Jump to content
 • Sign Up
Støtt hjemmeautomasjon.no!

SCRIPT: Sjekk postleveranse


Moskus

Recommended Posts

Et script som sjekker når du får levert post.

1. Du trenger en referanse til Newtonsoft.Json i ScriptingReferences.

2. Du trenger en virtuell device uten knapper eller statuser.

3. Du trenger en konto hos MyBring, du kan opprette gratis her (du trenger ikke firmanavn): https://www.mybring.com/signup/register/user

4. En API-key som du finner på denne siden: https://www.mybring.com/useradmin/account/settings/api

 

Kjør dette scriptet ved midnatt:

  Sub Main(ByVal params As Object)
    Dim devRef As Integer = DIN_DEVICEREF_HER
    Dim postnummer As Integer = DITT_POSTNUMMER_HER
    Dim mybring_email As String = "DIN@EPOSTADRESSE.HER"
    Dim mybring_key As String = "DIN_KEY_FRA_MYBRING"


    Dim url As String = "https://api.bring.com/address/api/no/postal-codes/" & postnummer & "/mailbox-delivery-dates"
    Dim source As String = ""
    Try
      Using client As New System.Net.WebClient
        Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12
        client.Headers.Add("x-mybring-api-uid", mybring_email)
        client.Headers.Add("x-mybring-api-key", mybring_key)
        client.BaseAddress = url
        source = client.DownloadString(url)
      End Using

      Dim json As Object = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source)

      Dim nestePost As String = json.item("delivery_dates").item(0).ToString
      Dim nestePostDato As Date = DateTime.Parse(nestePostDato)
      Dim dagerTilPost As Integer = nestePostDato.Date.Subtract(Now.Date).Days

      Dim output As String = ""
      For i As Integer = 0 To json("delivery_dates").Count - 1
        Dim currentDate As Date = DateTime.Parse(json.item("delivery_dates").item(i))
        output &= GetDateDescription(currentDate) & "<br>"
      Next

      hs.SetDeviceValueByRef(devRef, dagerTilPost, True)
      hs.SetDeviceString(devRef, output, False)
    Catch ex As Exception
      hs.SetDeviceValueByRef(devRef, -1, True)
      hs.SetDeviceString(devRef, "Feil: " & ex.Message, False)
    End Try
  End Sub

  Function GetDateDescription(ByVal nextDate As Date)
    Dim dagerTilPost As Integer = nextDate.Date.Subtract(Now.Date).Days
    If dagerTilPost = 0 Then
      Return "I dag"
    ElseIf dagerTilPost = 1 Then
      Return "I morgen"
    Else
      Return nextDate.ToString("dddd d. MMM")
    End If
  End Function

 

 

Devicen vil da se slik ut:

image.png

 

Device Value er antall dager til postleveranse. "0" betyr da at posten blir levert i dag, kan f.eks. brukes som trigger til noe. :) 

 

 

EDIT: Takk til @daniel.h.iversen som fant ut at Posten har oppdaget at 2020 var i fjor. 👍

EDIT2: Takk til @DeVille som fant ut at siste 1 skal erstattes med 9.

EDIT3: Takk til @ZoRaC for sin oppdatering etter API-omleggingen hos Posten versjon som jeg bygget litt videre på.

 • Like 2
 • Thanks 4
Link to comment
Share on other sites

Kjør denne versjonen og post resultatet, så ser vi hva jeg ikke har klart å ta hensyn til. :)

 

  Sub Main(ByVal params As Object)
    Dim devRef As Integer = 3915
    Dim postnummer As Integer = 4026
    Dim url As String = "https://www.posten.no/levering-av-post-2020/_/component/main/1/leftRegion/1?postCode=" & postnummer

    Dim source As String = ""

    Try
      Using client As New System.Net.WebClient
        client.Headers.Add("x-requested-with", "XMLHttpRequest")
        client.BaseAddress = url
        source = client.DownloadString(url)
      End Using

      Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source)

      Dim output As String = ""
      For i As Integer = 0 To json("nextDeliveryDays").Count - 2
        output &= json("nextDeliveryDays")(i).ToString & "<br>"
      Next
      output &= json("nextDeliveryDays")(json("nextDeliveryDays").Count - 1).ToString

      'Dim nestePostdag As Date = DateTime.Parse((json("nextDeliveryDays")(0).ToString).Replace("i morgen", "").Replace("i dag", ""))
      'Dim dagerTilPost As Integer = nestePostdag.Date.Subtract(Now.Date).Days
      Dim dagerTilPost as Integer = 0


      hs.SetDeviceValueByRef(devRef, dagerTilPost, True)
      hs.SetDeviceString(devRef, output, False)
    Catch ex As Exception
      hs.SetDeviceValueByRef(devRef, -1, True)
      hs.SetDeviceString(devRef, "Feil: " & ex.Message, False)
    End Try
  End Sub

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jo, men hva er device-stringen? Jeg ser at den kan inneholde tekst som "i dag" eller "i morgen", og derfor fjerner jeg dem før jeg prøver å parse verdien til en dato. Men det ser ut som du har fått noe som ikke har tatt hensyn til, eller at jeg har bommet på en.

 

 

6 minutter siden, Gjelsvik skrev:

Vet ikke om det er relevant, men om jeg forsøker url`n i nettleser, så får jeg bare en hvit side. (med riktig postnummer i url)

Det stemmer, det er fordi man må legge til headeren "x-requested-with:XMLHttpRequest".

Link to comment
Share on other sites

Ai, da. Det er jo det samme jeg skulle ha, det hadde jeg trodd skulle fungere. :(

Da er det mulig jeg må sende CultureInfo.

 

Prøv dette, da. :)

 

  Sub Main(ByVal params As Object)
    Dim devRef As Integer = 3915
    Dim postnummer As Integer = 4026
    Dim url As String = "https://www.posten.no/levering-av-post-2020/_/component/main/1/leftRegion/1?postCode=" & postnummer

    Dim source As String = ""

    Try
      Using client As New System.Net.WebClient
        client.Headers.Add("x-requested-with", "XMLHttpRequest")
        client.BaseAddress = url
        source = client.DownloadString(url)
      End Using

      Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source)

      Dim output As String = ""
      For i As Integer = 0 To json("nextDeliveryDays").Count - 2
        output &= json("nextDeliveryDays")(i).ToString & "<br>"
      Next
      output &= json("nextDeliveryDays")(json("nextDeliveryDays").Count - 1).ToString

      Dim nestePostdag As Date = DateTime.Parse((json("nextDeliveryDays")(0).ToString.ToLower).Replace("i morgen", "").Replace("i dag", ""), New System.Globalization.CultureInfo("nb-NO"))
      Dim dagerTilPost As Integer = nestePostdag.Date.Subtract(Now.Date).Days

      hs.SetDeviceValueByRef(devRef, dagerTilPost, True)
      hs.SetDeviceString(devRef, output, False)
    Catch ex As Exception
      hs.SetDeviceValueByRef(devRef, -1, True)
      hs.SetDeviceString(devRef, "Feil: " & ex.Message, False)
    End Try
  End Sub

 

 

... da skal "value" bli 1.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Hei!

Denne bør også fungere i HS4? Jeg er ikke veldig stø i dette ennå, men fikk lagt inn scriptet og knyttet det til en event. Når jeg kjører eventen, kjører scriptet, men det skjer ingenting med devicen jeg har opprettet. Ser heller ingen feil i loggen. Mulig jeg har oversett ett eller annet, og i så fall mistenker jeg at det gjelder oppsettet av den virtuelle devicen. Usikker på hvordan man oppretter en slik "uten knapper eller statuser" (slik det står i første post). Noen som har tips til løsning?

Link to comment
Share on other sites

hs.SetDeviceString burde gjøre jobben uansett, hvis ikke den fungerer, så er det mye som burde fungere.

 

Men du kan jo prøve å kjøre dette miniscriptet:

hs.SetDeviceString(DIN_DEV_REF,  "Dette er en test", True)

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for god hjelp!

Joda, det fungerer faktisk glimrende... det gjorde det hele vanskeligere å forstå...

 

Men når jeg nå ser i loggen (mulig jeg hadde på et filter tidligere siden jeg ikke så den da); så ser jeg (etter å ha kjørt Posten-scriptet): 

 

Compiling script posten.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level.

og Compiling script posten.vb: Namespace or type specified in the Imports 'System.Core' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.

 

Jeg har lagt til i settings.ini (nder ScriptingReferences:

Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll

Jeg har også sjekket at dll'en ligger i stien over (har oppgradert fra HS3, derfor hs3 i stien). Noe mer jeg bør gjøre i forbindelse med denne dll'en?

Link to comment
Share on other sites

Desverre, @ZoRaC. har forsøkt det også. Ingen forskjell. Det virker nesten ikke som om ScriptingReferences-linja blir lest inn... 

 

Den ser for øvrig slik ut. Linja ligger nederst i [Settings] seksjonen.

ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll;System.Net;System.Net.dll;Newtonsoft.Json;"C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll"

ini-fila blir lest inn og skrevet til ved hver oppstart av HS, så jeg vet at det er rett fil.

Link to comment
Share on other sites

Ja, fila ligger der, men jeg har også flere andre newtonsoft.dll-filer på maskinen. Et søk ga faktisk over 120 eksemplarer. Noen ligger i andre plug-ins mapper (eks. DoorBird og Z-Wave), Ettersom jeg også har Nuget installert, er det noen eksemplarer under der. Noen ligger under Visual Studio. Den jeg peker på i ini-fila er på 474 KB. Noen er på 514, 478 og 457. Tror du jeg peker på feil versjon? 

Link to comment
Share on other sites

Ser forøvrig også at Newtonsoft er definert i HS4.exe.config:

 

<dependentAssembly>
     <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json"
          publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed"	/>
     <codeBase version="12.0.0.0"
        href="bin/homeseer/Newtonsoft.Json.dll" />
     <codeBase version="8.0.0.0"
        href="bin/Z-Wave/Newtonsoft.Json.dll" />
</dependentAssembly>

Men jeg aner ikke om det har noe å si...

Link to comment
Share on other sites

39 minutes ago, nilst said:

Desverre, @ZoRaC. har forsøkt det også. Ingen forskjell. Det virker nesten ikke som om ScriptingReferences-linja blir lest inn... 

 

Den ser for øvrig slik ut. Linja ligger nederst i [Settings] seksjonen.


ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll;System.Net;System.Net.dll;Newtonsoft.Json;"C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll"

ini-fila blir lest inn og skrevet til ved hver oppstart av HS, så jeg vet at det er rett fil.

 

Min Scriptingsreferences linje har semikolon for å skille "tjeneste-" og "dll-" parene og komma mellom hvert par. Ser ut som at du har semikolon hele veien.

Altså slik: (farget hvert par for å gjøre det lesbart) Hva om du gjør om på dette?

 

scriptingreferences.PNG

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Gjelsvik skrev:

 

Min Scriptingsreferences linje har semikolon for å skille "tjeneste-" og "dll-" parene og komma mellom hvert par. Ser ut som at du har semikolon hele veien.

Altså slik: (farget hvert par for å gjøre det lesbart) Hva om du gjør om på dette?

 

scriptingreferences.PNG

 

Fantastisk!

 

Der forsvant feilmeldingene gitt! Ble riktignok erstattet av en ny: Compiling script posten.vb: Illegal characters in path.

Men det er nok noe annet.

 

Tusen takk for god hjelp så langt!

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Noen som har testet på Linux?

Får bare en devicestring som denne:

Sitat

Exception has been thrown by the target of an invocation.


 

EDIT:

Måtte endre litt på denne for at det skulle funke:

Sitat

Dim output As String = json.item("nextDeliveryDays").item(0).tostring

 

Edited by ZoRaC
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
På 27.7.2020 den 12.30, Moskus skrev:

Du trenger en referanse til Newtonsoft.Json i ScriptingReferences.

 

Oi, hva har jeg gjort galt nå da?

 

Sitat

sep-16 08.31.31 ErrorCompiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\moskus-pat.vb: Newtonsoft er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået.

sep-16 08.31.31 ErrorCompiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\moskus-pat.vb: Navneområdet eller typen som er angitt i importene System.Core, inneholder ikke noe felles medlem eller finnes ikke. Kontroller at navneområdet eller typen er definert og inneholder minst ett felles medlem. Kontroller at det importerte elementnavnet ikke bruker noen aliaser.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.