Jump to content
 • Sign Up
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Petterpotet

Members
 • Posts

  50
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Petterpotet last won the day on March 13

Petterpotet had the most liked content!

Hjemmeautomasjon

 • System
  Home Assistant

Recent Profile Visitors

1,875 profile views

Petterpotet's Achievements

Portåpner

Portåpner (7/16)

 • Dedicated Rare
 • Reacting Well
 • Collaborator
 • First post
 • Conversation Starter

Recent Badges

14

Reputation

 1. Går du inn på devicen, trykker + på automations får og "do something when" får du opp noen forslag:
 2. Fungerer bra den. Ser du ikke noe i logbook når du trykker?
 3. @Teknor Ja, Node Red er bare en bonus til brukere av andre systemer. 🙂
 4. Ble litt inspirert, og fant ut at YR har et tilgjengelig API for observasjoner. Dette er observasjoner registert av hvem som helst, jeg antar at observasjoner fra feks "badetassen" ikke er tilgjengelig selv om de vises på yr.no. Så jeg laget en sensor for å hente temperatur for et spesifikt sted: 1. Send en e-post som beskrevet i APIet til for å få en API-key 🗝️ https://hjelp.yr.no/hc/no/articles/5949243432850 2. Finn ønsket sted https://www.yr.no/nb/badetemperaturer 3. I URL hent ut location ID, i dette tilfellet: 1-73316. https://www.yr.no/nb/værvarsel/daglig-tabell/1-73316/Norge/Akershus/Asker/Sjøstrand 4. I din secrets.yaml legg til: yr_api_key: din_nøkkel_her 5. Kopier inn kode i configuration.yaml / evt. sensor.yaml: sensor: - platform: rest resource: "https://badetemperaturer.yr.no/api/locations/1-73316/watertemperatures" headers: apikey: !secret yr_api_key name: "Sjøstrand" value_template: "{{ value_json[0]['temperature'] }}" device_class: temperature json_attributes: - time 6. Endre ID i URL i resource 7. Endre name til noe som gir deg mening. 8. Reload YAML 🙂 Også kopierer jeg bare sensoren jeg laget i node-red mens jeg testet APIet: [{"id":"131349fa60f6bae7","type":"inject","z":"99ca70d46a3640b3","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"1800","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":390,"y":160,"wires":[["511d11b641562c6b"]]},{"id":"511d11b641562c6b","type":"http request","z":"99ca70d46a3640b3","name":"","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://badetemperaturer.yr.no/api/locations/1-73316/watertemperatures","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[{"keyType":"other","keyValue":"apikey","valueType":"other","valueValue":""}],"x":830,"y":160,"wires":[["71de08f0ed88af81"]]},{"id":"d81c10cc4c76b2e7","type":"debug","z":"99ca70d46a3640b3","name":"debug 39","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1300,"y":120,"wires":[]},{"id":"71de08f0ed88af81","type":"json","z":"99ca70d46a3640b3","name":"","property":"payload","action":"obj","pretty":true,"x":1070,"y":160,"wires":[["d81c10cc4c76b2e7","18707207b5f2409d"]]},{"id":"18707207b5f2409d","type":"ha-sensor","z":"99ca70d46a3640b3","name":"","entityConfig":"395a8b7dcabd24f6","version":0,"state":"payload[0].temperature","stateType":"msg","attributes":[{"property":"time","value":"payload[0].time","valueType":"msg"}],"inputOverride":"allow","outputProperties":[],"x":1310,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"e1efc409a84fc75e","type":"comment","z":"99ca70d46a3640b3","name":"Change APIKEY and URL","info":"","x":830,"y":120,"wires":[]},{"id":"395a8b7dcabd24f6","type":"ha-entity-config","server":"dc0802f6.645fa","deviceConfig":"","name":"Badetemperatur sjøstrand","version":"6","entityType":"sensor","haConfig":[{"property":"name","value":"Badetemperatur sjøstrand"},{"property":"icon","value":""},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"device_class","value":""},{"property":"unit_of_measurement","value":""},{"property":"state_class","value":""}],"resend":false,"debugEnabled":false},{"id":"dc0802f6.645fa","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":30,"areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":true}] Også et kort for UI: type: custom:mushroom-template-card primary: '{{states(''sensor.sjostrand'') +''° '' + ''Sjøstrand'' }}' secondary: >- {{ as_timestamp(state_attr('sensor.sjostrand', 'time')) | timestamp_custom('%d.%m.%Y %H:%M') }} icon: mdi:coolant-temperature icon_color: |- {% if (states('sensor.sjostrand')|float >= 20) %} red {% else %} blue {% endif %} multiline_secondary: false entity: sensor.sjostrand God sommer! 🏖️
 5. Jeg gadd ikke å klage mer. Jeg har visst vedlikeholdt låsen feil. Jeg har brukt tørr klut, og ikke fuktig klut slik det står i manualen. 🙄
 6. Jeg fiklet litt med dette i september. Jeg endte opp med scrape badevann.no, gjennom node-red. Hvis jeg ikke husker helt feil fikk jeg til det samme fra YR. Men det kan også være at jeg ikke fikk det til ettersom jeg brukte badevann.no. Badevann.no leverer temp til YR. Jeg er ganske langt fra en å være utvikler, så det er sikkert mye dårlig kode og praksis. Men den rapporterte hvertfall noen dager frem til de tok opp sensoren fra vannet. 🙂 [{"id":"0c39566e81bb8ea4","type":"debug","z":"c57ff172a079b457","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1090,"y":480,"wires":[]},{"id":"7816e081d8cc62cc","type":"http request","z":"c57ff172a079b457","name":"","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://badevann.no/sjostrand/index.html","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[],"x":330,"y":440,"wires":[["a4e03e5132d659fc","7301681fd3aa1562"]]},{"id":"a4e03e5132d659fc","type":"html","z":"c57ff172a079b457","name":"","property":"payload","outproperty":"payload","tag":".container-maaling>p.temperatur","ret":"text","as":"single","x":635.5,"y":440,"wires":[["e414479b3204989a"]]},{"id":"5bd28de075baf5a8","type":"debug","z":"c57ff172a079b457","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1090,"y":440,"wires":[]},{"id":"e414479b3204989a","type":"function","z":"c57ff172a079b457","name":"function 3","func":"msg.payload = msg.payload[0].trim();\nmsg.payload = msg.payload.replace('°', '');\nmsg.payload = msg.payload.replace(',', '.');\nmsg.payload = parseFloat(msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":880,"y":440,"wires":[["5bd28de075baf5a8","0ea7be013cddfc0a"]]},{"id":"7301681fd3aa1562","type":"html","z":"c57ff172a079b457","name":"","property":"payload","outproperty":"payload","tag":".container-maaling>p.observasjon","ret":"html","as":"single","x":640,"y":480,"wires":[["0c39566e81bb8ea4","e7319214d52a1b23"]]},{"id":"2dca4837390903ca","type":"inject","z":"c57ff172a079b457","name":"make request","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"10800","crontab":"","once":true,"onceDelay":"5","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":160,"y":440,"wires":[["7816e081d8cc62cc"]]},{"id":"e7319214d52a1b23","type":"function","z":"c57ff172a079b457","name":"function 4","func":"let string = msg.payload[0];\nstring = string.replaceAll(\"<br/>\", \" \")\nstring = string.split(' ')\n// convert strings to date\n// time\nconst time = string[2]\n\n//day\nlet day = string[4].replace('.', ' ')\nday = day.split(' ')\nday = day[0]\n\n// month\nlet month = string[4].replace('.', ' ')\nmonth = month.split(' ')\nvar month1 = month[1]\n\nmonth1 = month1.toLowerCase();\nvar months = [\"januar\", \"februar\", \"mars\", \"april\", \"mai\", \"juni\", \"juli\", \"august\", \"september\", \"okotber\", \"november\", \"desember\"];\nmonth1 = months.indexOf(month1) + 1;\nif (month1 < 10){\n month1 = \"0\" + month1;\n}\n\n// year\nvar year = string[5].replace(',', '');\n\n//formatted date\nvar fulldate = time + \", \" + day + \"-\" + month1 + \"-\" + year;\n\n//messages\nmsg.payload[0] = time;\nmsg.payload[1] = day;\nmsg.payload[2] = month1;\nmsg.payload[3] = year;\nmsg.payload[4] = fulldate;\n\nmsg.unconverted = string;\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":880,"y":520,"wires":[["dd5cf51d5db1e569","89930a5dc84489d4"]]},{"id":"dd5cf51d5db1e569","type":"debug","z":"c57ff172a079b457","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1070,"y":520,"wires":[]},{"id":"89930a5dc84489d4","type":"ha-sensor","z":"c57ff172a079b457","name":"","entityConfig":"a28569d1428149b7","version":0,"state":"payload[4]","stateType":"msg","attributes":[],"inputOverride":"allow","outputProperties":[],"x":1070,"y":560,"wires":[[]]},{"id":"0ea7be013cddfc0a","type":"ha-sensor","z":"c57ff172a079b457","name":"temp","entityConfig":"a5f24590b9fa0e64","version":0,"state":"payload","stateType":"msg","attributes":[],"inputOverride":"allow","outputProperties":[],"x":1070,"y":400,"wires":[[]]},{"id":"2e2322c710db25e2","type":"comment","z":"c57ff172a079b457","name":"Get bath temperature","info":"","x":480,"y":360,"wires":[]},{"id":"a28569d1428149b7","type":"ha-entity-config","server":"dc0802f6.645fa","deviceConfig":"8feaeddb449a1627","name":"Sea temperature","version":"6","entityType":"sensor","haConfig":[{"property":"name","value":"Sea temperature"},{"property":"icon","value":"mdi:swim"},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"device_class","value":""},{"property":"unit_of_measurement","value":""},{"property":"state_class","value":""}],"resend":false,"debugEnabled":false},{"id":"a5f24590b9fa0e64","type":"ha-entity-config","server":"dc0802f6.645fa","deviceConfig":"8feaeddb449a1627","name":"Sea temp","version":"6","entityType":"sensor","haConfig":[{"property":"name","value":"Sea temp"},{"property":"icon","value":"mdi:swim"},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"device_class","value":"temperature"},{"property":"unit_of_measurement","value":"°C"},{"property":"state_class","value":""}],"resend":false,"debugEnabled":false},{"id":"dc0802f6.645fa","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":30,"areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":true},{"id":"8feaeddb449a1627","type":"ha-device-config","name":"Sea-temp","hwVersion":"","manufacturer":"Node-RED","model":"","swVersion":""}]
 7. Tror heldigvis morgensolen er nok til at den skal bli slik, men sola midt på dagen ser det ut som den ikke takler. Kjapp update: Er i dialog med ID Lock. Det er litt diskusjon om vedlikehold. De mener jeg ikke ha fulgt manualen, og vasket med kjemi. Men jeg har bare vasket tørket over med tørr klut, så skjønner ikke helt hvor de tar det fra. Fortsettelse følger.
 8. Denne har nok hatt direkte sollys hele dagen. Veldig synd ettersom den fungerer godt i HA spesielt med Keymaster for å sette koder ol fra UI. Jeg skal forsøke å sende en henvendelse til ID Lock, og holde dere oppdatert. Så må jeg også begynne å se meg om etter en ny lås ettersom den begynner å bli midre responsiv.
 9. Jeg har hatt min ID lock 150 litt over 2 år. Fornøyd med den helt frem til nå. Men ila sommeren har jeg fått noen ekstreme bruksmerker. Den var altså helt fin før sommeren, men de siste 3 mnd har allt av disse merkene dukket opp. Hadde også en ID lock 101, som var pen etter 3 år Den står i direkte sollys, så eneste idén jeg har er at det er sola som var varmet panelet. Og da blitt stygg ved innstasting av kode. Er det noen som har opplevd det samme? Er deres låser pene etter et par år bruk? Har forsøkt å reklamere til komplett, men svaret er: "Siden vi ikke vet hva som er årsak til plutselig slitasje, avviser vi saken" Antall ringer på hånda: 0 Antall bilnøkler i hånda: 0 Lengde negler: Korte Hudtype: Tastaturfingre Ser ut som jeg i hvertfall bør bytte kode til 2409...
 10. @daniel.h.iversen kjøpte meg noen slike: https://www.elkjop.no/product/hjem-rengjoring-og-kjokkenutstyr/belysning-og-elektriske-artikler/elektrisk-utstyr/kabler-og-adaptere/adax-smart-stikkontakt-adaxspw/195310 Fikk ikke lagt de til lokalt, men via sky. Forsåvidt ok. Men får ikke opp forbruk, er det støttet gjennom api-et og mulighet til å få til?
 11. Ikke solgt. Setter ned prisen til 600kr
 12. De har blitt liggende lenger enn det 😅
 13. Selger 7stk namrom z-wave dimmere. Selges helst samlet, men kan vurdere å splitte. https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-led-dimmer-200w/1402756/Product.html 700kr pr stk.
 14. Jeg slet mye med å få rullgardinene inn i ZHA på HA. Men dette fungerte for meg: sette conbee i add, deretter resette rullgardin med å holde begge knapper inne. Da dukker den opp. Har ikke forsøkt å bruke kontrollerne, men regner med at de er mulig å legge til igjen i etterkant.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.