Gå til innhold
 • Bli medlem
Moskus

SCRIPT: GrandbeingMX0404 - Styring av en 4x4 HDMI-matrise

Anbefalte innlegg

GrandbeingMX0404.vb

Script for å styre en Grandbeing MX0404 HDMI matrise. Lager en root med tilhørende child-devicer for hver utgang hvor man kan trykke på de forskjellige inngangene. Alt i et script, men dette blir nok en plugin på sikt (der er det lettere å få til en autorefresh, og sånt).

  '© Moskus 2014
  
  Dim Scriptname As String = "GrandbeingMX0404.vb"
  Dim hdmi_outputs() As String = {"None", "TV", "SageTV", "Xbox", "Extra"}
  Dim ip_address As String = "192.168.0.39"

  Public Sub Main(parm As Object)
  End Sub

  Public Sub Setup(parm As Object)
    'Setting up devices

    'Creating master device
    Dim dt As New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
    Dim devref As Integer = hs.NewDeviceRef("Root")
    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(devref)
    Try
      dv.Location(hs) = "HDMI matrix"
      dv.Location2(hs) = "Media"
      dv.Device_Type_String(hs) = "HDMI root"
      dv.DeviceType_Set(hs) = New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
      dv.Status_Support(hs) = True
      dv.Can_Dim(hs) = False
      hs.SaveEventsDevices()
      dv.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES)
      dv.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.STATUS_ONLY)

      'Adding a "Refresh" button to the root device
      hs.DeviceScriptButton_AddButton(devref, "Refresh", 0, Scriptname, "ButtonPress", "Refresh", 1, 1, 1)
      hs.SaveEventsDevices()

      Dim SVpair As New HomeSeerAPI.VSPair(HomeSeerAPI.ePairStatusControl.Status)
      SVpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
      SVpair.Value = 0
      SVpair.Status = "HDMI matrix"
      hs.DeviceVSP_AddPair(devref, SVpair)

      Dim VGpair As New HomeSeerAPI.VGPair
      VGpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
      VGpair.Set_Value = 0
      VGpair.Graphic = "images/Moskus/icon_hdmi.png"
      hs.DeviceVGP_AddPair(devref, VGpair)

      hs.WriteLog("HDMI matrix", "Root device for HDMI matrix created")
    Catch ex As Exception
      hs.WriteLog("HDMI matrix", "Error creating root device: " & ex.Message)
    End Try

    'Creating child devices
    dv.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Parent_Root
    For i As Integer = 1 To 4
      Dim childref As Integer = CreateOutputDevice(i, devref)
      If childref > 0 Then dv.AssociatedDevice_Add(hs, childref)
    Next

  End Sub

  Public Function CreateOutputDevice(ByVal output As Integer, masterdevice As Integer) As Integer
    'Creating device
    Dim dt As New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
    Dim devref As Integer = hs.NewDeviceRef("Output " & output)
    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(devref)
    Try
      dv.Location(hs) = "HDMI matrix"
      dv.Location2(hs) = "Media"
      dv.Device_Type_String(hs) = "HDMI out " & output
      dv.DeviceType_Set(hs) = New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
      hs.SaveEventsDevices()
      dv.Status_Support(hs) = True
      dv.Can_Dim(hs) = False
      dv.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES)
      dv.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.STATUS_ONLY)
      dv.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Child
      dv.AssociatedDevice_Add(hs, masterdevice)
      dv = Nothing

      hs.WriteLog("HDMI matrix", "Test Device for output " & output & " created")
    Catch ex As Exception
      hs.WriteLog("HDMI matrix", "Error creating devices: " & ex.Message)
      Return 0
    End Try

    Dim SVpair_off As New HomeSeerAPI.VSPair(HomeSeerAPI.ePairStatusControl.Status)
    SVpair_off.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
    SVpair_off.Value = 0
    SVpair_off.Status = "None"
    hs.DeviceVSP_AddPair(devref, SVpair_off)

    Dim VGpair_off As New HomeSeerAPI.VGPair
    VGpair_off.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
    VGpair_off.Set_Value = 0
    VGpair_off.Graphic = "images/Moskus/icon_hdmi_X.png"
    hs.DeviceVGP_AddPair(devref, VGpair_off)


    'Adding buttons, values and graphic
    For i As Integer = 1 To 4
      hs.DeviceScriptButton_AddButton(devref, output & "-" & i, i, Scriptname, "ButtonPress", output & "-" & i, 1, i, 1)

      Dim SVpair As New HomeSeerAPI.VSPair(HomeSeerAPI.ePairStatusControl.Status)
      SVpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
      SVpair.Value = i
      SVpair.Status = "Input " & i
      hs.DeviceVSP_AddPair(devref, SVpair)

      Dim VGpair As New HomeSeerAPI.VGPair
      VGpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
      VGpair.Set_Value = i
      VGpair.Graphic = "images/Moskus/icon_hdmi_" & i & ".png"
      hs.DeviceVGP_AddPair(devref, VGpair)
    Next

    Return devref
  End Function

  Public Sub ButtonPress(Input As Object)
    Dim devref As Integer = Input(0)
    Dim ButtonName As String = Input(1)
    Dim output As String = String.Empty 'Gets filled by GetURLIE

    Dim device As Integer = 0

    Dim master As Integer = hs.GetDeviceParentRefByRef(devref)
    If master = 0 Then master = devref

    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(master)
    For Each devid As Integer In dv.AssociatedDevices(hs)
      Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(devid)
      Select Case dev.Device_Type_String(hs)
        Case Is = "HDMI root"
          device = 0
        Case Is = "HDMI out 1"
          device = 1
        Case Is = "HDMI out 2"
          device = 2
        Case Is = "HDMI out 3"
          device = 3
        Case Is = "HDMI out 4"

      End Select
    Next

    Dim command As String = "Refresh"

    If device > 0 Then
      Dim value As Integer = hdmi_outputs.ToList.IndexOf(ButtonName)
      command = device & "-" & value
    End If


    Select Case command
      Case Is = "Refresh"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=refrash", True) '"refrash" is actually not a typo on my part...

      Case Is = "1-1"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a09", True)
      Case Is = "1-2"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a1D", True)
      Case Is = "1-3"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a1F", True)
      Case Is = "1-4"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a0D", True)

      Case Is = "2-1"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a17", True)
      Case Is = "2-2"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a12", True)
      Case Is = "2-3"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a59", True)
      Case Is = "2-4"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a08", True)

      Case Is = "3-1"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a5E", True)
      Case Is = "3-2"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a06", True)
      Case Is = "3-3"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a05", True)
      Case Is = "3-4"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a03", True)

      Case Is = "4-1"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a18", True)
      Case Is = "4-2"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a44", True)
      Case Is = "4-3"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a0F", True)
      Case Is = "4-4"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a51", True)
    End Select

    InterpretOutput(devref, output)
  End Sub

  Public Sub InterpretOutput(ByVal devref As Integer, ByVal output As String)
    'output: Output1=1Output2=1Output3=1Output4=1
    Dim data(3) As Integer
    data(0) = CInt(output(8).ToString)
    data(1) = CInt(output(17).ToString)
    data(2) = CInt(output(26).ToString)
    data(3) = CInt(output(35).ToString)

    Dim master As Integer = hs.GetDeviceParentRefByRef(devref)
    If master = 0 Then master = devref

    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(master)
    For Each devid As Integer In dv.AssociatedDevices(hs)
      Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(devid)
      Select Case dev.Device_Type_String(hs)
        Case Is = "HDMI out 1"
          If hs.DeviceValue(devid) <> data(0) Then
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(0), True)
          Else
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(0), False)
          End If
        Case Is = "HDMI out 2"
          If hs.DeviceValue(devid) <> data(1) Then
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(1), True)
          Else
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(1), False)
          End If
        Case Is = "HDMI out 3"
          If hs.DeviceValue(devid) <> data(2) Then
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(2), True)
          Else
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(2), False)
          End If
        Case Is = "HDMI out 4"
          If hs.DeviceValue(devid) <> data(3) Then
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(3), True)
          Else
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(3), False)
          End If
      End Select
    Next

  End Sub

 

Gir:

nEibCgm.png

 • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg har laget en ett matrise oppsett med VIrtuelle Devicer, men mine innganger er ikke gruppert sånn som dine. Jeg ser du gjør dette via ett script, betyr det at devicene blir opprettet hver gang du kjører dette scriptet. Når kjører du det ? Er det mulig å gruppere devicer i fra Websiden, eller må dette gjøres vha script ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Som du ser i scriptet har jeg en "Setup()" rutine.

Her er "dv" root-devicen, og siste delen lager children og assosierer dem med root:

'Creating child devices
dv.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Parent_Root
For i As Integer = 1 To 4
  Dim childref As Integer = CreateOutputDevice(i, devref)
  If childref > 0 Then dv.AssociatedDevice_Add(hs, childref)
Next

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hva gjør den siste subrutina ? 

 

data(0) = CInt(output(8).ToString)
data(1) = CInt(output(17).ToString)
data(2) = CInt(output(26).ToString)
data(3) = CInt(output(35).ToString)

Hva er output(8), output(17), output(26), og output(35) ?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

"Output" er bare en laaaang streng. "Output(8)" henter ut den niende bokstaven (som "Char") og konverterer den til String. Og deretter blir hele sulamiten konvertert til et tall. :) 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Lignende innhold

  • Av Moskus
   Dette scriptet lar deg hente inn trafikkinformasjon fra EnTur.  
    
   Finne reiseruter, IDer for "StopPlace" og "Quay"
   Å bruke scriptet er ikke så vanskelig. Det vanskelige er å finne IDene til stasjonene du vil spore. 
    
   La oss si at jeg vil finne alle busser som går fra "Tasta Senter" (og mot Stavanger sentrum, men det kommer vi tilbake til)
   Gå til en-tur.no Tast inn stoppesteder til og fra Kopier URL'en fra nettleseren etter søket (f.eks. som denne) inn URLdecoder.org for å gjøre den lettere å lese. Finn "startID" og kopier ut strengen som begynner med "NSR:". For Tasta Senter er denne "NSR:StopPlace:28163"  
   Oppdatering: Etter tips fra @Odd Are er det enklere å gå hit med brukernavn/passord guest/guest og hente QuayIDer og StopPlaceIDer derfra.
    

    
   Vel og bra!  Nå vet vi at busstoppet ved Tasta Senter heter "NSR:StopPlace:28163". Men et busstopp kan faktisk ha flere plattformer, f.eks. en på hver side av veien. Det heter visst "Quay" på engelsk.
    
   Jeg er ikke interessert i begge sider av veien for kun en av dem har vanligvis trafikk mot sentrum. For å finne Quay, må vi bruke GraphQL-exploreren til EnTur (som dessverre ikke er like forseggjort som Tibber sin). Vi er interessert i denne spørringen som finner alle avganger for et stoppested, og vi må endre id: "NSR:StopPlace:28163" og avgangstiden (startTime:"2018-06-19T09:00:00+0200") til det riktige. I skrivende stund ser min spørring slik ut. 
    
   Så går vi gjennom resultatene, vi skal prøve å finne riktig "Quay".
    
   Det første treffet er inneholder denne teksten:
   "destinationDisplay": { "frontText": "Tasta - Vardeneset" }, "quay": { "id": "NSR:Quay:48450" }, ... men en buss med "Tasta - Vardeneset" tar meg i feil retning! Ergo er "NSR:Quay:48450" ikke riktig.
    
   Det neste treffet inneholder dette:
   "destinationDisplay": { "frontText": "Stavanger" }, "quay": { "id": "NSR:Quay:48449" }, Jepp! Riktig! Altså kan vi filtrere på "NSR:Quay:48449" for å finne avganger fra "NSR:StopPlace:28163" som kun går mot Stavanger.
    
    
    
   Installasjon
   Du trenger en referanse til Newtonsoft.Json.dll for at scriptet skal fungere. Json er mye i bruk i dag, og siden jeg har oppdaget at Webclient nå er innebygget i HS3 (og superenkel å bruke), så er det bare å legge inn Json-støtte for scripting også.
    
   Lukk HS3. Åpne settings.ini Finn linjen som begynner med ScriptingReference= Vanligvis står det kun System.Core;System.Core.dll. Vi skal legge til Newtonsoft bak der. Hos meg (på Windows) skal linjen da se slik ut:  
   ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll Lagre og start HS3 igjen. For Linux skal den muligens se slik ut, men du må sjekke plasseringen på /bin/homeseer/Newtonsoft.Json.dll selv.
   ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;/usr/local/HomeSeer/bin/homeseer/Newtonsoft.Json.dll  
    
   Kopier scriptet under og lagre det som EnTur.vb. Etter massiv testing fra @Tor-Erik er vi ganske sikre på at det også kjører på Linux.  
    
   EnTur.vb:
    
    
   Du må også lage deg noen devicer selv for å faktisk vise data. Dette gjør foreløpig ikke scriptet for deg. Den trenger ingen status values, men kanskje en enkel status Graphics for å ha et ikon (istedenfor Off/Dim/On-ikoner)
     

    

    
    
    
   Så trenger vi et event for å oppdatere teksten. Dette kan f.eks. kjøre hvert minutt.
   Parametre for funksjonen "CallsFromStopplace" er deviceID, stopplaceID, quayID (optional), antall_avganger (optional).
    

    
   Du kan ha flere script-kall i et event, hvis du har flere stopp, avganger, etc du vil kontrollere.  
    

    
    
   Parametre for funksjonen "TripsBetweenStops" er deviceID, stopplaceID (fra), stopplaceID (til), antall_avganger (optional). Det er et enkelt ruteoppslag, fint fra større stasjoner (f.eks. "Stavanger") til et bestemt stoppested.
    
   DeviceValue i hver device er antall minutter til neste avgang. Kan brukes til automasjon.  
    

    
    
  • Av Rufus
   Jeg ønsker å få til en virtuell device for alle vinduer, og en for dørene. Denne skal oppdateres med hvilke vinduer/dører som er åpne til en hver tid. Eventuelt om alle er lukket.
   Scripting er jeg ganske fersk med, så det har blitt litt copy paste fra her inne samt homeseer forumet.
   Fant et script som skal gjøre akkurat det jeg trenger, men jeg får warning i loggen :
   VB.Net script exception(0), re-starting: Object reference not set to an instance of an object
    
   Noen som har noen tips, er det noe åpenbart jeg har misset her?
   Til info så har jeg oppdatert scriptet med mine devicer
   Jeg kjører forøvrig HS3 på Raspbian.
   ' these are the virtual devices to be updated by the script '423 Windows '424 Doors 'Use the reference ID of the door or window sensor devices in the arrays below Public Sub Main(ByVal Parms as Object) Dim array_windows() as string = {"221", "217", "215", "213", "211"} Dim array_doors() as string = {"219", "209"} Dim windows_count as integer = 0 Dim window_name as string = "" Dim wstr as string = "" Dim doors_count as integer = 0 Dim door_name as String = "" Dim dstr as string = "" Dim dv as Object End Sub 'Using 2 subs, one for doors and the other for windows 'WINDOWS Sub windows(ByVal Parms as Object) Try windows_count = 0 window_name = "" wstr = "" for each devw as string in array_windows 'hs.writelog("Array", "Window " & window_name & " | Value " & hs.DeviceValue(devw)) if hs.DeviceValue(devw) = 1 then windows_count = windows_count + 1 dv = hs.GetDeviceByRef(devw) window_name = dv.Name(hs) wstr = wstr & window_name & ",<br>" hs.writelog("DoorWindow", window_name & " Open") 'hs.writelog("DoorWindow", array_windows) end if next If windows_count > 0 then hs.SetDeviceValueByRef(423,100,true) hs.SetDeviceString(423, wstr,true) Else hs.SetDeviceValueByRef(423,0,true) hs.SetDeviceString(423, "Alle vinduer lukket",true) End If hs.writelog("DoorWindow", "Window Count: " & windows_count) Catch ex As Exception hs.WriteLog ("DoorWindow", "Error: " & ex.Message) End Try End Sub 'DOORS Sub doors(ByVal Parms as Object) Try doors_count = 0 door_name = "" dstr = "" for each devd as string in array_doors 'hs.writelog("Array", "Door " & door_name & " | Value " & hs.DeviceValue(devd)) if hs.DeviceValue(devd) = 1 then dv = hs.GetDeviceByRef(devd) door_name = dv.Name(hs) doors_count = doors_count + 1 dstr = dstr & door_name & ",<br>" hs.writelog("DoorWindow", door_name & " Open") end if next If doors_count > 0 then hs.SetDeviceValueByRef(424,100,true) hs.SetDeviceString(424, dstr,true) Else hs.SetDeviceValueByRef(424,0,true) hs.SetDeviceString(424, "Alle dører lukket",true) End If hs.writelog("DoorWindow", "Door Count: " & doors_count) Catch ex As Exception hs.WriteLog ("DoorWindow", "Error: " & ex.Message) End Try End Sub  
  • Av HSv
   Jeg mener dette er min første post her - jeg har hatt mye hjelp av å lese her, og nå er det kanskje på tide jeg bidrar litt.

   Jeg har kikket etter et script som gjør det jeg ønsker (...og ikke minst på den måten jeg ønsker:-) uten å finne det - og har derfor prøvd å skrive et selv.
   Jeg har "hentet inspirasjon" fra noen av Moskus' scripts.
   Input parametre:
      <deviceref>:<start>:<stop>:<time>
    
   Litt opplagt igrunn - men uansett vil dette endre devicen fra start til stopp, og bruke (tilnærmet) tid på det. (På grunn av litt avrundinger, så kan det ta noen sekunder mer eller mindre enn det du oppgir)
   For å ikke sende altfor mange kommandoer, så begrenser jeg meg per default til maks 4 kommandoer per sec (kan konfigureres)
    
   Noen spesialverdier:
   start = -1 - da leser jeg nåværende verdi, og dimmer til stoppverdi
   start = -2 - da leser jeg nåværende verdi, og øker/minker denne med stoppverdien
    
   Eksempler:
   100:10:30:5 - skru dev 100 fra 10% til 30% (uavhengig av hva nåværende verdi er)- og bruke 5 sec på det
   100:-1:30:5 - skru device fra nåværende verdi til 30% - og bruke 5 sec.
   100:-2:-10:5 - endre device 100 med sluttverdien. Her er både positiv og negativ verdi tillatt - Om device 100 var på 35% før du startet scriptet, så vil den være på 25% etterpå. (og igjen - bruker  5 sec)
    
   Dette er ikke veldig foolproof - det er helt sikkert mulig å legge inn verdier som kræsjer hele scriptet - men så lang så fungerer det som jeg vil.
   Blant annet så tester det ikke om det finnes noe <deviceref>... (ikke ennå iallefall)
   Jeg kjører HomeSeer på Linux - ikke testet ut på en Windows-serveer (Og jeg har strengt tatt ikke planer om å gjøre det heller...)
    
   Jeg bruker det hovedsakelig til to ting: Styre utelyset mitt på en litt elegant måte, samt å skånsomt skru opp lyset på soverommet om morgenen.
    
   Kommentarer er mer en velkommen. Endringsforslag og "bug-reports" likeså
    
    
    
  • Av ZoRaC
   Vi har HSTouch på mobilene våre og jeg har lenge tenkt jeg skulle legge inn noen av de grafene jeg har tilgang på fra Device History.
   Startet med det i dag og da innså jeg at det var veldig begrenset hvor mye man kunne tilpasse grafene via vanlig event, mens man kunne gjøre mye mer tilpassninger via script. Med script ble det også en fordel at man bare trenger å endre ett sted om jeg vil endre noe på designet på grafene, i stedet for å måtte endre mange events.
    
   Sub Main(ByVal params as Object) ' @Author: ZoRaC ' @Version: 1.1 (2019-01-09) ' @Syntax: dvRef|time in hours|Y1-label ' SETTINGS Dim parameters() as String = params.ToString.Split("|") Dim dvRef As String = parameters(0) Dim hours As Integer = parameters(1) Dim y1Lbl As String = parameters(2) Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(dvRef) Dim dvName As String = dv.Name(Nothing) Dim filename As String = Nothing Dim seconds As Integer = hours*60*60 Dim timeString As String = parameters(1) & " timer" If hours > 24 Then timeString = "1 dag" End If If hours > 48 Then timeString = TimeSpan.FromSeconds(seconds).Days & " dager" End If ' CREATE GRAPH filename = hs.PluginFunction("Device History", "", "CreateChartEx",New Object(){dvRef,"{'Title': '" & dvName & " (" & timeString & ")', 'Y1Label': '" & y1Lbl & "','Y2Label': '','XLabel': 'Dato/Tid', 'ShowLegend': false, 'DurationType': 2, 'PeriodType': 1, 'Periods': " & hours & ", 'Style': 2, 'UseMarkers': false, 'Width': 460, 'Height': 310, 'RotateDegrees': 270}", "", ""}) End Sub I manualen til Device History finnes det mange flere parametere man kan putte inn for å tilpasse utseendet på grafen.
    
   Scriptet gir f.eks dette (med parametere: "789|24|% RH"):

    
   I HSTouch har jeg laget egne screens:
    
    
   Jeg har laget 3 events pr rom:

    
   På de 3 tekst-knappene over grafen har jeg satt "IgnorePresses=false" og lagt inn dette i "ActionWhenPressed":

    
   Vent i 1000ms, slik at den rekker å generere bildet.
    
   Deretter tvinger den den til å laste bildet på nytt - setter bare URL til det samme som den opprinnelig er (PNG-URLen):

    
   Slik ble resultatet:

  • Av Moskus
   Dette scriptet lar deg logge alle bevegelser til en device, slik at det blir enklere å se på web eller HStouch. Bevegelser (eller enhver hendelse) blir da logget slik.
    

    
    MotionLog.vb (ny)
   Public Sub Main(ByVal input As Object) Dim logDeviceRef As Integer = 1081 ' Update this Dim count As Integer = 9 'Maximum number of lines shown on the device - 1. 9 means 10 lines are shown Dim currentText As String = hs.DeviceString(logDeviceRef) currentText = currentText.Replace("<br>", "|") Dim lines() As String = currentText.Split("|") If lines.GetLength(0) < count Then count = lines.GetLength(0) Dim oldLines(count - 1) As String Array.Copy(lines, oldLines, count) 'Creating the device text Dim newText As String = Now.Date & " " & Now.ToLongTimeString & " - " & input.ToString If lines.GetLength(0) > 0 And lines(0) <> "" Then newText &= "<br>" 'Adding the previous lines newText &= String.Join("<br>", oldLines) 'Updating the device string hs.SetDeviceString(logDeviceRef, newText, True) 'hs.TriggerEvent("Restart SisteBeveglse timer") lines = Nothing oldLines = Nothing End Sub  
    
    
   For hver bevegelsessensor har jeg da et event som blir trigget ved bevegelse (selvfølgelig! ), som i tillegg til å styre lys der det er nødvendig, kjører dette scriptet med sub Main og parameter med navnet på sensoren, som "Kjøkken" eller "Stue".
    
   I tillegg har jeg en timer som he ter "SisteBevegelse", som jeg resetter når dette skjer. Hvis du også vil bruke dette, må du opprette den timeren, lage et Event (som jeg har kalt "Restart SisteBevegelse timer" fordi det ikke finnes kode for å restarte den), og fjerne fnutten foran den nest siste linjen i koden.
    
    
   EDIT: Oppdatert slik at det blir penere i HStouch.  
   EDIT2:  Bruker arrays for å gjøre scriptet enklere. Burde nå kjøre på Linux uten problemer.
×