Jump to content

stigvi

Members
 • Posts

  1,963
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  82

Everything posted by stigvi

 1. Du må gjerne kalle det en bug. Jeg er nærme å kalle det en bug, selv. Det vitner uansett om en utvikler som ikke helt forstår hvordan energi måles. Det er en "teller" som alltid vil være på etterskudd. Det er fysisk umulig å måle energiforbruk mellom 12:00 og 13:00 og ha svaret klart før 13:00. Det burde det vært tatt hensyn til når en lagde dette i Home Assistant.
 2. Men du ser på to forskjellige sensorer, tipper jeg. Når forbruker slås på så vil det gjenspeiles av sensoren som viser effekt og denne oppdateres hvert 2. sekund. Energi-visningen bruker sensoren for energi (som ikke er effekt) og denne oppdateres hver hele time.
 3. Det er avhengig av hvilken sensor du bruker for å telle opp energibruk. Den som måleren rapporterer via HAN grensesnittet er forsinket noen sekunder. Dvs at strømmen du brukte mellom 12:00 og 13:00 blir rapportert i fra måleren etter klokken 13:00 og Home Assistant tolker dette som forbruk i time 13. Det har vært diskutert på Home Assistant forumet og meldt inn som en bug. Sist jeg så aktivitet på det så var det at det jobbes med en løsning.
 4. Jeg har i en god stund nå hatt et forholdsvis enkelt system på nattsenking av temperatur. Utgangspunktet er at å senke temperaturen muligens ikke gir noen besparelse i kroner og ører når strømmen en bruker for å varme opp er mye dyrere enn strømmen en sparer på natt. Nordpool opererer med begrepene peak, off peak 1 og off peak 2. Dette bruker jeg til å regne ut forhold mellom peak og off peak 1. Er denne større enn 106% så setter jeg nattsenking til 1 grad. Er den mindre enn 106% så settes nattsenking til 3-4 grader. Jeg har ikke gjort noen analyse for å finne 106%. Det er mer basert på synsing enn noe annet. I praksis gjøres dette ved at jeg setter "eco" og "komfort" temperatur til nye verdier hver gang forholdet mellom peak og off peak endres, som er normalt ved midnatt. Nattsenking slås på rundt om 2100 og 2200, men det skjer normalt ikke at temperaturen synker mer enn en grad på et par timer så om natten starter med 4 grader nattsenking for så å endres til 1 grad ved midnatt, vil ikke bety at varme slås på ved midnatt.
 5. Det er bil-lading som er utfordringen min. Kommer pid-regulator så lavt at den stopper ladingen så bruker bilen en liten evighet på å komme i gang igjen. Mulig jeg legger inn slik at pid regulator begrenses nedad til en verdi som er akkurat stor nok til at lading fortsetter som normalt de første 15 minutter.
 6. Setter du output_limits bare en gang i starten på timen eller blir den kontinuerlig oppdatert fram til 15m over?
 7. Jeg har bare hatt et "problem" med dette kl 06:00. Da står begge biler på lading og en ovn i hagestue på maks. Så jeg la inn at pid regulator blir ignorert hver arbeidsdag mellom 06:00 og 06:20. Det skjer i andre tilfeller også at timeskifte får mye av varmen til å gå av, men jeg har slått meg til ro med at sånn får det bare være. Men ditt siste punkt er notert, @RVM og mulig jeg legger inn noe slikt jeg også.
 8. Enig. Energipriser er det dårlig stellt med i HA.
 9. Hehe, jeg har lyst å se et regnskap som viser at du går i pluss på et slikt prosjekt. Har du næringsvirksomhet siden du nevner 30-40 dobling av pris? Som kjent vil private husholdninger få strømstøtte.
 10. stigvi

  Salus og Homekit

  Det gikk mer på det å la Home Assistant ha som oppgave å overføre data til HomeKit. Da må en ha kommet forbi det vanskelige punktet med å kjøpe inn hardware og installere HA og få den opp å kjøre. Derifra vil jeg påstå at det er omtrent like lett å lage presentasjon av data og enkle automatiseringer i Home Assistant som det er i homekit eller i Google sitt system. En sender i de tilfellene data ut av huset og mister litt av kontrollen uten å oppnå særlig mye. Mulig presentasjonen på en iphone er litt bedre integrert med homekit. En trenger jo ikke Home Assistant appen.
 11. stigvi

  Salus og Homekit

  Kjenner ikke til Salus, men hvis det er dette, GitHub - jvitkauskas/homeassistant_salus: Home Assistant integration with Salus devices så er det en mulighet for å få det inn i Home Assistant. Derfra kan en overføre det til Homekit, men hvorfor vil en det når en har Home Assistant?
 12. Jeg har brukt 5 minutt av søndagen til å forberede meg til 2022.10 og ny Nobø integrasjon. Av 10 soner er det bare i en av de at jeg har behov for å slå av varme. Det er i en hagestue som jeg stenger igjen når det blir for kaldt og i stedenfor å automatisere den 100% så er det null problem å bruke av-knappen på termostaten for varmekabel. De andre 3 modusene, borte, eco og komfort er som før. Da er den 99% automatisert.
 13. Spørsmål: Hvorfor er preset mode: None tilgjengelig. Dette er ikke en preset som Nobø bruker. I tillegg er det slik at hvis ukeprogrammet er satt til "Av" så vil det å sette climate i preset mode None generere en feilmelding i UI. Men det logges ikke en feil. Samme hvis en velger hvac mode lik Auto. Men climate går av så sånn sett er det jo greit.
 14. Jeg ser at når en setter konfigurasjonen til "Now" så blir overstyringen litt mer fleksibel og det går å sette ukeprogram. Så med å eksperimentere litt har jeg fått litt mer forståelse for hvordan det virker. Kanskje det burde vært litt tekst som forklarer at det å sette ukeprogram blir vanskelig når overstyring står i "Konstant"? Edit: "Now" er egentlig ubrukelig for meg i og med at overstyringen kun varer fram til 03:00 før hub avslutter den.
 15. Kanskje jeg har misforstått bruken. Den gamle integrasjonen i hacs setter overstyring til konstant på hver sone. Når en skal slå av en sone så gjøres det med å først slå av overstyring og deretter velge ukeprogram for av. Dette gjøres automatisk av integrasjonen. Den nye gjør ikke det. Jeg ser at valg av ukeprogram gjør kun det, valg av ukeprogram. Den endrer ikke climate til Auto først. Burde den gjøre det? Soner som står i konstant overstyring vil fortsette med det. Jeg ser også at en kan velge i konfigurasjonen om overstyring skal være konstant eller ikke (linje 65 i climate.py), men fant ikke noe i UI på dette. Hvordan har du tenkt det skal brukes?
 16. En global switch gir denne feilen 2022-09-10 16:37:56.497 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Error while setting up nobo_hub platform for sensor Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 281, in _async_setup_platform await asyncio.shield(task) File "/config/custom_components/nobo_hub/sensor.py", line 40, in async_setup_entry [ File "/config/custom_components/nobo_hub/sensor.py", line 41, in <listcomp> NoboTemperatureSensor(component["serial"], hub) File "/config/custom_components/nobo_hub/sensor.py", line 77, in __init__ self._attr_device_info[ATTR_SUGGESTED_AREA] = hub.zones[zone_id][ATTR_NAME] KeyError: '-1'
 17. Ja, jeg skal sette en switch i global og teste. Disse ukeprofilene virker å leve sitt eget liv. Det er noe du jobber med? En ting til: sensor.tv_stue vil garantert kollidere med andre sensorer. Hva med å gi de et navn som er mer unikt for Nobø Hub? Hvis det er kollisjon på navn, blir den da opprettet som sensor.tv_stue2?
 18. 2022-09-10 16:14:30.339 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] nobo_hub: Error on device update! Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 477, in _async_add_entity await entity.async_device_update(warning=False) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 703, in async_device_update await task File "/config/custom_components/nobo_hub/sensor.py", line 89, in async_update self._read_state() File "/config/custom_components/nobo_hub/sensor.py", line 93, in _read_state self._attr_native_value = round( TypeError: type str doesn't define __round__ method
 19. Jeg testet på en rpi som ikke har vært brukt til noe så punkt 1 er ikke relevant. Men det virker nå. Jeg har ikke endret noe, bare tatt en fullstendig omstart av OS på rpi. Tidligere i dag tok jeg kun omstart på HA. Om det er dette som gjør det eller noe annet, er ikke godt å si. En kommentar. Du kan godt runde av til 1 desimal bak komma. De har ikke presisjon nok til 3 siffer allikevel. Og så ser jeg at current_temperatur på climate er uten desimaler. Tidligere var det med 1 Versjonen fra hacs Ny versjon
 20. Jeg lastet ned den nye fra din github. Men hvis en må sette opp et utviklingsmiljø for å teste dette så får jeg ikke tid til det. Så det bare for meg at den sikkert virket i 2022.9 også.......... Edit: Bare så det var klart. Jeg gjorde dette for å teste om switch kommer opp som separate sensorer.
 21. 2022.9.1 Må det være 2022.10? Jeg la inn versjon og integrasjonen lastes inn. Men den er ikke i denne listen
 22. 2022-09-10 11:58:52.017 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration nobo_hub which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2022-09-10 11:58:52.017 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] The custom integration 'nobo_hub' does not have a version key in the manifest file and was blocked from loading. See https://developers.home-assistant.io/blog/2021/01/29/custom-integration-changes#versions for more details
 23. Ja, jeg beregner den selv på en esp32 som leser modbusdataene. Nå beregner jeg forventet avkast temperatur og så ser jeg etterhvert hva jeg ender opp i. Jeg begynte å se på dette i går kveld og antar jeg etterhvert får lest meg opp godt nok til å få det riktig 🙂 Nå har jeg stoppet viftene og så ser jeg om aggregatets 5 temperatursensorer etterhvert ender opp på samme verdi. Bare som en sjekk på at ingen av de trenger å kalibreres.
 24. Det er en roterende med variabel hastighet. (Östberg Heru 160T) Denne formelen er annerledes enn studenten sin ovenfor. Engineering Toolbox sin er også det Østberg har oppgitt og som også ser ut til å være det som vises på aggregatets skjerm. Det er ikke tilgjengelig på modbus så skjermenheten beregner nok denne selv ut i fra temperaturene.
×
×
 • Create New...