeldingen eksisterer ikke pyscript.electricity_monthly_average_price, så du glemte kanskje å definere den første gang før state.persist? Prøv å endre begynnelsen av scriptet til: pyscript.electricity_monthly_average_price = 0.0 pyscript.electricity_monthly_average_price.stored_values = {} state.persist('pyscript.electricity_monthly_average_price') @state_trigger("sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025") def calculate_monthly_average_price(): ...og så lagre fila. Deretter fjerner du de to første linjene, slik at det ser slik ut før du lagrer igjen: state.persist('pyscript.electricity_monthly_average_price') @state_trigger("sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025") def calculate_monthly_average_price():
 14. Noe sånt kanskje? {% set l=state_attr('sensor.nordpool_xxx_xxx_xxx_x_xxx_xxx', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {% set ns = namespace(out=false) %} {% set n = states('input_number.xxx')|int %} {% for i in range(n) %} {% if (now() >= l[i].start and now() <= l[i].end) %} {% set ns.out = true %} {% endif %} {% endfor %} {{ns.out}} Husk å legge inn din egen Nordpool-sensor og input_number.
 15. Mulig det finnes andre måter, men på min kan man i alle fall sette den i Eco mode, og så stille opp terskelverdien for temperaturdifferansen som skal til før varmeelementet slår inn. Men varmeveksleren vil gå etter behov likevel.
 16. Jeg tror ikke det finnes et universelt svar, tipper det avhenger av standard, klima og årstid. Og varmepumpen selvfølgelig. Vi bor i en nyere enebolig bygd etter TEK17-standard. Varmepumpa står i hovedoppholdsrommet (stue/spisestue/kjøkken), og etasjeskillet mot soverommene over er isolert. Varmepumpa er alltid i laveste tenkelig modus ("stillegående" og "økonomi"), og da den var på i 26.5 minutter i dag tidlig rapporterte den 0.2 kWh. Jeg kan ikke tenke meg at det skulle lønne seg å la den stå på helt til vi kommer hjem fra jobb, men nå er det tidlig høst i vestlandsklima. Det endrer seg kanskje når vinteren kommer.
 17. RVM

  Modbus

  Så man kan altså skrive til en inngang som egentlig er dedikert til en fysisk digital input? Høres jo rart ut, så jeg måtte leite opp dokumentet du har et utklipp fra. I kapittel 5 skriver de i alle fall at alle innganger og coils er tilgjengelige som registere med en formel for addressen: (Register Address * 16) – 15. Jeg tipper at du kan lese register 701, og få en eller to bytes som du må dekode til bits iht. oversikten over. Og så kan du skrive til (701*16)-15 = 11201 for DI1 osv for å sette inngangene. Men det er nå bare et gjett, du får prøve deg fram. Hvis du har satt opp modbus slik at du kan bruke modbus.write_register osv som postet over, kan du prøve: service: modbus.write_coil data: address: 11201 slave: 1 state: True hub: VTR300 Forutsetter selvfølgelig at du har definert modbus i configuration.yaml med hub VTR300. Usikker på om state må være 1 eller True.
 18. Ja, i "developer tools" i venstre marg ("utviklerverktøy" på norsk?), jeg "simulerte" det jeg kopierte over, for å sjekke at jeg får en liste som er sortert på pris for de timene du hadde valgt ut:
 19. Hva om du bytter ut: {% set l=state_attr('sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_095_025', 'raw_today') |selectattr('start', '>=', now().replace(hour=0,minute=0,second=0,microsecond=0)) |selectattr('start', '<', now().replace(hour=6,minute=0,second=0,microsecond=0)) |selectattr('start', '<', now().replace(hour=9,minute=0,second=0,microsecond=0)) |selectattr('start', '<', now().replace(hour=15,minute=0,second=0,microsecond=0)) |selectattr('start', '<', now().replace(hour=20,minute=0,second=0,microsecond=0)) |sort(attribute='value') %} ...med: {% set l = (state_attr('sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_095_025', 'raw_today') |selectattr('start', '<', now().replace(hour=6,minute=0,second=0,microsecond=0)) |list + state_attr('sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_095_025', 'raw_today') |selectattr('start', '>=', now().replace(hour=9,minute=0,second=0,microsecond=0)) |selectattr('start', '<', now().replace(hour=15,minute=0,second=0,microsecond=0)) | list + state_attr('sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_095_025', 'raw_today') |selectattr('start', '>=', now().replace(hour=20,minute=0,second=0,microsecond=0)) | list) | sort(attribute='value') %} Hjelper det?
 20. Den skal trigge hver gang entityen i @state_trigger har en ny state, du har sikkert en annen Nordpool sensor entity enn meg? Oppdater i så fall sensoren inni funksjonen også med din Nordpool-sensor. Og husk å legg til state.persist('pyscript.electricity_monthly_average_price') øverst i fila. Hvis den pyscript-entityen ikke er definert, må den defineres første gang.
 21. Hvis det er ting som MÅ funke uten at du sjekker HA daglig, så kan det jo være lurt å legge inn: En automasjon med notify service for opplagte feil, f.eks. at VVB ikke har vært på siste 24 timer hvis logikken tilsier det. Men du får kun notifikasjon hvis HA kommuniserer, så da bør du også ha... ...en konto på f.eks. Healthchecks.io, sånn at du blir varslet på e-post hvis din HA ikke er koblet til internett.
 22. Pyscript: @state_trigger("sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_095_025") def calculate_monthly_average_price(): date = sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_095_025.raw_today[0]['start'].strftime('%Y-%m-%d') pyscript.electricity_monthly_average_price.stored_values[date] = [n['value'] for n in sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_095_025.raw_today] avg_num, avg_den = 0, 0 for k,v in pyscript.electricity_monthly_average_price.stored_values.items(): avg_num += sum(v) avg_den += len(v) pyscript.electricity_monthly_average_price = round(avg_num / avg_den, 3) @time_trigger("cron(@monthly)") def reset_monthly_average_price(): pyscript.electricity_monthly_average_price.stored_values = {}
 23. Jeg brukte Pyscript til det. I korte trekk har jeg en sensor der jeg lagrer prisene fra raw_today i attributtene hver gang raw_today oppdateres, og så beregner jeg snittet fra alle timene så langt i måneden. Tenker man må finne en løsning som beholder eventuelle mellomlagrede data etter en restart, og da er Pyscript veldig praktisk pga. state.persist. Kunne sikkert også brukt aggregateWindow i InfluxDB hvis man har det satt opp.
 24. Funker det hvis du legger det inn i et utility meter?
 25. Forresten, er det noen grunn til at du/dere legger på enda et lavpassfilter på PID output når timesestimatet allerede er filtrert? Blir mest nysgjerrig siden du til og med lagrer PID gains til en entity, så du bruker dem tydeligvis andre steder. Men de reelle PID parametrene er vel ikke de samme som de du lagrer siden outputen går gjennom et filter (dvs. filteret y[n] = 0.9*y[n-1] + 0.1*x[n])? Edit: Ser nå at pid.components ikke gir gains direkte, men hvert av bidragene i PID outputen. Men spørsmålet består
×
×
 • Opprett ny...