Gå til innhold
 • Bli medlem
Moskus

SCRIPT: GrandbeingMX0404 - Styring av en 4x4 HDMI-matrise

Anbefalte innlegg

GrandbeingMX0404.vb

Script for å styre en Grandbeing MX0404 HDMI matrise. Lager en root med tilhørende child-devicer for hver utgang hvor man kan trykke på de forskjellige inngangene. Alt i et script, men dette blir nok en plugin på sikt (der er det lettere å få til en autorefresh, og sånt).

  '© Moskus 2014
  
  Dim Scriptname As String = "GrandbeingMX0404.vb"
  Dim hdmi_outputs() As String = {"None", "TV", "SageTV", "Xbox", "Extra"}
  Dim ip_address As String = "192.168.0.39"

  Public Sub Main(parm As Object)
  End Sub

  Public Sub Setup(parm As Object)
    'Setting up devices

    'Creating master device
    Dim dt As New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
    Dim devref As Integer = hs.NewDeviceRef("Root")
    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(devref)
    Try
      dv.Location(hs) = "HDMI matrix"
      dv.Location2(hs) = "Media"
      dv.Device_Type_String(hs) = "HDMI root"
      dv.DeviceType_Set(hs) = New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
      dv.Status_Support(hs) = True
      dv.Can_Dim(hs) = False
      hs.SaveEventsDevices()
      dv.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES)
      dv.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.STATUS_ONLY)

      'Adding a "Refresh" button to the root device
      hs.DeviceScriptButton_AddButton(devref, "Refresh", 0, Scriptname, "ButtonPress", "Refresh", 1, 1, 1)
      hs.SaveEventsDevices()

      Dim SVpair As New HomeSeerAPI.VSPair(HomeSeerAPI.ePairStatusControl.Status)
      SVpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
      SVpair.Value = 0
      SVpair.Status = "HDMI matrix"
      hs.DeviceVSP_AddPair(devref, SVpair)

      Dim VGpair As New HomeSeerAPI.VGPair
      VGpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
      VGpair.Set_Value = 0
      VGpair.Graphic = "images/Moskus/icon_hdmi.png"
      hs.DeviceVGP_AddPair(devref, VGpair)

      hs.WriteLog("HDMI matrix", "Root device for HDMI matrix created")
    Catch ex As Exception
      hs.WriteLog("HDMI matrix", "Error creating root device: " & ex.Message)
    End Try

    'Creating child devices
    dv.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Parent_Root
    For i As Integer = 1 To 4
      Dim childref As Integer = CreateOutputDevice(i, devref)
      If childref > 0 Then dv.AssociatedDevice_Add(hs, childref)
    Next

  End Sub

  Public Function CreateOutputDevice(ByVal output As Integer, masterdevice As Integer) As Integer
    'Creating device
    Dim dt As New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
    Dim devref As Integer = hs.NewDeviceRef("Output " & output)
    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(devref)
    Try
      dv.Location(hs) = "HDMI matrix"
      dv.Location2(hs) = "Media"
      dv.Device_Type_String(hs) = "HDMI out " & output
      dv.DeviceType_Set(hs) = New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo
      hs.SaveEventsDevices()
      dv.Status_Support(hs) = True
      dv.Can_Dim(hs) = False
      dv.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES)
      dv.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.STATUS_ONLY)
      dv.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Child
      dv.AssociatedDevice_Add(hs, masterdevice)
      dv = Nothing

      hs.WriteLog("HDMI matrix", "Test Device for output " & output & " created")
    Catch ex As Exception
      hs.WriteLog("HDMI matrix", "Error creating devices: " & ex.Message)
      Return 0
    End Try

    Dim SVpair_off As New HomeSeerAPI.VSPair(HomeSeerAPI.ePairStatusControl.Status)
    SVpair_off.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
    SVpair_off.Value = 0
    SVpair_off.Status = "None"
    hs.DeviceVSP_AddPair(devref, SVpair_off)

    Dim VGpair_off As New HomeSeerAPI.VGPair
    VGpair_off.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
    VGpair_off.Set_Value = 0
    VGpair_off.Graphic = "images/Moskus/icon_hdmi_X.png"
    hs.DeviceVGP_AddPair(devref, VGpair_off)


    'Adding buttons, values and graphic
    For i As Integer = 1 To 4
      hs.DeviceScriptButton_AddButton(devref, output & "-" & i, i, Scriptname, "ButtonPress", output & "-" & i, 1, i, 1)

      Dim SVpair As New HomeSeerAPI.VSPair(HomeSeerAPI.ePairStatusControl.Status)
      SVpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
      SVpair.Value = i
      SVpair.Status = "Input " & i
      hs.DeviceVSP_AddPair(devref, SVpair)

      Dim VGpair As New HomeSeerAPI.VGPair
      VGpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue
      VGpair.Set_Value = i
      VGpair.Graphic = "images/Moskus/icon_hdmi_" & i & ".png"
      hs.DeviceVGP_AddPair(devref, VGpair)
    Next

    Return devref
  End Function

  Public Sub ButtonPress(Input As Object)
    Dim devref As Integer = Input(0)
    Dim ButtonName As String = Input(1)
    Dim output As String = String.Empty 'Gets filled by GetURLIE

    Dim device As Integer = 0

    Dim master As Integer = hs.GetDeviceParentRefByRef(devref)
    If master = 0 Then master = devref

    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(master)
    For Each devid As Integer In dv.AssociatedDevices(hs)
      Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(devid)
      Select Case dev.Device_Type_String(hs)
        Case Is = "HDMI root"
          device = 0
        Case Is = "HDMI out 1"
          device = 1
        Case Is = "HDMI out 2"
          device = 2
        Case Is = "HDMI out 3"
          device = 3
        Case Is = "HDMI out 4"

      End Select
    Next

    Dim command As String = "Refresh"

    If device > 0 Then
      Dim value As Integer = hdmi_outputs.ToList.IndexOf(ButtonName)
      command = device & "-" & value
    End If


    Select Case command
      Case Is = "Refresh"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=refrash", True) '"refrash" is actually not a typo on my part...

      Case Is = "1-1"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a09", True)
      Case Is = "1-2"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a1D", True)
      Case Is = "1-3"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a1F", True)
      Case Is = "1-4"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a0D", True)

      Case Is = "2-1"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a17", True)
      Case Is = "2-2"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a12", True)
      Case Is = "2-3"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a59", True)
      Case Is = "2-4"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a08", True)

      Case Is = "3-1"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a5E", True)
      Case Is = "3-2"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a06", True)
      Case Is = "3-3"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a05", True)
      Case Is = "3-4"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a03", True)

      Case Is = "4-1"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a18", True)
      Case Is = "4-2"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a44", True)
      Case Is = "4-3"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a0F", True)
      Case Is = "4-4"
        output = hs.GetURLIE("http://" & ip_address & "/get_data?type=port&cmd=a51", True)
    End Select

    InterpretOutput(devref, output)
  End Sub

  Public Sub InterpretOutput(ByVal devref As Integer, ByVal output As String)
    'output: Output1=1Output2=1Output3=1Output4=1
    Dim data(3) As Integer
    data(0) = CInt(output(8).ToString)
    data(1) = CInt(output(17).ToString)
    data(2) = CInt(output(26).ToString)
    data(3) = CInt(output(35).ToString)

    Dim master As Integer = hs.GetDeviceParentRefByRef(devref)
    If master = 0 Then master = devref

    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(master)
    For Each devid As Integer In dv.AssociatedDevices(hs)
      Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(devid)
      Select Case dev.Device_Type_String(hs)
        Case Is = "HDMI out 1"
          If hs.DeviceValue(devid) <> data(0) Then
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(0), True)
          Else
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(0), False)
          End If
        Case Is = "HDMI out 2"
          If hs.DeviceValue(devid) <> data(1) Then
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(1), True)
          Else
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(1), False)
          End If
        Case Is = "HDMI out 3"
          If hs.DeviceValue(devid) <> data(2) Then
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(2), True)
          Else
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(2), False)
          End If
        Case Is = "HDMI out 4"
          If hs.DeviceValue(devid) <> data(3) Then
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(3), True)
          Else
            hs.SetDeviceValueByRef(devid, data(3), False)
          End If
      End Select
    Next

  End Sub

 

Gir:

nEibCgm.png

 • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg har laget en ett matrise oppsett med VIrtuelle Devicer, men mine innganger er ikke gruppert sånn som dine. Jeg ser du gjør dette via ett script, betyr det at devicene blir opprettet hver gang du kjører dette scriptet. Når kjører du det ? Er det mulig å gruppere devicer i fra Websiden, eller må dette gjøres vha script ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Som du ser i scriptet har jeg en "Setup()" rutine.

Her er "dv" root-devicen, og siste delen lager children og assosierer dem med root:

'Creating child devices
dv.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Parent_Root
For i As Integer = 1 To 4
  Dim childref As Integer = CreateOutputDevice(i, devref)
  If childref > 0 Then dv.AssociatedDevice_Add(hs, childref)
Next

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hva gjør den siste subrutina ? 

 

data(0) = CInt(output(8).ToString)
data(1) = CInt(output(17).ToString)
data(2) = CInt(output(26).ToString)
data(3) = CInt(output(35).ToString)

Hva er output(8), output(17), output(26), og output(35) ?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

"Output" er bare en laaaang streng. "Output(8)" henter ut den niende bokstaven (som "Char") og konverterer den til String. Og deretter blir hele sulamiten konvertert til et tall. :) 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Fjern formatering

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.


 • Lignende innhold

  • Av clio75
   Hva skal hentes denne uka er et gjentagende SPM hjemme hos oss. 
   Så jeg fant APPEN "Min renovasjon.". Men en app er jo ikke løsningen på noe. For man vil jo ha denne informasjonen inn i homeseer. 
    
   MinRenovasjon.vb
   Sub Main(ByVal parameters As Object) 'Clio75 All Credits to Moskus@hjemmeautomasjon.no 'Inspired and based on Moskus scrip NewsReader.vb Dim DevID As Integer = parameters.ToString.Split("|")(0) Dim KommuneNr As String = parameters.ToString.Split("|")(1) Dim Gatekode As String = parameters.ToString.Split("|")(2) Dim GateNavn As String = parameters.ToString.Split("|")(3) Dim GateNr As String = parameters.ToString.Split("|")(4) 'Sette sammen URL: Dim kommuneURL as string = "kommunenr=" & KommuneNr Dim GateKodeURL as string = "gatekode=" & Gatekode Dim GateNavnURL as string = "gatenavn=" & GateNavn Dim GateNrURL as string = "husnr=" & GateNr Dim url As String = "https://komteksky.norkart.no/komtek.renovasjonwebapi/api/tommekalender/?" & kommuneURL & "&" & GateNavnURL & "&" & GateKodeURL & "&" & GateNrURL 'hs.WriteLog("Soppel Error", "url " & url) Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient 'Sette Headers client.headers.set("Kommunenr", KommuneNr ) client.headers.set("RenovasjonAppKey", "AE13DEEC-804F-4615-A74E-B4FAC11F0A30") Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 source = client.DownloadString(url) End Using Catch ex As Exception hs.WriteLog("Soppel Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try If source = "" Then hs.WriteLog("soppel Error", "Got no response from url: " & url) Exit Sub End If Try 'Dim json as Newtonsoft.Json.string = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim json as Object = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim numMembers As Integer = json.Count -1 Dim DeviceText As String = "" For i As Integer = 0 To numMembers Dim output As String = "" Dim output2 As String = "" output = json(i)("FraksjonId") output2 = json(i)("Tommedatoer")(0) & " Neste :" Try output2 &= json(i)("Tommedatoer")(1) Catch ex As Exception output2 &= " -- " End Try Select Case Output Case "1" output = Replace(output, "1", "<b>Restavfall : </b><br>") Case "2" output = Replace(output, "2", "<b>Papiravfall : </b><br>") Case "3" output = Replace(output, "3", "<b>Matavfall : </b> <br>") Case "4" output = Replace(output, "4", "<b>Glass/Metall : </b><br>") Case "5" output = Replace(output, "5", "<b>Drikkekartonger </b><br>") Case "6" output = Replace(output, "6", "<b>Grovavfall : </b><br>") Case "7" output = Replace(output, "7", "<b>Plastavfall : </b><br>") End Select DeviceText &= "" & output & " " & output2 & "<br>" Next hs.SetDeviceString(DevID, DeviceText , True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("Soppel Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try End Sub Så en event : 
   Parameters : 
   DevieRef | Kommunenummer | Gatenummer | GataNavn | Husnummer
    
   Ser jeg forsatt har manuell trigger i screenshot, men en gang i døgnet burde vel holde i de fleste tilfeller. 

    
   SOM ga meg denne : 
    

    
   Instalering : 
   VeiNummer: 
   For å finne vegnummeret kan du gå inn på https://www.vegvesen.no/vegkart zoom deg inn på vegen din og nærmest mulig huset ditt klikker du på veien, Så finner du de 5 sifferene du trenger(Rødt). 
   Kommune Nummeret var de fire første her i Blått : 0710 

    
   HomeSeer trenger en referanse til Newtonsoft.Json.Dll, det kan du sette opp ved å lese under "Installasjon" i denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4338-script-enturvb-få-inn-data-fra-entur/
    
   Takk Til: 
   Dette hadde jeg ikke klart alene.
    @Moskus skal ha en stor takk for sine delinger av script. Tatt utgangspunktet i hans NewsReader.VB
    @Marhil  Takk for tipset om Min renovasjons app eller hvordan jeg fant Gatenummer
   Og alle de andre som deler kode og eksempler åpnet på nett
    

  • Av Moskus
   Nå kan du endelig få endre trigger-tiden til dine eventer med noen enkle tastetrykk! Det fungerer fint på websiden, HStouch og HS Mobile.  
    
   Vi har alle eventer som går av på et visst tidspunkt. F.eks. vekkerklokker. Av og til vil man enkelt kunne endre tiden på vekkerklokken uten å måtte navigere til Event-siden og finne selve eventet. Kanskje vil man at ungene skal kunne gjøre det, etc.
    
   Med dette scriptet får du en device som dette:
   ... som lar deg endre klokkeslettet på et event.
    
   Her er scriptet (vær nøye med filnavnet, det må være riktig):
   TimeDevice.vb
   Public Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2019 '----------------------------- 'The Main sub will update 'DeviceRef,NewTime 'Example: 3245,13:00 -> will set device 3245 to 13:00 and the event to trigger at 13:00 '----------------------------- Dim deviceRef As Integer = input.ToString.Split(",")(0) Dim timeString As String = input.ToString.Split(",")(1) Dim _time As TimeSpan = TimeSpan.Parse(timeString) UpdateDeviceAndEvent(deviceRef, _time) End Sub Public Sub CreateDevice(byval input as Object) Dim deviceRef As Integer = hs.NewDeviceRef("Klokkekontroll") Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceRef) dev.Location(hs) = "Klokke" dev.Location2(hs) = "Klokke" dev.Device_Type_String(hs) = "Ditt event her" hs.SaveEventsDevices() AddDeviceButtons(deviceRef) Dim _time As New TimeSpan hs.SetDeviceString(deviceRef, _time.ToString("hh\:mm"), False) hs.SetDeviceValueByRef(deviceRef, _time.TotalMinutes, True) End Sub Public Sub ButtonPress(ByVal input As Object) Dim deviceRef As Integer = input(0) Dim parameter As String = input(1) Dim deviceValue As Integer = hs.DeviceValue(deviceRef) Dim minutesToAdd As Integer = Integer.Parse(parameter) Dim newValue As Integer = deviceValue + minutesToAdd If newValue < 0 Then newValue = 24 * 60 + minutesToAdd If newValue > 24 * 60 Then newValue = minutesToAdd Dim _time As TimeSpan = New TimeSpan(0, newValue, 0) UpdateDeviceAndEvent(deviceRef, _time) End Sub Public Sub UpdateDeviceAndEvent(ByVal deviceRef As Integer, ByVal _time As TimeSpan) hs.SetDeviceString(deviceRef, _time.ToString("hh\:mm"), False) hs.SetDeviceValueByRef(deviceRef, _time.TotalMinutes, True) Dim eventName As String = DirectCast(hs.GetDeviceByRef(deviceRef), Scheduler.Classes.DeviceClass).Device_Type_String(hs) Dim eventRef As String = hs.GetEventRefByName(eventName) hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, New Date(1, 1, 1).Add(_time)) hs.SaveEventsDevices() End Sub Public Sub AddDeviceButtons(ByVal device_ref As String) Dim devID As Integer = CInt(device_ref) hs.DeviceScriptButton_DeleteAll(devID) hs.DeviceProperty_dvMISC(device_ref, HomeSeerAPI.Enums.eDeviceProperty.MISC_Set, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES) Try hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 1: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+5 min", 5, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+5", 1, 1, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 2: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-5 min", -5, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-5", 1, 2, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 3: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+15 min", 15, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+15", 1, 3, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 4: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-15 min", -15, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-15", 1, 4, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 5: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+1 time", 60, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+60", 2, 1, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 6: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-1 time", -60, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-60", 2, 2, 1)) Catch ex As Exception hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Error adding buttons: " & ex.Message) End Try End Sub  
   Du trenger først å lage et event som trigger scriptet med rutinen "CreateDevice", slik:

    
   Gå nå til Device Manager-siden. Velg at "Klokke" skal vises, både for "Floor" og "Room". MEN: Du må også huske på å velge ALLE device typer:

    
   Da får du opp den nye devicen. Denne kan du navngi og gi plassering akkurat som det passer deg.
    
   Så skal vi bestemme hvilket event som skal trigges. Navnet sette vi som en "Device Type String" under Advanced-taben. Merk at hele navnet skal brukes, og at det er "Gruppe" + mellomrom + "Event navn". La oss si at jeg vil trigge et test-event som jeg har navngitt "Et timer-event", som her:

    
   Da er hele evnetnavnet mitt: "Test Et timer-event", og det setter vi inn her:

   ... og trykker "Done".
   NB! Når vi nå går tilbake til Device Manager, må vi huske på å vise alle Device Types igjen, fordi den har vi nettopp endret til noe nytt som ikke var valgt før.
    
   Så er det bare å stille klokka.  
   Endrer vi tiden på devicen til dette...

   ... vil eventet også endres:

    
   Det gjør ingenting om eventet ditt har andre conditions, de vil ikke bli påvirket av dette.  
    
    
    
   Scriptet har også en rutine for å endre klokkeslettet med eventer, f.eks. hvis man skal stille tilbake flere  vekkerklokker etter en ferie. 
   Da kaller man bare rutinen/metoden "Main" (eller lar være å spesifisere rutine), og bruker deviceRef og klokkeslett som parameter.
   Dette:

    
   ... gir dette:

   ... og selvfølgelig dette:

    
  • Av Moskus
   Nyheter er viktig, og din bolig burde vite hva som skjer. HStouch kommer med en RSS-leser, men den støtter ikke norske tegn, og fungerer bare når den vil. Ettersom jeg ble lei av det, skrev jeg et lite script for å hente frem nyheter.
    
   NewsReader.vb
   Sub Main(ByVal parameters As Object) 'Moskus 2019 Dim devID As Integer = parameters.ToString.Split("|")(0) Dim url As String = "https://api.rss2json.com/v1/api.json?rss_url=" & System.Net.WebUtility.HtmlEncode(parameters.ToString.Split("|")(1)) Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 source = client.DownloadString(url) End Using Catch ex As Exception hs.WriteLog("NewsReader Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try If source = "" Then hs.WriteLog("NewsReader Error", "Got no response from url: " & url) Exit Sub End If Try Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim output As String = "" For i As Integer = 0 To 4 output &= "• <b>" & json("items")(i)("title") & "</b><br>" output &= json("items")(i)("description") & "<br><br>" Next hs.SetDeviceString(devID, output, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("NewsReader Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try End Sub HomeSeer trenger en referanse til Newtonsoft.Json.Dll, det kan du sette opp ved å lese under "Installasjon" i denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4338-script-enturvb-få-inn-data-fra-entur/
    
    
   Du trenger en virtuell device per nyhetskilde du vil ha. Ingen controller er viktig, velg "Status Only device" og "Do not log commands from this device".
    
   Så lager du et event. Det kan trigge hvert 15. minutt. Og så legger du til en kjøring av NewsReader.vb for hver nyhetskilde du ønsker deg. Parameter for scriptet er "DEV_ID|http://nyhetskilde.com/rss/", altså device ID, en "pipe" | og kilden. Huk av "Wait for script to finish" og "Only allow a single instance"
    

    
   Da blir resultatet dette:

    
   Her er noen nyhetskilder:
   https://www.aftenbladet.no/rss
   https://www.aftenposten.no/rss
   https://www.nrk.no/toppsaker.rss
   https://www.dagbladet.no/rss/
   https://www.vg.no/rss/feed/?categories=1068&limit=10&format=rss&private=1  - sjekk https://vg.no/rss for å sette opp din egen feed.
    
    
    
  • Av Moskus
   Tegneserier er gøy. Automatiske tegneserier er selvfølgelig enda gøyere. Tidligere var det bare å linke bildet på nettet, men VG ville gjøre det litt vanskeligere for oss. Men det lar seg ordne.
    
   Aller først trenger vi SP_ID'en din. Logg inn på VG (det holder med en gratis-konto), og trykk F12 (eller åpne Developer Console)
   Så finner du "Application" på menyen øverst, finner så cookies, og velger "www.vg.no". Dobbelttrykk på tekstfeltet etter "SP_ID" og kopier hele denne lange, uforståelige teksten til et sted.
    

    
    
    
   NB! Dette scriptet omfatter sletting av filer, og kan potensielt gå ad undas. Det er selvfølgelig testet en del av meg, men som alltid: Ta backup først!
    
   Scriptet er her:
   Tegneserie.vb
   Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2019 'Parametre: device_ID|Tegneserie 'Serie-alternativer: Pondus, Lunch, Hjalmar, Tegnehanne Dim devID As String = input.ToString.Split("|")(0) Dim serie As String = input.ToString.Split("|")(1) Dim deleteFiles As Boolean = True Dim SP_ID As String = "DIN_LANGE_SPID_STRENG_HER" Dim directoryName As String = hs.GetAppPath & "/html/images/Tegneserier/" 'Check if "Tegneserier" exits If (Not System.IO.Directory.Exists(directoryName)) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(directoryName) 'Delete local files If deleteFiles Then For Each deleteFile As String In System.IO.Directory.GetFiles(directoryName, serie.ToLower & "*.*", System.IO.SearchOption.TopDirectoryOnly) System.IO.File.Delete(deleteFile) Next End If Dim remoteFile As String = "" Dim filename As String = serie.ToLower & "_" & Now.Date.ToString("yyMMdd") & ".jpg" Dim localFile As String = hs.GetAppPath & "/html/images/Tegneserier/" & filename Dim dateFormat As String = Now.Year & "-" & Now.Month.ToString("00") & "-" & Now.Day.ToString("00") Select Case serie.ToLower Case = "pondus" remoteFile = "https://www.vg.no/tegneserier/api/images/pondus/" & dateFormat Case = "lunch" remoteFile = "https://www.vg.no/tegneserier/api/images/lunch/" & dateFormat Case = "hjalmar" remoteFile = "https://www.vg.no/tegneserier/api/images/hjalmar/" & dateFormat Case = "tegnehanne" remoteFile = "https://www.vg.no/tegneserier/api/images/tegnehanne/" & dateFormat End Select If remoteFile <> "" Then Try Using client As New System.Net.WebClient Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Headers.Add(Net.HttpRequestHeader.Cookie, "SP_ID=" & SP_ID) client.Headers.Add("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0") client.DownloadFile(remoteFile, localFile) client.Dispose() End Using Catch ex As Exception hs.WriteLog("Tegneserier", "Ex: " & ex.ToString) End Try Dim dateValue As Integer = CInt(Now.Date.ToString("yyMMdd")) hs.SetDeviceString(devID, "<img src='/images/HomeSeer/status/custom.gif' />", True) hs.SetDeviceString(devID, "<img src='./images/Tegneserier/" & filename & "' width='300px' />", False) hs.SetDeviceValueByRef(devID, dateValue, True) Else hs.WriteLog("Tegneserie", "RemoteFile ikke spesifisert for tegneserie: " & serie) End If End Sub Du legger inn SP_ID-strengen din istedenfor "DIN_LANGE_SPID_STRENG_HER".
    
   I tillegg må du lage en device pr. tegneserie du er interessert i. Som i nyhetsscriptet er dette en "Status Only" device.
    
   Så er det bare å sette opp eventet. Tegneseriene blir oppdatert kl. 08:00, så 08:15 er sikkert et bra tidspunkt. Kun ukedager og lørdager. Huk av "Wait for Script to finish" og "Only allow singe instance". Så repeter for hver tegneserie.
    
   Parameter er dev_ID|Tegneserie, f.eks. 3689|Pondus.

    

    
    
   ... som gir oss:

    
   Bredden er satt til 300px for at hele tegneserien skal dukke opp i Device Management, men dette er ikke en begrensning i f.eks. HStouch.
  • Av Guahtdim
   Problemet er som følger:
   Jeg overvåker fryser og ønsker å sende en melding i god tid før den har nådd 0 grader. Etter å ha opplevd ett par ganger at fryseren er blitt lukket, men ikke tett med tilsvarende dårlig kjøling så ønsker jeg å kunne varsle meg selv når man er på vei mot 0 grader ett stykke før den har nådd f.eks. -3 grader. 
    
   Nå overvåker jeg kun på overstigning av -3 grader, men dette har en tendens å inntreffe lenge etter at jeg har dratt inn til jobb og siden jeg er pendler ett greit stykke (Moss - Oslo) så er det ikke å stikke fra jobben for å sjekke/lukke fryseren.
    
   Finnes det noe plugin eller script for å se om temperaturen er på vei opp utenom de vanlige "bølgene" som oppstår mellom hver gang kompressoren slår inn? Eller er dette noe man må "snekre" selv?
×
×
 • Opprett ny...