Jump to content
 • Sign Up
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Search the Community

Showing results for tags 'varmestyring'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Generelt
  • Automasjonskaféen
  • Annen Elektronikk
  • Ditt system
  • Grafikk og design
  • Nettverk
  • Nybegynner
 • Bruksområder
  • A/V-kontroll
  • Belysning
  • Klimakontroll
  • Overvåking
  • Sikkerhet
  • Strømsparing og strøm-overvåkning
  • Talestyring
 • Systemer
  • Domoticz
  • Fibaro Home Center
  • Futurehome
  • HDL
  • Home Assistant
  • HomeKit
  • HomeSeer
  • Homey
  • Indigo Domotics
  • Node-Red
  • openHAB
  • Sensio
  • SmartThings
  • Telldus Live!
  • Vera
  • Z-Way
  • Zipato
  • Øvrige systemer
 • Teknologi / Protokoller
  • Blåtann
  • irDA
  • KNX
  • Microcontrollers
  • MQTT
  • RF
  • xComfort
  • Z-Wave
  • ZigBee
 • Utlån, kjøp og salg
  • Prisjakt
  • Kjøp / Salg
  • Powerbuy
  • Kommersielle tilbud
  • Utlån
 • Nettstedet
  • Kunngjøringer
  • Nyheter
  • Ris, ros og spørsmål om forumet

Blogs

 • En teknologisk hverdag
 • Enda en hobby?
 • Smånytt
 • en guide til elektro-verdenen

Categories

 • Nyheter
  • Produkter
  • Programvare
 • Tester
  • Systemer
 • Guider
  • Fibaro
  • HomeSeer
  • Nettverk
  • openHAB
  • Z-Wave

Product Groups

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Om meg


System

Found 13 results

 1. Administrator-melding: Kun en post pr. medlem Ta bare denne hvis du vil. ? Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/4b333d71
 2. Jeg har Tibber (med Pulse) og Homey Pro. Har egendefinerte "scener" i Homey som setter huset i Hjemme, Natt, Borte eller Ferie. Tidligere har jeg styrt varme (panelovner) som en del av disse scenene, og det har fungert svært bra. Nå har jeg installert to varmepumper, og disse styres av Tibber sin "smartstyring". Dette fungerer i utgangspunktet bra, men har et par begrensninger. Primært fordi jeg a) ikke ønsker å forholde meg til kontroller i mer enn én app, og Homey må være den appen, og b) Tibbers tidsplan for nattsenking er for lite fleksibel for mitt behov. Jeg er kapabel til å programmere både egne apper og scripts, men så vidt jeg kan se er Tibbers API i all hovedsak et lese-API. Det jeg ønsker å få til er: Å kunne helgesenke temperatur i tillegg til nattsenking. Underetasjen benyttes kun som kontor, så der har jeg nattsenking fra 19:00 til 07:00. Jeg ønsker i tillegg å senke temperaturen ca 3 grader fra fredag kl 19:00 til mandag kl 07:00. Nå brukes unødvendig mye strøm på å holde underetasjen varm i helgen, med mindre jeg manuelt endrer temperatur i Tibber appen. Fra Homey å kunne endre ønsket temperatur som Tibber styrer mot. Å kunne aktivere Tibbers "Skal du reise bort" funksjon fra mine scene-flows for Ferie-modus. Har dere noen gode tips?
 3. Hei godtfolk. Eg har lese ein heil del på forumet her og lært ein god del, men ikkje nok. Difor er det tid for å stille eit spørsmål på eiga hand. Me har eit hus med enkel temperaturstyring av golvvarmen i fleire rom, og enkelte deler (termostatane) byrjar å ta kvelden. Utstyret som er i bruk no, er Uponor T-55 termostatar på 868,3MHz Uponor C-56 sentraleining/kontroller Sirkulasjonspumpe til golvvatnet 24V aktuatorar 6 golvsløyfer "Dum" Oso varmtvassberedar med indre og ytre tank (tappevatn/golvvatn) Nye termostatar tilsvarande dei gamle er ikkje å få tak i. I tillegg er systemet sjølvsagt heilt uintelligent, og styrer berre etter temperatur. Det me ynskjer, er altså Smartare styring av golvvarmen og på sikt andre deler av huset, og dermed Lågare straumforbruk og billegare oppvarming Mest mogleg gjenbruk av eksisterande utstyr. Må eg verkeleg byte ut heile kontrolleren og termostatane? Kan eg bruke noko av det? Gradvis innføring av smartstyring Lokal kontroll, ingen skyløysingar Open program- og maskinvare så sant råd, det vil truleg seia Homeassistant i dette tilfellet Helst ting som kan kjøpast i Noreg Me har Conbee II USB-til-Zigbee Ei berbar datamaskin til overs Ein gamal Raspberry Pi B til overs Me treng Temperatursensorar. Aqara? Rele til aktuatorane. Må kunna prate med ei datamaskin. Kva slag? Kva meir? Eg tek med takk imot tips, og ser fram til å lære meir!
 4. Guide til hvordan du benytter Tibber mot Fibaro HC2 for å styre varme-panelet: Nr.1: Hente inn strømpris fra Tibber: Referanse: https://marketplace.fibaro.com/items/tibber-price Lag en ny variabel i "Panels->Variables panel->Variables" som heter "Strompris" og la denne stå som null. Lag en LUA scene som heter "Hent_strompris" og sett inn kode. Her er det viktig å legge inn din Tibber ID på "XXXXXX" Du kan nå teste ut om du greier å hente verdien fra Tibber ved å kjøre scenen manuelt. Dette gjøre du ved å trykke på boksen under koden etter å ha lagret scenen (floppy-ikon på høyre side). --[[ %% properties %% events %% globals --]] if (fibaro:countScenes() > 1) then --Bare én kjøring av gangen. fibaro:abort() end fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue('Strompris')); local http = net.HTTPClient(); local payload = '{"query": "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {current {total currency}}}}}}", "variables": null, "operationName": null}'; http : request('https://api.tibber.com/v1-beta/gql', { options = { method = "POST", headers = { ['Authorization'] = 'Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX', --Din Tibber ID her. ['Content-Type'] = 'application/json' }, data = payload }, success = function(response) fibaro:debug (response.data) local startIndex = string.find(response.data,'{"total":') + 9; local endIndex = string.find(response.data,',')-1; local price = string.sub(response.data,startIndex, endIndex); startIndex = string.find(response.data,'currency":"') + 11; endIndex = string.find(response.data,'}')-2; local currency = string.sub(response.data,startIndex, endIndex); fibaro:debug(price) fibaro:setGlobal('Strompris',price); fibaro:debug(currency) end, error = function(err) fibaro:debug ("Error:" .. err) end }); --fibaro:startScene(6) -- Denne er kommentert ut intill videre Nr.2. Du greier nå å hente inn Strømpris, men dette gjøres ikke automagisk. Du trenger derfor en form for "timer". Jeg har funnet at den enkleste og best fungerende timeren kan lages i blokkdiagramer, selv om jeg ikke er noe fan av denne typen programmering. Du lager altså en ny scene som du kaller noe slikt som "TimerStrompris". Denne skal se slik ut: Nr.3. Nå hentes strømprisen hver time. Dette ser ut til fungere meget bra for min del. Det neste vi skal gjøre er å sette opp en enhet som viser oss hva strømprisen er. Gå derfor til "Devices" -> "To add the Virtual Device" -> "Add" Gi denne navn "Strompris" og gå til den avanserte menyen. Under "Choose set of buttons" hak av "Label" og trykk deretter på "Add set" "Label" = "Kroner pr kW" "ID" = "Label1" huk av "main" Legg inn denne koden i "Main loop": local ID = fibaro:getSelfId(Label1) fibaro:call(ID, "setProperty", "ui.Label1.value", (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Strompris")))) fibaro:sleep(120000) --henter oppdatering hvert andre minutt Du vil nå ha en virtuell enhet som forteller deg hva strømprisen er. Nr.4. Det neste vi skal gjøre er å lage en scene som sjekker hvordan strømprisen oppfører seg og styrer vannbåren varme i huset. Jeg har brukt Heating panel og reléer til å styre mitt system. Jeg har også en styrt ventil på varmekolben som lar varmvannet gå tilbake til varmepumpen om for mange ventiler er lukket. Vi må her opprette en tidsvariabel som global variabel akkurat slik vi gjorde med den globale variablen "Strompris". Denne gangen kaller variablen "iPris". Lag også en variabel som heter "DyrStrom" Vi lager også en Predefinert variabel som vi kaller "PrisTabell". Ironisk nok skal du IKKE definere denne. Definisjonen lager du i scenen din. Nr.5. Lag en ny LUA scene. Kall den "StromPrisSnitt". linje 14-18 beskriver en tabell som skal fungere som en initialisering av "PrisTabell". Fjern derfor kommenteringen og kjør scenen en gang. Deretter kan du fjerne eller kommentere ut dette avsnittet. --[[ %% properties %% events %% globals --]] if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end -- #Inital setup of the "predefined global variable" : Pristabell --Table = { -- [1]=881,[2]=881,[3]=881, [4]=881,[5]=881,[6]=881, [7]=881,[8]=881,[9]=881,[10]=881 -- } --local jTable = json.encode(Table) --fibaro:setGlobal("PrisTabell", jTable) -- #Get Strømpris, a global variable: local pris = fibaro:getGlobalValue('Strompris') -- #Get and Decode Pristabell: local jT = json.decode(fibaro:getGlobalValue("PrisTabell")) -- #Read Pristabell for decode purpose: for k,v in pairs(jT) do print("k: " ..k..", v: "..v) end -- #Get location in the table from the global variable iPris: local i= fibaro:getGlobalValue('iPris') -- #make some local variables: local snitt = 0 local m = 0 -- #find the average price the last ten hours: while m<10 do m = m+1 snitt = snitt+jT[m] end fibaro:debug(snitt); snitt=snitt/10 fibaro:debug(snitt); -- #What is the increase in price compaired to the last ten hours: local okning = pris/snitt fibaro:debug(okning); --fibaro:debug(jT[i]); -- #Where in the table should the next price be stored: i = i+1 if (i > 10) then i=1 end fibaro:setGlobal('iPris', i) -- #Place the current price in the table: jT[i] = pris -- #is the power +10% more expencive than the 10 hour avrage? Then change a global variable called DyrStrom: if okning >1.1 then fibaro:setGlobal("DyrStrom", 1) fibaro:debug("Dyr Strom!"); else fibaro:setGlobal("DyrStrom", 0) fibaro:debug("OK!"); end -- #Save the current price in the historic price table: local jTable = json.encode(jT) fibaro:setGlobal("PrisTabell", jTable) Nr.6. Pristabellen lastes ikke inn av seg selv. Hver gang du henter en strømpris vil du legge denne inn i tabellen. I bunnen av scenen "Hent_strompris" finner du en kommentert snutt : "--fibaro:startScene(6)". Her skal du nå legge inn ID fra scenen "StromPrisSnitt". På den måten går timeren av hver time, som så starter Hent_Strompris som så legger dette inn i tabellen. Legg merke til at "iPris" gir plassering i tabellen. "DyrStrom" sier binært om strømprisen er høy i forhold til de siste 10 timer. Nr.7. Det vi nå har å jobbe med er variablen "DyrStrom". Denne variablen sier fra når vi vil bruke mindre strøm. Først må vi finne ID fra "heating Panel". For å finne ID må du være på samme nett som Fibaro HC2en din. Du legger da inn denne lenken i nettleseren:"Din_Fibaro_ID"/api/panels/heating Din_Fibaro_ID er synlig når du er logget inn på Fibaro-boksen i nettleseren din på ditt lokale nettverk. Egentlig kan du bare bytte ut det som står foran ID'en i nettadressen. Denne scenen hentes ved en forandring i variablen "DyrStrom". Her brukes "DyrStrom" variablen til å styre varmen over på manuell modus. Dette gjør at alle varmeventiler går til lukket tilstand, noe som betyr at varmepumpen bruker avslutter oppvarmingen av huset for minst én time. Neste time vil dette sjekkes igjen og om strømprisen ikke er 10% dyrere enn de 10 foregående timene vil "DyrStrom" gå til null og den manuelle modusen skrus på i 0 sekunder. --[[ %% properties %% events %% globals DyrStrom --]] -- above: start the scene when the global variable DyrStrom changes. --Run only one at a time: if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end -- These values can be found by inserting this link with your HC2 ip-address in your browser "your_hc2_ip"/api/panels/heating --My heating panel IDs -- "id":25,"name":"Vaskerom" -- "id":68,"name":"Kjeller" -- "id":71,"name":"Kontor" -- "id":119,"name":"Temperature in Gang" -- "id":120,"name":"Temperature in Stue" -- "id":121,"name":"Bad 2.etg" local i = fibaro:getGlobal('DyrStrom') fibaro:debug(i); local IdPanel = 25 -- id from the heating Panel ---------------------------------------------------------------------------------- -- Manual mode in the heating panel with temp 18°C for 2 hour ---------------------------------------------------------------------------------- local panel = api.get("/panels/heating/" .. IdPanel) panel.properties.handTemperature = 18 panel.properties.handTimestamp = os.time() + (60*60*2*i) api.put("/panels/heating/"..IdPanel, panel) local IdPanel = 68 -- id from the heating Panel ---------------------------------------------------------------------------------- -- Manual mode in the heating panel with temp 10°C for 2 hour ---------------------------------------------------------------------------------- local panel = api.get("/panels/heating/" .. IdPanel) panel.properties.handTemperature = 10 panel.properties.handTimestamp = os.time() + (60*60*2*i) api.put("/panels/heating/"..IdPanel, panel) local IdPanel = 71 -- id from the heating Panel ---------------------------------------------------------------------------------- -- Manual mode in the heating panel with temp 18°C for 2 hour ---------------------------------------------------------------------------------- local panel = api.get("/panels/heating/" .. IdPanel) panel.properties.handTemperature = 18 panel.properties.handTimestamp = os.time() + (60*60*2*i) api.put("/panels/heating/"..IdPanel, panel) local IdPanel = 119 -- id from the heating Panel ---------------------------------------------------------------------------------- -- Manual mode in the heating panel with temp 18°C for 2 hour ---------------------------------------------------------------------------------- local panel = api.get("/panels/heating/" .. IdPanel) panel.properties.handTemperature = 18 panel.properties.handTimestamp = os.time() + (60*60*2*i) api.put("/panels/heating/"..IdPanel, panel) local IdPanel = 120 -- id from the heating Panel ---------------------------------------------------------------------------------- -- Manual mode in the heating panel with temp 18°C for 2 hour ---------------------------------------------------------------------------------- local panel = api.get("/panels/heating/" .. IdPanel) panel.properties.handTemperature = 18 panel.properties.handTimestamp = os.time() + (60*60*2*i) api.put("/panels/heating/"..IdPanel, panel) local IdPanel = 121 -- id from the heating Panel ---------------------------------------------------------------------------------- -- Manual mode in the heating panel with temp 18°C for 2 hour ---------------------------------------------------------------------------------- local panel = api.get("/panels/heating/" .. IdPanel) panel.properties.handTemperature = 18 panel.properties.handTimestamp = os.time() + (60*60*2*i) api.put("/panels/heating/"..IdPanel, panel) Kom gjerne med inspill og spørsmål til løsningen.
 5. Hei! Ser det er utrolig mye god kompetanse her :-) Håper jeg kan bidra tilbake etterhvert. Kort om mine komponenter, som ikke henger sammen, med noen få unntak i Apple HomeKit. I dag har jeg Sonos i 7 rom (integrert i tak de fleste steder, et par Sonos One), Google Home, fem Velux Integra takvinduer som styres via egen gateway, alarm fra Verisure, Yale doorman koblet mot Verisure, Ring Doorbell 3, Netatmo inne/uteføler, Neato robotstøvsuger, Easee elbillader m/lastbalansering i sikringsskap. Google Mesh-nettverk. Nibe vannbåren varmesystem koblet til Uplink-løsning. Familien er sterkt Apple-orientert, med 3 x Apple TVs, fem ipads, fire iphones, to mac’er osv. Deltar også i Elivas pilotprogram for differensierte nettleiepriser gjennom døgnet. Boligen vår har også to utleieenheter. Har cirka 50 downlights i boligen, dessverre er verken de eller bryterne smarte - ennå. Videre planer og behov: Ønsker å kutte Verisure-abonnement, og etablere egen alarmløsning. Skal få på plass elektrisk styrt garasjeport, og Yale doorman på dør til garasje. Elektrisk solskjerming. Har også planer om hyttekjøp, og ønsker å få noen synergier på tvers. For eks å kunne følge med på og styre hytte/enebolig mest mulig via samme apper. Dette er målene jeg jobber mot - og her kommer spørsmålene :) Få på plass en smarthub som er fremtidsrettet, universell og brukervennlig. Ønsker selvfølgelig å ha mulighet til å overvåke/styre/trigge alle de separate komponentene og systemene på tvers. Etter hva jeg har klart å lese meg frem til, så peker Homey Pro seg positivt ut med bred støtte for ulike kommunikasjonstyper, utstyr og brukervennlighet? Futurehome kan være et alternativ, men ser ikke like fremtidsrettet/universell ut. Råd og erfaringer? Prio 1 er å opprettholde brannsikkerhet. Enebolig har bl.a. 10 seriekoblede røykvarslere fra Verisure. De må vel leveres tilbake når abonnementet sies opp, eller har de endret praksis her? Hvis jeg får beholde de, får jeg vel uansett ikke de til å snakke med Homey? Fordelen med disse er bl.a. multifunksjonen m/temp-avlesning i rommene. Forslag til alternativ (må kunne seriekobles og gi varsel lokalt + i app + trigge flows i Homey)? Prio 2 er adgangskontroll i egenbolig. Veldig fornøyd med Yale doorman. Har jeg forstått det riktig, at jeg kan beholde Yale doorman, men må kjøpe «Verisure pakke m/egen gateway» (når Verisure-abo sies opp), for å få administrert adgangskontroll og evt. bygge flows i Homey basert på triggere herfra? Prio 3 er kombinert løsning for innbruddssikring og sensorisk for å styre flows. Har behov for kameraer innvendig/utvendig på hytte, ikke enebolig. Ønsker en løsning som kan levere helheten (magnetsensorer på dører, kameraer utvendig/innvendig på hytte, bevegelsessensorer, temp-avlesning innvendig/utvendig, sensor for vannlekkasje m.m. Helst også røyk/varmedetektorer). Bygge videre på Netatmo, Ring Doorbell-komponentene eller noe helt annet som plattform for denne delen, tro? Eller tenker jeg feil - handler det bare om å velge de enkeltkomponentene som har best pris/nytte, så lenge de kan snakke sammen via Homey? Hytte ser ut til å kunne bli bestilt med «ring hytta varm»-løsning via Elko. Noen som vet om Elko og Homey er kompatible? Tror vi stopper med spørsmålene der foreløpig :-)
 6. Jeg har ei varmepumpe hvor leverandør har utgitt et API. Men jeg har ikke peiling på hvor jeg skal begynne med å få dette integrert i HS3. Har kjøpt "Big 5" plugin for å benytte HTTPS men finner ikke ut hvor jeg skal begynne der... Føler meg ganske nybegynner. API eksempel her. https://app.swaggerhub.com/apis/ernstolav/EcoSmart_API/1.0.0#/Devices/get_devices__deviceId__parameters__deviceParameter_ Jeg har testet med min deviceapikey og deviceID og fått dette til å fungere i testeksempelet. Hadde vært veldig fint å få dette til å fungere mot noen devicer i HS3 også. Noen råd til hvordan jeg kan sette det opp?
 7. Noen med tips om å bruke værmelding til varmestyring? Huset her blir godt varmet opp av solen når det er klarvær. Tidvis for bra. Ønsker å styre varmen slik at temperaturen inne er lavere enn ellers på natten og morgene når det er ventet klarvær påfølgende dag. Har home center. Tilsynelatende er det bare nåverdiene fra Yr som kan brukes i styringen. Stemmer det? Er det eventuelt annderledes i andre systemer?
 8. Heisann, Jeg skal gå til innkjøp av noen nye varmeovner til sammenhengende stue/gang og ønsker noe med intelligent styring. Jeg tenkte i første omgang må Mill e.l., men som jeg forstår det blir de kun regulert med lokal temperatur-sensor på ovnen noe som ikke er optimat. Jeg ønsker at ovnene skal kunne regulere basert på en eller flere ekstern temperatur sensorer plasser mer midt i rommene. Har drevet og lekt med litt med Raspberry PI i det siste og lurte på muligheten for å gjøre dette gjennom Home Assistant, men vet ikke nok om hva som som er tilgjengelig/mulig å få til. Finnes det noen liknende prosjekter man kan se til. Er det noen anbefalinger i forhold til ovner, temperatur-sensorer, software for å få til dette? Takker for input Edit: Jeg har forresten Verisure røykvarslere med temperatur- og fuktighetssensor i dag så det er kanskje en mulighet å bruke måling fra disse? Samplings-intervallet for disse i Verisure-appen er jo veldig lang så det egner seg kanskje dårlig?
 9. Er det noen som har erfaringer med styring av Panasonic Aquarea luft-vann-varmepumpe og vannbåren gulvvarme? Skal få installert en slik varmepumpe og ønsker å styre den via HomeSeer, men vet ikke helt hvor enkelt dette lar seg gjøre og hva jeg trenger av komponenter. http://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/ranges/aquarea/high-performance/product/14322/
 10. kmlugg

  Første oppsett

  Da har veraplus kommet i hus omsider. Min første berøring med hjemmeautomasjon. Og forøvrig første erfaring med Kjell og co på nett, som var en tålmodighetsprøve. Og det var ikke postgangen som var treg. Skal nå sette opp varmestyring av panelovner i endel rom i første omgang. Har kjøpt disse on/off-pluggene og disse temperatursensorene, samt RFXtrx433e. Er det noen anbefalinger jeg bør følge fra begynnelsen av? Feks plugins jeg bør basere meg på fremfor medfølgende programvare? Eller andre stalltips?
 11. Er fersk på HomeSeer, men etter å ha testet FutureHome, Domoticz og HomeAssistant så virker Z-wave integrasjonen og event-mulighetene i HS å være overlegne. Har derimot ikke helt oversikten over hva som finnes allerede, men det er jo flere drevne her inne. Finnes plugin eller script for litt smarere oppvarming, såkalt adaptiv varmestyring? Eventuelt noe enklere som utekompenserer?
 12. Hei! Jeg har p.t. et helt manuelt hus, men har lyst til å få styr på alle 8 rommene med panelovner og tre med gulvvarmer. Men samtlige panelovner er koblet til vegguttak i rom som ikke er jordet. Heller ingen jordkabel på lur bak kontakten. En oppgradering til jord innebærer trekk til ca 25 vegguttak (og taklamper og brytere også vel?), så det ville vel betale seg en gang etter at jeg har passert perleporten. Foreløpig har jeg bare funnet homecontrol, som leverer en løsning som ikke trenger jord. Men er da prisgitt enorme kladder på veggen og et lukket system men få produkter. Har ikke støtte for gulvvarmene mine heller. Virker ikke helt cutting edge, akkurat. Noen som har tips om hvilken vei å se etter noe som kan fungere?
 13. Hei! Takk for mye av hjelpen som allerede er skrevet i dette forumet! Her er det mye godt å hente. Jeg har lagt en 6 faset plan for å konvertere mitt hus som er bygd i 2012. Huset har relativt god elektrisk standard så her er det mye muligheter! Jeg ønsker gjerne å høre fra dere basert på deres erfaringer rundt alle deler av min plan, men dette innlegget går på fase 1. Målet er å ha et system som kan vokse og som tillater at "alt" en dag kommer på nett. For er alt på nett, så vil man på en eller annen måte få styrt alt også. Kjapp oversikt over fasene: 1: Kontroller (Del 1 - OpenHAB) og Varmestyring 2: Kontroller (Del 2 - Homeseer Black Friday) - Utelys (2x Dimmer+ 5x Lysbryter) - Port og garasjeport åpner 3: Innelys (5x Dim - 9x Lysbryter) + Sensorer + Stemmestyring 4: Brannalarm + Gardiner 5: Ip Kamera / Alarm System 6: Høyttaler Fase 1 spørsmål: Heatit Multireg, ser ut som et godt alternativ, Jeg har i dag Elko vanlig vri ( Se bilde), og jeg forstår det slik at Multireg sin passer perfekt inn i. Siden jeg har varmekabler i alle gulv i hele huset er det viktig for meg at disse skal være gode. Noen andre alternativer som dere liker godt for et slikt formål? Regner med at samme modell også kan brukes på badet. Jeg har også et Flexit varmegjennvinngin ventilasjon. Vil denne kunne fungere sammen med systemet? : https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/982-systemair-hvac-adapter.html For Kontroller regner jeg med å bruke en Windows eller Linux maskin, denne vil stå sammen med min backupserver, relativt ikke i midten av boligen. Har dere noen forslag til hvordan man sette Z-wave antennen eller enheten i midten. lang usb? Vi snakker om ca 10 meter. Jeg blir å kjøre et gratisprogram før det blir noe særlig tilbud på Homeseer. Siden første del kun skal styre varmen uansett så skal det være godt nok. Samtidig ønsker jeg å stille et kanskje kontroversielt spørsmål. Bruker dere elektriker for alle lysdimmere/releer dere legger inn i huset? Blir det skrevet noe dokumentasjon eller lignende for jobben som må lagres noe sted? Jeg ønsker å gjøre ting "straight" men ikke betale mer enn jeg må. Sånn i prinsippet anser jeg det ikke som en vanskelig oppgave å installere et par releer selv.
 • Member Statistics

  6,608
  Total Members
  1,891
  Most Online
  Joccahontas
  Newest Member
  Joccahontas
  Joined
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.