Gå til innhold
 • Bli medlem

Fredrick

Medlemmer
 • Innholdsteller

  228
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 • Dager vunnet

  2

Fredrick vant dagen sist Juli 14

Fredrick hadde mest likt innhold!

Nettsamfunnsomdømme

50 Excellent

Om Fredrick

 • Rang
  Medlem

Hjemmeautomasjon

 • System
  HomeSeer

Nylige profilbesøk

533 profilvisninger
 1. Fredrick

  Philips Hue

  Man trenger fremdeles bridge? Eller kan man droppe dette mot at man har en ZigBee kontroller? Eventuelt en kontroller å anbefale?
 2. Fra: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/103751-any-news-on-hs4/page12
 3. @Moskus Er det mulig å få inn spenning/strømforbruk for de ulike fasene? Det er tilgjengelig i appen, og også støttet i API såvidt jeg kan forstå
 4. Fredrick

  Tasker plugin

  Ja det er flaut hvor lang tid jeg brukte på å finne ut av det samme (til babycallen). Det skal ikke være lett akkurat..
 5. Det er faktisk noe av grunnen til at jeg skrev den inn i koden. Jeg hadde også andre intervaller inne mens jeg testet det ut. Når det kom til stykket valgte jeg det bort for en enklere løsning. Som du vet er gråt eller barn som roper en variabel som det er vanskelig å ta høyde for i alle tilfeller. Gråter de mot mikrofonen får jeg masse utslag, har de snudd seg i sengen og ligger inn i dynen er det ingenting. 1-minutts nivået kan også bli kunstig forhøyet av biler/flytrafikk i området som gjør at jeg ikke får alarmer når jeg skal. Til syvende og sist opplever jeg noen falske alarmer når det f.eks kommer en motorsyklist som skal tøffe seg litt forbi vinduene. Jeg vil likevel mye heller ha falske positiver enn falske negativer.
 6. Hei, Valgte å legge topic her da mye av dette kan hackes om til andre systemer, men for egen del er det Homeseer som gjelder. Følgende «komponenter» inngår for å få dette til å virke: Webkamera (PoE Hikvision 2432) ESP8266 med en billig lydsensor Homeseer med plugins: - Kodi - EasyTrigger - Tasker - mcsMQTT MQTT-broker Mobil med Tasker, AutoRemote og AutoNotification Jeg har hermet etter noen andre på forumet i prinsippene, men så har jeg også tatt den litt lenger og tenkte at jeg kunne dele hvordan jeg har gjort det. Jeg forsvarer tidsbruken for meg selv ved at jeg tror vi trenger «babycall» i en del år frem ettersom vi har en lydisolert kjeller-kino der vi ikke hører barna, og det er vi litt avhengige av å ha kontroll på. Resultatet er slik: Lydnivå i barnerommene overvåkes og sendes kontinuerlig til Homeseer Hvis lydnivå overstiger en terskelverdi sendes det ut en egenprodusert notification (se under) til telefonen. Hvis Kodi i kjelleren eller i stuen spiller av kommer samtidig bilde-i-bilde av webkamera til det rommet det gjelder Fra notification kan jeg åpne webkamera på mobilen, senke terskelverdien (noen kvelder er det mye bråk ute som gjør at alarmen trigges), skru av alarmen for dagen (eks. hvis jeg vet vi er tilgjengelig – eller hvis vi har barnevakt så trenger ikke jeg notifications) eller «slumre» alarmen i 15 minutter i de tilfellene der barna må få sovnet inn igjen. Notification ser slik ut: Jeg fikk aldri digital utgang fra en annen lydsensor til å fungere, så det er brukt analog. Her hadde jeg nok hatt godt av litt bedre elektro-kompetanse, for jeg tipper det mangler en motstand. Justeringen på selve lydsensoren er ekstremt følsom, og den minste endring fører til at signalet klipper på maks. Senker jeg den litt reagerer den ikke på skriking. For eget vedkommende har jeg klart å få det til å fungere, men ta det som en advarsel/mulighet for forbedring. Kombinasjon av «If its stupid, but it works..» og «If it works, dont fix it»  Programmering – ESP8266 Klipper bare inn programmet som brukes, så får dere heller spørre hvis det er noe. Kanskje jeg kan svare, kanskje noen andre kan svare. Kanskje noen kan fortelle meg om ting som burde vært gjort annerledes //Library and defining DHT #include "DHT.h" #define DHTTYPE DHT22 #define DHTPIN 2 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Library for NodeMCU #include <ESP8266WiFi.h> //WiFi setup const char* ssid = "SSID"; const char* password = "PASSORD"; WiFiClient espClient; //Libraries, setup and topics for MQTT #include "PubSubClient.h" const char* mqtt_server = "192.168.1.7"; const int mqtt_port = 1883; #define temperature_topic "ESP/Ronjas/temp/temp" #define lyd10_topic "ESP/Ronjas/lyd/lyd10" #define lyd60_topic "ESP/Ronjas/lyd/lyd60" PubSubClient client(espClient); //Variables for temperature-reporting. long lastMsg = 0; //Storing last sent temp float temp = 0.0; float diff = 1.0; //change to a suited value based on max difference in temp that should be accepted int pinSignal = A0; // pin connected to sound sensor //Sound-sensor connected to A0 void setup () { pinMode (pinSignal, INPUT); // Set the signal pin as input for sound sensor Serial.begin (74880); setup_wifi(); client.setServer(mqtt_server, mqtt_port); dht.begin(); } void setup_wifi() { delay(10); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("WiFi connected"); Serial.print("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void reconnect() { // Loop until we're reconnected while (!client.connected()) { Serial.print("Attempting MQTT connection..."); // Attempt to connect if (client.connect("ESP8266Client")) { Serial.println("connected"); } else { Serial.print("failed, rc="); Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); //Wait 5 seconds before retrying delay(5000); } } } //Check if new temp value can be accepted bool checkBound(float newValue, float prevValue, float maxDiff) { return !isnan(newValue) && (newValue > prevValue - maxDiff || newValue < prevValue + maxDiff) && newValue != prevValue; } void loop () { if (!client.connected()) { reconnect(); } client.loop(); int level60 = 0; //Averages the last minute and publishes to MQTT for (int x = 0; x<6; x++){ int level10 = 0; //Averages the reads from last 10 seconds and publishes to MQTT for (int y = 0; y<10; y++){ int level1 = 0; //Takes 200 polls from sound sensor and stores the sum. 5ms between polls for (int z = 0; z<200; z++){ level1 = level1 + analogRead(pinSignal); delay(5); } level1 = level1 / 200; level10 = level10 + level1; } level10 = level10 / 10; level60 = level60 + level10; client.publish(lyd10_topic, String(level10).c_str(), true); //Serial.print("Lyd siste 10: "); //Serial.println(level10); } level60 = level60 / 6; client.publish(lyd60_topic, String(level60).c_str(), true); Serial.print("Lyd siste 60: "); Serial.println(level60); //Reporting new temp each minute if it passes checkBound float newTemp = dht.readTemperature(); if (checkBound(newTemp, temp, diff)) { temp = newTemp; Serial.print("Ny temperatur rapportert: "); Serial.println(String(temp).c_str()); client.publish(temperature_topic, String(temp).c_str(), true); } else { Serial.print("Skippet rapportering av temp, newTemp: "); Serial.print(newTemp); Serial.print(" temp: "); Serial.println(temp); } } Merk at denne sender ut gjennomsnittsverdier for siste 10 og siste 60 sekunder. Dette ble brukt litt i testingen, men jeg har valgt å beholde begge. Jeg bruker siste 10s for å utløse alarmer da det har vist seg å fungere godt uten at det blir for følsomt. Programmering – Homeseer Forutsetter at dere har installert Tasker plugin og fått den til å fungere begge veier. Det trengs noen virtuelle devicer for å komme i mål: «Leggetid» On/Off o Brukes for å skru av alarmen når ungene ikke sover. Brukes også for å skru av/slumre alarmen «Lydnivå» o Denne enheten oppdateres (via MQTT) med verdiene fra lydsensoren «Alarmterskel» o Denne enheten brukes for å utløse Homeseer-event ved sammenligning mot Lydnivå (Lydnivå>terskel – kjør notification) o Eneste grunn til å ha dette som en egen device og ikke kjøre event direkte (lydnivå>»TERSKELVERDI») er for å kunne senke følsomheten via notification. Så blir det en del events: «Leggetid unger» Skrur på device «Leggetid» etter fastsatt klokkeslett. Jeg kan også kjøre dette eventet via snarveier på mobilen. Har ambisjoner om å få dette bedre automatisert fordi leggetid selvsagt ikke følger et fast klokkeslett hver dag. Jeg har lagt inn en «failsafe» ved at dersom de er lagt tidlig og vi fyrer opp kinoen skrus alarmene likevel på. «Lydalarm» Sammenligner devicene «Lydnivå» og «alarmterskel» med hjelp av EasyTrigger, kjører event hvis barna er lagt (og ikke «huset sover», altså vi voksne også). Sender notification til mobilen min Starter bilde-i-bilde på Kodi dersom det spilles av media der "Morgen" Skrur av leggetid for begge barna og for huset «Resett terskelnivå» Hvis vi har senket sense via mobilen så skal den tilbake til opprinnelig verdi hver natt «Senk sense» Kjører skript som senker verdien på «Alarmterskel» med et gitt intervall «Slumre» Skrur av leggetid i 15 minutter Programmering – Tasker Tasker er for meg tungvint og uoversiktlig, men jeg fikk det nå til tilslutt. Ser store muligheter med Autonotification. F.eks automatisk fjerne notifications for «post» fremfor å sende en ny notification «Post hentet». - Event «Notification» kjører når det sendes alarm fra Homeseer. Denne notification har 3 knapper i tillegg til å i seg selv fungere som en knapp. Setup ser slik ut: - De ulike knappene må alle ha tilhørende «Profiles» som ser slik ut: Disse profilene kjører hver sin task som ser slik ut: - Snooze (OBS! Feil ID-nummer): - Skru av (OBS! Feil ID-nummer): - Senk sense: - Åpne webkamera:
 7. Fredrick

  ID-Lock V2

  Jeg gruer meg til å overlate dette systemet til fruen når det kommer til daglig bruk... Fikk byttet til ny på Elkjøp. Nå funker det igjen, men sensorfallen er litt treg. Samme som var problemet opprinnelig - de har to ulike låskasser i omløp, og nå har jeg fått en som er lik den første jeg hadde og som jeg måtte bytte ut. Lover ikke godt, men foreløpig går det ok.
 8. Fredrick

  ID-Lock V2

  Den "enkle" løsningen er selvsagt å ha en annen inngangsdør med tradisjonell sylinder, men det er ikke akkurat så sexy, ei heller en løsning som passer for alle (leiligheter etc.) Man skal liksom kunne stole på låsen sin. Dette er andre gang jeg reklamerer på min IDLock, og jeg har ikke engang brukt den enda...
 9. Fredrick

  ID-Lock V2

  Min ID lock har stått montert men ubrukt i et par måneder nå, da vi ifm byggeprosjekt har 2 inngangsdører.. Nå i dag skulle jeg åpne for døren med IDlock, men den nektet å åpne seg. Hverken med kode, brikke, innvendig nøkkelknapp eller via Homeseer. Den piper og blinker rødt. Har forsøkt å resette den, og det er samme feil selv om døren står åpen (altså ingenting som har med karmen å gjøre). Reilen sklir også helt fint hvis jeg bruker den innvendige mekaniske åpningen. Tips? EDIT: Og hva i svarte gjør man hvis dette skjer når man har låst seg ute? Hjelper jo ikke med nødbatteri fordi enheten har strøm..
 10. Ser litt på Cavius sitt system, de har mange av funksjonene (usikker på eventuell integrasjon med Homeseer). Ender opp å koste rundt 8 000 som er ca. 5 000,- mindre enn tilsvarende dekning med Nest: Hvilke funksjoner får man med Popp sine? Housegard System 1 ser ut til å være utgått dessverre.
 11. Hei, Vet det er en annen tråd liggende her, men ville starte ny for å kanskje få litt flere innspill Jeg syns røykvarslere er dyrt. Man skal absolutt ikke kimse av viktigheten, men det er flere som skor seg godt her. De har begrenset levetid (inntil 10 år), og i et hus hvor jeg trenger 11stk blir det 120kr/mnd for Nest som jeg syns er for mye. Veldig mange virker også bare å være ulik rebrands av samme Kina-opphav. Magefølelsen sier at direktiver og krav på det norske markedet betyr at uavhengig av hvilken man kjøper så vil de utløse ved brann/røyk. Dette vises også i test av røykvarslere hos IFs sikkerhetssenter, forutsatt at man velger optiske varslere. Jeg har opplevd en del falske alarmer på mine KD-101, men Forskjellen på varslerne er derfor ikke direkte varsling/sikkerhet, men et utvalg av funksjoner som i ulik grad er inkludert: Seriekobling - et absolutt must hvis man ikke bor i mindre leiligheter Støtte for 230V - et krav i nye boliger. Noen produsenter har serier både batteri og 230V som seriekobles Identifikasjon av utløst alarm. Med 11 "soner" er det greit å vite hvilken alarm som er årsaken til spetakkelet. Kan ofte løses gjennom: Integrasjon mot smarthus - eksempelvis skru på alt lys, lås opp dører, varsle om vinduer som står åpne, varsle om hvilken alarm som har utløst Kombinasjon av ulike andre sensorer; CO, CO2, temperatur. For kjøkken/vaskerom kan ren temperaturføler være best "Hysj"-funksjon hvis man virkelig freser bacon og det vil ta tid for å lufte ut kan man avstille alarmen i f.eks 10 minutter Pre-alarm med mulighet for avstilling Talevarsling/nattlys etc. Hvilke funksjoner er need-to-have for deg, og hvilke er nice-to-have? For min del er 1 og 2 need-to-have, og resten er i prioritert rekkefølge. Noen funksjoner jeg har glemt? Hvor mye er du villig til å gi for røykvarslere?
 12. Fredrick

  ID-Lock V2

  Det er smurt med silikon som de også har angitt som et alternativ. Jeg hadde ikke lithiumfett tilgjengelig. Som du kan se av videoen over er karmen på døren min ekstremt tynn bak sluttstykket (egentlig bare finér) - som har sprukket. For å redusere avstanden må jeg forsterke karmen først. Jeg ser også for meg at å redusere denne avstanden egentlig bare vil forsterke problemet da sensorfallen må trykkes lenger inn for lukking av dør. Jeg har kontaktet ID-lock så får vi se hva de sier EDIT: svaret kom lynraskt (2 minutter)
 13. Fredrick

  ID-Lock V2

  Takk for svar. Svaret på begge spørsmål er ja. Jeg har valgt venstrehengslet dør - uten at jeg kan se hvordan det påvirker sensorfallen? Jeg har også justert sluttstykke, men det gjøres ingen justeringer mhp sensorfallen der?
 14. Fredrick

  ID-Lock V2

  Da er min lås montert, men tydeligvis noe jeg ikke har forstått/får til.. Det er montert med 4mm avstand låskasse-sluttstykk, noe mer får jeg ikke uten å herje med karmen som er ganske uaktuelt. Likevel får jeg ikke sensorfallen til å "gå inn" av seg selv, jeg må manuelt hjelpe den inn mens jeg lukker døren. Og da får jeg jo bare lukket utenfra som er ganske utbrukelig. Jeg har smurt med silikon, og både fall og rail beveger seg fint. Noen tips? EDIT: Video:
×
×
 • Opprett ny...