Gå til innhold
 • Bli medlem

toonwolf

Medlemmer
 • Innholdsteller

  524
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 • Dager vunnet

  13

toonwolf vant dagen sist April 29

toonwolf hadde mest likt innhold!

Nettsamfunnsomdømme

199 Excellent

Om toonwolf

 • Rang
  Avansert medlem

Hjemmeautomasjon

 • System
  HomeSeer
  SmartThings

Nylige profilbesøk

Blokken for nylige besøkende er slått av og vises ikke for andre medlemmer.

 1. Noen feilmeldinger Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\runhidden.vb: End-setningen er ikke gyldig. Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\runhidden.vb: Tegnet er ikke gyldig. Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\runhidden.vb: Navneområdet eller typen som er angitt i importene System.Core, inneholder ikke noe felles medlem eller finnes ikke. Kontroller at navneområdet eller typen er definert og inneholder minst ett felles medlem. Kontroller at det importerte elementnavnet ikke bruker noen aliaser.
 2. Løsningen ble å hardkode stien og filnavn på denne måten: My.Computer.FileSystem.WriteAllText("C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Logs\NewLog.txt", hadde en mistanke..
 3. Jeg ønsker å lage en loggfil med det siste minuttet fra loggen i HS3 og har funnet dette eksempelet av "mrhappy", Sub Main(ByVal Parm As Object) Try Dim Logs() As HomeSeerAPI.LogEntry = hs.GetLog_Date(Now.AddMinutes(-1), Now) For Each LogEntry As HomeSeerAPI.LogEntry In Logs My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.getapppath & "\NewLog.txt", LogEntry.LogTime.ToString & "," & LogEntry.LogType & "," & LogEntry.LogText & vbNewLine, True) Next Catch ex As Exception Log("Exception: " & ex.Message.ToString) End Try End Sub Sub Log(ByVal ParStr As String) hs.writelog("LogFile", ParStr) End Sub men får feilmelding Exception: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. Tips? (og ja har sjekket at det ikke er snodige tegn og konvertert til ANSI @Moskus 🙂
 4. Flere Z-wave kontrollere. Jeg har tilsammen 2 kontrollere i drift. 1 USB og 1 UZB1 over nett som er koblet opp via VPN. Har også en som står på "vent". Så snart ID Lock # 4 er montert blir den tatt i bruk. Les mer om hvordan sette opp UZB1 over nett, funker veldig bra!
 5. Scriptet fungerer nå som det skal. Jeg må få gjort en jobb med å sette det i "PROD". Som alltid TUSEN takk for hjelp, det setter jeg stor pris på! 😀 @Moskus Legger du ut oppdatert script når du har mulighet, gjerne den som henter fra Virtuelle devicer også.
 6. Det var "godt", fikk feilmelding når jeg kjørte scriptet som du har lagt inn i egen post. Sendt deg PM
 7. Akkurat nå virker ingenting lenger 😬 hverken Z-wave eller BLLock. Ja er i prinsippet enig med deg @Moskus at det er bedre å bruke "standard" funksjonalitet eller plug-in så lenge det er mulig. Jeg ser også at scriptet ditt inneholder mer funksjonalitet for logging. Kunne også tenkt meg å ha en virtuell device som blir skrudd på for å bekrefte at koden har blitt programmet i låsen. Dette vil gjøre det mulig å lage event som kun sender SMS med koden først når koden faktisk har blitt programmert. Har hatt noen tilfeller at VPN/nettet har gått ned eller at Z-wave gateway ikke har hatt kontakt med låsen. Jeg vil gjøre en del testing i helgen for å se om jeg får til scriptet ditt.
 8. Her er fila som jeg bruker TESTaddusercode_z-wave.vb , kan ikke se noe galt med den? Kjører den som et vanlig script i en event uten å legge inn noen parametre
 9. Takk for script @Moskus og @Guahtdim. Blade har laget en ny versjon av BLLock hvor kodeparameteren er en streng. Det fungerer nå å bruke kode som starter med 0 om jeg hardkoder, men jeg får det ikke til ved å bruke variabel fra virtual device. Veldig nærme nå! Forsøker meg med denne koden Sub Main (byval inputArgs as string) Dim lockCode as String=hs.DeviceValue(707).ToString("0000") hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,79,lockCode,"TEST"}) End Sub Får følgende feilmelding BLLock IDLock150 ANK Bod, Entry Control (647): Pin #79; User: TEST add FAILED Z-Wave Error A user code was attempted to be set on node 19, but the user code provided is less than the minimum or more than the maximum length PS: Setter pris på scriptet ditt også @Moskus, men liker også korte oversiktlige script som "gjør jobben"
 10. Kjører dette scriptet. Merk jeg har endret hs.DeviceValue til "707" siden det er det jeg har som inneholder tallet 0507 Sub Main(ByVal inputArgs As String) hs.WriteLog("Add user", "Adding user...") Dim interfaceID As String = hs.GetINISetting("Interfaces", "IFace_0_Unique", "", "Z-Wave.ini") hs.WriteLog("Add user", "InterfaceID: " & interfaceID) Dim place As Integer = 79 Dim PINnumber As Integer = hs.DeviceValue(707) Dim PINstring As String = PINnumber.ToString("0000") Dim nodeNumber As String = ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(647) Dim configResult = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {nodeNumber, place.ToString, PINstring, "TEST-user", interfaceID}) hs.WriteLog("Add user", "Done with result " & configResult.ToString) End Sub Public Function ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(ByVal deviceId As Integer) As Integer Dim nodeId As Integer = -1 If (deviceId > 0) Then Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceId) If (device IsNot Nothing) Then Dim pdata As HomeSeerAPI.PlugExtraData.clsPlugExtraData = device.PlugExtraData_Get(hs) If (pdata IsNot Nothing) Then  nodeId = pdata.GetNamed("node_id") End If End If Else Throw New System.Exception("Device not found: " + deviceId) End If Return nodeId End Function Får følgende feilmeldinger i loggen Setningen kan ikke forekomme i en metodetekst. Slutt på metoden antas. End-setningen er ikke gyldig. nodeId er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået. Metodeargumenter må stå i parenteser. Return er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået. Tegnet er ikke gyldig. End-setningen er ikke gyldig. Else er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået. Tegnet er ikke gyldig. Tegnet er ikke gyldig. Tegnet er ikke gyldig. device er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået. device er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået. Tegnet er ikke gyldig. If må slutte med en tilsvarende End If. Tegnet er ikke gyldig. Setningen kan ikke forekomme i en metodetekst. Slutt på metoden antas. Tegnet er ikke gyldig. End-setningen er ikke gyldig. interfaceID er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået. nodeNumber er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået. Tegnet er ikke gyldig. PINnumber er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået. Tegnet er ikke gyldig. Tegnet er ikke gyldig. interfaceID er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået. Tegnet er ikke gyldig. Tegnet er ikke gyldig. Navneområdet eller typen som er angitt i importene System.Core, inneholder ikke noe felles medlem eller finnes ikke. Kontroller at navneområdet eller typen er definert og inneholder minst ett felles medlem. Kontroller at det importerte elementnavnet ikke bruker noen aliaser.
 11. toonwolf

  ID Lock 150 og integrasjon med HomeSeer

  Har du allerede lagt inn koder på kodeplassene i låsen manuelt? Om ja må du slette de før BLLock kan "administrere" de. Dette slet jeg også med før jeg fant ut av dette. Du ser om det eksisterer en kode som ikke lar seg administrere ved å gå til "root" noden (Entry Control) og velge Z-wave. Velg "Settings" og velg en av kodene. Husk at ID Lock 150 starter på 60. Om det står User: XXXX betyr det at du må slette denne før BLLock og Z-wave klarer å styre denne. Eksempel Den beste måten å fjerne en kode på er faktisk å bruke en Z-wave Action i en event. (Du kan sikkert også bruke script). Eksempel:
 12. gir følgende feilmelding: BLLock error Error in PluginProc: Objekt av typen System.String kan ikke konverteres til typen System.Int32. Jeg tror at den ikke takler 0001 med "" rundt. Scriptet kjører, men blir aldri "ferdig". Ser ut som om det henger da det bare viser at det har blitt kjørt i loggen. Kodeplassering 79 i låsen er ledig. Setter veldig pris på all hjelp!
 13. Jeg har en virtuell device (707) som har verdien "0507" Testet ditt forslag til BLLock Sub Main (byval inputArgs as string) Dim lockCode= hs.DeviceValue(707).ToString("0000") hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,79,lockCode,"TEST"}) End Sub og fikk følgende feilmelding (samme som før). A user code was attempted to be set on node 19, but the user code provided is less than the minimum or more than the maximum length. Ved kjøring av Z-wave Sub Main (byval inputArgs as string) Dim PIN as String = hs.DeviceValue(707).ToString("0000") hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {647, 79, PIN, "TEST", "955BFE54AEE6"}) End Sub fikk jeg følgende feilmelding Error in PluginProc: Objekt av typen System.Int32 kan ikke konverteres til typen System.String.
 14. ok, jeg er ikke noe god på VB script så trenger nok litt mer hjelp. Her er scriptet som jeg har testet. Jeg fant "InterfaceID" i z-wave.ini fila rett under navnet på Z-wave kontroller IFace_1_Unique=955BFE54AEE6 Sub Main (byval inputArgs as string) Dim PIN as String = hs.DeviceValue(dev_ref).ToString("0000") hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {647, 79, PIN, TEST, 955BFE54AEE6}) End Sub får følgende feilmelding: Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\TESTaddusercode_z-wave.vb: Forventet }. Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\TESTaddusercode_z-wave.vb: TEST er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået. Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\TESTaddusercode_z-wave.vb: dev_ref er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået. Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\TESTaddusercode_z-wave.vb: Navneområdet eller typen som er angitt i importene System.Core, inneholder ikke noe felles medlem eller finnes ikke. Kontroller at navneområdet eller typen er definert og inneholder minst ett felles medlem. Kontroller at det importerte elementnavnet ikke bruker noen aliaser.
 15. yepp: https://forums.homeseer.com/forum/security-systems-plug-ins/security-system-discussion/bllock-blade/1314214-cannot-add-user-codes-when-code-starts-with-leading-0-in-script
×