Gå til innhold
 • Bli medlem

Flexit Ventil med Servo Åpning og PC Vifte


Fermate

4 667 visninger

 Del

Kona vil ha frisk luft på soverommet, mens jeg synes det blir for kaldt i løpet av natta.
Jeg forsøkte meg med en Fakro ZWS230 for å lukke vinduet automatisk, men den bråket for mye (WAF=0).

 

Jeg ønsket derfor å forsøke meg på en servostyrt ventil med en vifte i som kunne blåse frisk luft inn, men lukkes automatisk dersom det blir for kaldt.

Vifta skulle være en lydsvak PC vifte med høyt volum, og hastigheten skulle kunne reguleres trinnløst med PWM.

 

Siden dette skulle gå på fast strøm, valgte jeg WiFi som kommunikasjon. Arduino MRK WiFi 1010 er en kompakt og grei microprosessor som hadde alt jeg trengte. Siden jeg hadde pinner til overs, slang jeg på en temperatursensor og en RGB LED for å kunne kommunisere med omverdenen. Dette er greit for debugging, men også for å kunne vise status under konfigurasjon. 

 

Utgangspunktet er en Flexit ventil med snortrekk for å få en blank (ikke 3D printet) front.
Har du en slik eksisterende ventil, kan du altså oppgradere med denne :) 

image.png

 

Jeg hadde ikke ventil på soverommet fra før og måtte derfor sette inn en slik.

 

image.png

 

Byggeveiledningen:

(Du finner "handlelisten" i bunn av denne posten)

 

Start med å fjerne mekanismen for snortrekket og erstatt fjæra med en svakere en. 
Min er hentet fra biltema sitt fjærsett. Den bør være sterk nok til at ventilen ikke klapprer i vind, men svak nok til at servoen orker å dra den.

 

image.png

 

 

Etter masse prøving og feiling landet jeg på denne 3D modellen som ble modellert i Onshape og printet på en Flashforge Inventor.
Onshape er gratis for hobbyfolk, men er helt profft og veldig greit å bruke. Anbefales!
3D modellen er tilgjengelig for dere for printing eller viderearbeid :) 
(Lag deg en gratis konto, logg inn og trykk på linken i delelista nederst)
STL filer ligger også vedlagt.

 

 

image.png

 

PC vifter skal PWM styres med 25KHz, og det tok meg en del tid å finne ut hvordan en endrer PWM frekvensen på Arduinoen til dette.
Her er koden som må kjøres etter andre interupt oppsett:

 

Spoiler

/******************* setup_25khz_PWM **********************/
void setup_25khz_PWM() {
  // Output 25kHz PWM on digital pin D6 using timer TCC0 (10-bit resolution)
  REG_GCLK_GENDIV = GCLK_GENDIV_DIV(1) |          // Divide the 48MHz clock source by divisor 1: 48MHz/1=48MHz
                    GCLK_GENDIV_ID(4);            // Select Generic Clock (GCLK) 4
  while (GCLK->STATUS.bit.SYNCBUSY);              // Wait for synchronization

  REG_GCLK_GENCTRL = GCLK_GENCTRL_IDC |           // Set the duty cycle to 50/50 HIGH/LOW
                     GCLK_GENCTRL_GENEN |         // Enable GCLK4
                     GCLK_GENCTRL_SRC_DFLL48M |   // Set the 48MHz clock source
                     GCLK_GENCTRL_ID(4);          // Select GCLK4
  while (GCLK->STATUS.bit.SYNCBUSY);              // Wait for synchronization

  // Enable the port multiplexer for the TCC0 PWM channel 2 (digital pin D6), SAMD21 pin PA20
  PORT->Group[g_APinDescription[6].ulPort].PINCFG[g_APinDescription[6].ulPin].bit.PMUXEN = 1;
 
  // Connect the TCC0 timer to the port outputs - port pins are paired odd PMUO and even PMUXE
  // F & E specify the timers: TCC0, TCC1 and TCC2
  PORT->Group[g_APinDescription[6].ulPort].PMUX[g_APinDescription[6].ulPin >> 1].reg |= /*PORT_PMUX_PMUXO_F |*/ PORT_PMUX_PMUXE_F;

  // Feed GCLK4 to TCC0 and TCC1
  REG_GCLK_CLKCTRL = GCLK_CLKCTRL_CLKEN |         // Enable GCLK4 to TCC0 and TCC1
                     GCLK_CLKCTRL_GEN_GCLK4 |     // Select GCLK4
                     GCLK_CLKCTRL_ID_TCC0_TCC1;   // Feed GCLK4 to TCC0 and TCC1
  while (GCLK->STATUS.bit.SYNCBUSY);              // Wait for synchronization

  // Normal (single slope) PWM operation: timer countinuouslys count up to PER register value and then is reset to 0
  REG_TCC0_WAVE |= TCC_WAVE_WAVEGEN_NPWM;         // Setup single slope PWM on TCC0
  while (TCC0->SYNCBUSY.bit.WAVE);                // Wait for synchronization
 
  // Each timer counts up to a maximum or TOP value set by the PER (period) register,
  // this determines the frequency of the PWM operation:
  // 1919 = 25kHz
  REG_TCC0_PER = 1919;      // Set the frequency of the PWM on TCC0 to 25kHz
  while(TCC0->SYNCBUSY.bit.PER);

  // The CCBx register value determines the duty cycle
  REG_TCC0_CCB2 = 959;       // TCC0 CCB2 - 50% duty cycle on D6
  while(TCC0->SYNCBUSY.bit.CCB2);

  // Divide the 48MHz signal by 1 giving 48MHz (20.8ns) TCC0 timer tick and enable the outputs
  REG_TCC0_CTRLA |= TCC_CTRLA_PRESCALER_DIV1 |    // Divide GCLK4 by 1
                    TCC_CTRLA_ENABLE;             // Enable the TCC0 output
  while (TCC0->SYNCBUSY.bit.ENABLE);              // Wait for synchronization
    }
 


Vifta har mulighet til å rapportere faktisk hastighet, men det fikk jeg aldri helt til og droppet derfor det. 

 

Å styre servo og blinke med LED er jo planke med en Arduino, så det går jeg ikke gjennom.


Siden vifta skulle ha 12V og servoen og Arduinoen 5V, måtte jeg inn med en regulator. Kunne sikkert brukt noe mindre og enklere i To-220 kapsel, men jeg hadde en haug med slike liggende:
image.png

 

DS18B20 er en artig IC som måler temperatur og er lett å kommunisere med fra en Arduino. Det eneste den trenger er en pull-up resistor på 4,7k

 

 

image.png

 

Siden LEDen også trenger 3 resistorer (220ohm), tok jeg like godt et lite kretskort med faste baner og monterte alt sammen på det.

Kuttet noen baner med bor, laget kryssninger med noe koppertråd og loddet på vinklede kontakter på enden.

 

image.png

 

Det hele blir mer stabilt også.

 

image.png

 

En liten borrefeil korrigeres med en liten kabelstump (blå) :)
Spenningsregulatorpinnene er merket med rødt.

 

image.png

 

Ellers er koblingene laget slik at de går mest mulig rett ut på koblingspinnene.
Her er skjema tegnet med Arduinoen og kontaktene i samme linjer som på kretskortet
Fargene på ledningene er slik de er i virkeligheten.

 

image.png

 

 

Vifta og servoen som har ferdige kontakter kan plugges rett inn:


image.png 

 

Siden ventilen allerede har et hull der snora satt, kan det borres opp til 4.5 - 4.8 mm og LED'en presses inn der.
Kabel lages med riktig pinout ved å lime sammen hunn-hunn koblingskabel med superlim:


image.png

 

Temperatur IC'en loddes også på en slik kabel:

 

image.png

 

men her tillater jeg meg å dele dem opp slik at den brune signalkabelen plugges for seg.

- det ble alt for mye styr å få dem til å gå inn ved siden av hverandre.

 

Pinnene skilles med litt kna-epoxy:

 

image.png

 

 

Da er det klart for montering.

Først inn med servoen. Her må en bruke kubbe-trekker.


image.png

 

Så er det på med viftefestene. Legg merke til at de skal forbi begge hakkene. (Bare dra selv om gummien blir hvit, - de tåler det)

 

image.png

 

Neste er å feste temperatursensoren med mere kna-epoxy: 

 

image.png

 

 

Når epoxyen har herdet, kan du sette på vifta. OBS! ledningen skal gjennom utsparingen for dette i kanten.

Fjern gjerne litt av strømpa, så blir kabelen mykere å legge og fargene synlig for å kunne sette kontaktene riktig vei.

Vifta sitter på yttersiden nettop fordi det skal bli enklere å trekke gummifestene igjennom vifta.

 

image.png  image.png

 

Nå bør du plugge det hele sammen og teste på benken før du fester noe på servoen.

 

image.png

 

Her er kode for Arduinoen (ino fil er også vedlagt):

 

Spoiler

#include <Servo.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <WiFiNINA.h>

// SERVO
Servo myservo;  
int mpos = 0;    // variable to store the servo position

// LED
#define RED 7
#define GREEN 8
#define BLUE 9

//TEMP
#define ONE_WIRE_BUS 10
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

//SERVO
#define SERVO 11

// WEB
char ssid[] = "XXXXX";     // your network SSID (name)
char pass[] = "YYYYY";    // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
IPAddress IPAdresse = IPAddress(192,168,ZZZ,ZZZ);
WiFiClient client;
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);


//VARS
int led =  LED_BUILTIN;
char c;
int iFanSpeed =1;
int valve=90;
String currentLine;
int iTemp;

/******************************************/
void setup()
{

    pinMode(RED, OUTPUT);
    pinMode(GREEN, OUTPUT);
    pinMode(BLUE, OUTPUT);

    lightLed(LOW,LOW,LOW); // AV
    delay(1000);
    lightLed(HIGH,LOW,LOW); //RØD
    delay(1000);
    lightLed(LOW,HIGH,LOW); // GRØNN
    delay(1000);
    lightLed(LOW,LOW,HIGH); // BLÅ
    delay(1000);

//    Serial.begin(9600);
//    while (!Serial) ;      // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only

    Serial.println("Start");
    lightLed(HIGH,LOW,LOW); //RØD
    
    init_servo();

    lightLed(LOW,LOW,HIGH); // BLÅ
    setup_25khz_PWM();

    
    init_wifi();
    lightLed(LOW,LOW,LOW); // AV

}

/******************************************/
void loop() { 
  client = server.available();   // listen for incoming clients

  if (client) {           
    currentLine = "";                 
    c=0;
    while (client.connected() && (c != '\n') ) {             
      if (client.available()) { 
        c = client.read();       
        if (c!='\n' and c!='\r') {
          currentLine += c;       
        }
      }    
    }
    
    if (currentLine.startsWith("GET /")) {
        lightLed(LOW,HIGH,LOW); // GRØNN
        delay(1000);
        Serial.print("Funnet: ");
        Serial.println(currentLine);
        parseGet(currentLine);
        read_temp(); 
        lightLed(LOW,LOW,LOW); // AV
        delay(1000);

    }
    if (currentLine=="") {
      send2client(iFanSpeed,mpos);
      client.stop();
      Serial.println("client disonnected");
    }
  }
}
    


void moveto(int pos) {
  mpos=pos;
  myservo.write(mpos);
}

void lightLed(int red,int green, int blue) {
    digitalWrite(RED, red);
    digitalWrite(GREEN, green);
    digitalWrite(BLUE, blue);
}

void fanSpeed(int iSpeed) {
  // 0 to 1919

  Serial.print("Inout Speed:"); 
  Serial.println(iSpeed); 
  iFanSpeed = iSpeed * 1919; 
  Serial.print("Calc Speed:"); 
  Serial.println(iFanSpeed); 
  iFanSpeed = iFanSpeed /100; 
  Serial.print("Set Speed:"); 
  Serial.println(iFanSpeed); 
  
  REG_TCC0_CCB2 = iFanSpeed;
 // REG_TCC0_CCB2 = 767;
  while(TCC0->SYNCBUSY.bit.CCB2);

}

void parseGet(String  s) {
  int p1;
  int p2;
  String sVerb = "speed=";
  int i;
  String ss;
  
//  Serial.println(s.indexOf("speed="));
  
  p1=s.indexOf(sVerb);
  if (p1 > -1 ) {
    p2=s.indexOf("&",p1+1); 
    ss=s.substring(p1 + sVerb.length(),p2);
    i=ss.toInt();
    fanSpeed(i);
  } else {
    Serial.println("not Found" + sVerb);
  }

  sVerb = "valve=";
  p1=s.indexOf(sVerb);
  if (p1 > -1 ) {
    p2=s.indexOf(" ",p1+1); 
    ss=s.substring(p1 + sVerb.length(),p2);
    i=ss.toInt();
//    moveto_slow(i,50);
    moveto(i);
  } else {
    Serial.println("not Found" + sVerb);
  }
}

void moveto_slow(int target_pos, int idelay) {
int i;

  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); 
  Serial.println("moveto slow");
  if (target_pos > mpos) {
    Serial.println("tell opp");
    for (i = mpos; i < target_pos; i += 1) { 
        moveto(i);               
        delay(idelay);                        
    }     
  } else {
      Serial.println("tell ned");
    for (i = mpos; i > target_pos; i -= 1) { 
      moveto(i);               
      delay(idelay);                        
    }
  }
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); 
}


void read_temp() {
    // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature 
  // request to all devices on the bus
  Serial.print("Requesting temperatures...");
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  Serial.println("DONE");

  Serial.print("Temperature for Device 1 is: ");
  iTemp=sensors.getTempCByIndex(0);
  Serial.print(iTemp); // Why "byIndex"? You can have more than one IC on the same bus. 0 refers to the first IC on the wire

}


/******************************************/
void init_temp() {
    sensors.begin(); // IC Default 9 bit. If you have troubles consider upping it 12. Ups the delay giving the IC more time to process the temperature measurement
}

/******************************************/
void init_servo() {
   myservo.attach(SERVO);  
}

/******************* setup_25khz_PWM **********************/
void send2client(int ispeed, int valve) {
  String s;
  
    client.println("HTTP/1.1 200 OK");
    client.println("Content-type:text/html");
    client.println(); 
    // the content of the HTTP response follows the header:
  

//    s="<form>  <input checked=\"checked\" name=\"sex\" type=\"radio\" value=\"male\" /> Malex <br /><input name=\"sex\" type=\"radio\" value=\"female\" /> Female <br />  ";
    s="<form>";
//    s="<form>  <input checked=\"checked\" name=\"sex\" type=\"radio\" value=\"male\" /> Malex <br /><input name=\"sex\" type=\"radio\" value=\"female\" /> Female <br />  ";
    s=s + "Temp: " +  iTemp + " <br /> "; 
    s=s + "Speed  <input name=\"speed\" type=\"\" value=\""  +  ispeed  + "\" /><br /> "; 
    s=s + "Valve  <input name=\"valve\" type=\"\" value=\""  +  mpos  + "\" /><br><br> "; 
    s=s + "<button type=\"submit\" value=\"Submit\">Submit</button></form>";
    client.print(s);
  
    // The HTTP response ends with another blank line:
    client.println();
}

/******************* setup_25khz_PWM **********************/
void setup_25khz_PWM() {
  // Output 25kHz PWM on digital pin D6 using timer TCC0 (10-bit resolution)
  REG_GCLK_GENDIV = GCLK_GENDIV_DIV(1) |          // Divide the 48MHz clock source by divisor 1: 48MHz/1=48MHz
                    GCLK_GENDIV_ID(4);            // Select Generic Clock (GCLK) 4
  while (GCLK->STATUS.bit.SYNCBUSY);              // Wait for synchronization

  REG_GCLK_GENCTRL = GCLK_GENCTRL_IDC |           // Set the duty cycle to 50/50 HIGH/LOW
                     GCLK_GENCTRL_GENEN |         // Enable GCLK4
                     GCLK_GENCTRL_SRC_DFLL48M |   // Set the 48MHz clock source
                     GCLK_GENCTRL_ID(4);          // Select GCLK4
  while (GCLK->STATUS.bit.SYNCBUSY);              // Wait for synchronization

  // Enable the port multiplexer for the TCC0 PWM channel 2 (digital pin D6), SAMD21 pin PA20
  PORT->Group[g_APinDescription[6].ulPort].PINCFG[g_APinDescription[6].ulPin].bit.PMUXEN = 1;
 
  // Connect the TCC0 timer to the port outputs - port pins are paired odd PMUO and even PMUXE
  // F & E specify the timers: TCC0, TCC1 and TCC2
  PORT->Group[g_APinDescription[6].ulPort].PMUX[g_APinDescription[6].ulPin >> 1].reg |= /*PORT_PMUX_PMUXO_F |*/ PORT_PMUX_PMUXE_F;

  // Feed GCLK4 to TCC0 and TCC1
  REG_GCLK_CLKCTRL = GCLK_CLKCTRL_CLKEN |         // Enable GCLK4 to TCC0 and TCC1
                     GCLK_CLKCTRL_GEN_GCLK4 |     // Select GCLK4
                     GCLK_CLKCTRL_ID_TCC0_TCC1;   // Feed GCLK4 to TCC0 and TCC1
  while (GCLK->STATUS.bit.SYNCBUSY);              // Wait for synchronization

  // Normal (single slope) PWM operation: timer countinuouslys count up to PER register value and then is reset to 0
  REG_TCC0_WAVE |= TCC_WAVE_WAVEGEN_NPWM;         // Setup single slope PWM on TCC0
  while (TCC0->SYNCBUSY.bit.WAVE);                // Wait for synchronization
 
  // Each timer counts up to a maximum or TOP value set by the PER (period) register,
  // this determines the frequency of the PWM operation:
  // 1919 = 25kHz
  REG_TCC0_PER = 1919;      // Set the frequency of the PWM on TCC0 to 25kHz
  while(TCC0->SYNCBUSY.bit.PER);

  // The CCBx register value determines the duty cycle
  REG_TCC0_CCB2 = 959;       // TCC0 CCB2 - 50% duty cycle on D6
  while(TCC0->SYNCBUSY.bit.CCB2);

  // Divide the 48MHz signal by 1 giving 48MHz (20.8ns) TCC0 timer tick and enable the outputs
  REG_TCC0_CTRLA |= TCC_CTRLA_PRESCALER_DIV1 |    // Divide GCLK4 by 1
                    TCC_CTRLA_ENABLE;             // Enable the TCC0 output
  while (TCC0->SYNCBUSY.bit.ENABLE);              // Wait for synchronization
    }
    
/******************************************/
void init_wifi() {
    WiFi.config(IPAdresse);

  // attempt to connect to Wifi network:
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to Network named: ");
    Serial.println(ssid);                   // print the network name (SSID);

    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // wait 1 seconds for connection:
    delay(1000);
  }
  server.begin();                           // start the web server on port 80
  printWifiStatus();                        // you're connected now, so print out the status

}

/******************************************/

void printWifiStatus() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());

  // print your board's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);

  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
  // print where to go in a browser:
  Serial.print("To see this page in action, open a browser to http://");
  Serial.println(ip);
}

 

Husk å endre WiFi SSID, passord og IP adresse:

 

image.png

 

Når du går til IP-adressen du anga med en browser, skal du få opp denne websiden:

 

image.png

 

Hastigheten på vifta går fra 0 til 100 og ventilen fra 0 til 180 (grader).

 

Nå kan du testkjøre vifta og servoen og sjekke temperaturen før du går videre.

 

Skru deretter stagene sammen og fest dem på en avklippet servo-arm.

 

 image.png

 

Kjør servoen tilbake til "helt lukket" (0) og fest staget på servoen slik at det er en liten klaring til veggen

 

 image.png

 

Test at servoen beveger seg som den skal, sett den i  "helt åpen" (180) posisjon og skru deretter staget fast i luka.

 

Nå må du montere hele greia i veggen før du fester LED'en, setter luka på plass og fester fjæra.

 

image.png

 

 

Integrasjonen med Alexa og HomeSeer er foreløpig enkel

 

Alexa har 3 Routines ("Bedroom Fan Close", "Bedroom Fan Silent" og "Bedroom Fan Full") som setter en verdi på en virtuell device

(Tips: La kona bestemme kommandoene så husker hun dem ;)  )

 

image.png

image.png

 

Denne har eventer som trigger når den blir satt:

 

image.png

 

Som i sin tur kaller opp primitiv-eventer:

image.png

 

Selve kommandoen er denne:

&hs.URLAction("http://192.168.XXX.YYY/?speed=0&valve=0", "GET", "", "")

 

Da er det bare å teste:

 

 

Helt til slutt vil jeg si noe om koden:
Den er ikke ferdig og slik jeg vil ha den! 

Problemet er at om jeg skulle vente med å publisere dette til den ble perfekt, ville det aldri bli postet noe...

Jeg gir dere derfor koden slik den er akkurat nå og så får vi heller jobbe sammen med å få på plass de tingene jeg ønsker meg:

 

 • Når den starter, bør den hente SSID og pwd fra EEPROM
 • Dersom den ikke får kontakt med WiFi, bør den gå i AP mode slik at du kan koble til den på en fast IP (10.0.0.1 feks) med telefonen og få opp en side der du kan velge SSID og oppgi passord og ønsket IP (mens dette skjer kan den f. eks. lyse blått)
 • Dersom du velger en egen parameter, burde du få opp en side der du kan endre IP 
 • Den burde snakke på Web-socket med HomeSeer
 • HomeSeer burde ha egne devicer med slidere for speed og ventilåpning.
  Og en egen device som viser temp

 

DEL GJERNE TILBAKE DET DERE LAGER :D 

 

Deleliste:
3D Modell i OnShape (Eller bare søk etter "Flexit vent with Servo og CPU fan")

Servoen Luxorparts S3003 Standardservo
Viften er en Noctua NF-S12A PWM
Dioden er en RGB Common Cathode 4-Pin F5 5MM

Temp sensoren er en DS18B20

Arduino MKR Wifi 1010

Spenningsregulator 5V fra 12V

KretskortKabler, Pinnelist

Pull-up motstand til Temp sensoren: 4,7k ohm

Motstand til LED: 3 x 220 ohm

Flexit ventil 6x6 (150x150mm) art 02024 feks herfra

 

 

Flexit_Ventil_uten_wifiParametere.ino

Module.stl Rod1.stl Rod2.stl

 Del

29 kommentarer


Anbefalte kommentarer11 timer siden, Moskus skrev:

Dette er så genialt at det nesten gjør vondt. :D

Hehe Det er da dine PC vifter i ventil som er ide grunnlaget.
Nå kan du bare bytte ut.. ;)

 

Lenke til kommentar
39 minutter siden, Fermate skrev:

Hehe Det er da dine PC vifter i ventil som er ide grunnlaget.
Nå kan du bare bytte ut.. ;)

Mulig idé, men min versjon er til de grader simpel! Din er det jeg burde ha hatt hele tiden. :D 

 

Skal innrømme at behovet er betydelig mindre nå som vi har fått balansert ventilasjon, men jenta som er varmest har fremdeles ventil i veggen, så kanskje hun burde fått en slik. :) 

Lenke til kommentar
12 minutter siden, ØysteinHJ skrev:

Men hvorfor er åpningen rettet oppover?

Det er klassisk vegg-ventil design. Den opprinnelige grunnen er at du ikke skal få kaldras nedover veggen og kalde gufs for de som oppholder seg der. Man får altså en viss diffusjon rundt i rommet med en ventil som vender oppover. 

 

Jeg tror ikke det blir mer støv der enn andre horisontale flater i rommet. 

Lenke til kommentar
5 minutter siden, ØysteinHJ skrev:

Hmm.. Det slår meg at jeg kanskje har montert noen ventiler feil vei opp igjennom da.. 😄

:D

 

Da må jeg spørre: Hvordan får du åpnet dem? De er jo vanligvis slik at man åpner dem med å trekke en snor nedover...? ;) 

Lenke til kommentar

Jeg har alltid tenkt at det (også) er fordi en ikke skal kunne se inn i ventilen på allt støv og skitt som samler seg der.
Men som Moskus sier må nok folk dra snora nedover på ventiler som titter høyt oppe.

I dette tilfelle er jo argument nr 2 ikke relevant men nr 1 er nok mest estetisk slik den er nå.

 

Jeg vurderte det faktisk helt bevisst og ønsket at den kalde luftstrømmen (som er vesentlig med vifta) ikke skulle stå rett ned i hodet på meg i senga.

 

Men jeg lovet også kona at om det ikke ble nok friskluft med denne så skulle jeg lage en tvilling nede ved gulvet som blåste ut :) 

Tanken var da å sette ventilen andre veien.

Men hun har godkjent og det blir med denne.

Lenke til kommentar

Genialt, og super bra timing.

 

Jeg har et soverom/kontor hvor lufta blir relativt fort dårlig/innestengt. Syns ikke ventilen på rommet klarer å levere nok friskluft. Er det mange av dere som har gode erfaringer med å montere pc-vifter her? Isåfall skal jeg teste dette asap.

Lenke til kommentar
57 minutter siden, SK951 skrev:

Genialt, og super bra timing.

 

Jeg har et soverom/kontor hvor lufta blir relativt fort dårlig/innestengt. Syns ikke ventilen på rommet klarer å levere nok friskluft. Er det mange av dere som har gode erfaringer med å montere pc-vifter her? Isåfall skal jeg teste dette asap.

 

Husk at det er forskjell på (store) CPU vifter og kabinett vifter.
CPU viftene har annen vinkel på bladene for å lage større trykk (inn i en kjøleribbe) mens kabinett vifter har lavere trykk men høyere luftvolum
 

Lenke til kommentar
1 time siden, SK951 skrev:

Er det mange av dere som har gode erfaringer med å montere pc-vifter her?

Vi har hatt det i mange år, og det har fungert fint. Jeg puttet bare en 12V PC-vifte inn i ventilene, og brukte en plugin-modul for å slå dem av og på. Men da må spjellet foran stå åpent, ellers er det ikke så mye vits, @Fermate sin ultra-kule løsning er jo den man skal gå for hvis man kan. ;) 

 

 

Lenke til kommentar

Jeg lurte på om jeg skulle lage en forenklet variant av denne med bare en servo. Og en superenkel billig uP.

En på FB gruppa foreslår batteridrift men da kan det ikke være WiFi.

Men jeg finner ingen løsning for z-wave med lav nok strømforbruk.

ZUNO bruker 50mA i "always ON" og denne kan jo ikke gå i sleep-mode som en sensor kan gjøre siden den skal respondere når som helst.

Noen som har noe input?

 

Jeg mener; Z-wave dørlåsen min kjører jo i 3-4 månedere på 4xAA batterier?

 

 • Like 1
Lenke til kommentar

Dørlåsen din burde strengt tatt vare mer enn 3-4 måneder, og i den er det nok motoren som krever mest strøm.

Du må støtte "beaming", visstnok, men vet ikke om det kan gjøres på Z-UNO. Det ser ut til å kun gjelde dørlåser.

 

Lenke til kommentar

  

På 20.10.2020 den 12.48, Fermate skrev:

 

Husk at det er forskjell på (store) CPU vifter og kabinett vifter.
CPU viftene har annen vinkel på bladene for å lage større trykk (inn i en kjøleribbe) mens kabinett vifter har lavere trykk men høyere luftvolum
 

 

Tak for tipset, gikk til innkjøp av en Noctua kabinettvifte. Det eksisterende hullet i veggen er 100 mm, måtte dermed ty til med en 80 mm vifte uten kanalen trengte noen ytterligere modifikasjoner. Kjøpte samtidig en 3-12V nettadapter (trengte den uansett for å lade noe annet) for å teste konseptet, og gud for en bedring!

 

På 20.10.2020 den 12.49, Moskus skrev:

Vi har hatt det i mange år, og det har fungert fint. Jeg puttet bare en 12V PC-vifte inn i ventilene, og brukte en plugin-modul for å slå dem av og på. Men da må spjellet foran stå åpent, ellers er det ikke så mye vits, @Fermate sin ultra-kule løsning er jo den man skal gå for hvis man kan. ;) 

 

 

 

Jeg har sett at du har gjort det tidligere. Fikk endelig kjøpt meg en passende vifte for kanalen på lørdag. Lufta i rommet kjennes langt bedre, og det etter et par timer. Hadde den opprinnelig på 12 V og da var støyen merkbar. Kjører nå på 7.5V hvor den knapt høres. Skal installere lignende opplegg på soverommet (identisk kanal), som forhåpentligvis gjør at vi slipper å lufte med vinduet ila natten.

 

For min del trenger jeg ikke automasjon av spjellet. Nå blir neste steg å finne en passende voltregulator som kan styres via et eller annet.

 

 

Takker igjen for denne tråden. Har sett på en del løsninger fra Flexit, men disse har så langt ikke frista noe særlig grunnet pris + hyring av elektriker. Problemet har på mange måter ikke vært stort nok til at det var verdt bryet.. men nå som jeg kan fikse en løsning selv ble det straks mer interessant.

Lenke til kommentar
1 minutt siden, SK951 skrev:

Nå blir neste steg å finne en passende voltregulator som kan styres via et eller annet.

 

Hvilken vifte er det du bruker her som styres med valiabel spenning?
(Vifta jeg bruker her styres med PWM (Puls Width Modulation))

Lenke til kommentar
4 minutter siden, Fermate skrev:

 

Hvilken vifte er det du bruker her som styres med valiabel spenning?
(Vifta jeg bruker her styres med PWM (Puls Width Modulation))

Noctua "NF-R8 redux-1800" heter den, har ikke PWM ser jeg (3-pin). Regulerer spenningen manuelt med et variabelt nettadapter.

Edit.
Det kan godt tenkes den leverer nok luft med 7.5V. På 12V leverer den 53,3m3/timen. Rommet er 12 m2. Tenkte å la den kjøre ut uka på nåværende konfigurasjon før jeg går til innkjøp av noe. Fungerer det bra på 7,5V kan jeg like gjerne bare slå den av/på med en z-wave plugg.

Endret av SK951
 • Like 1
Lenke til kommentar
På 23.10.2020 den 12.34, Moskus skrev:

Du må støtte "beaming", visstnok, men vet ikke om det kan gjøres på Z-UNO.

 

Takk for tips. Z-Uno støtter Beaming. (FLiRS?)
Har lest litt, virker veldig lovende. Må teste !!!

 • Like 1
Lenke til kommentar

Kult, har et liknende oppsett selv, det jeg har strevd med er å få servo/arm-systemet til å være stabilt, dvs at det fungerer over tid og konsistent kanskje har vært det vanskeligste, tusen takk for veldig gode innspill.

Lenke til kommentar
22 timer siden, ATWindsor skrev:

Kult, har et liknende oppsett selv, det jeg har strevd med er å få servo/arm-systemet til å være stabilt, dvs at det fungerer over tid og konsistent kanskje har vært det vanskeligste, tusen takk for veldig gode innspill.


Tenker du mekanisk eller på koden (WiFi)?
Sånn koden er nå kommer den seg ikke på WiFi igjen om den ramler av.
(Jeg har allerede skrudd den av og på en par ganger i uka :( )
 

-Men jeg jobber med å få ny, bedre programvare bassert på resultatet i denne tråden:
 

 

Lenke til kommentar

Et tips til koden; jeg har god erfaring med å bruke dette Homie-rammeverket: https://github.com/homieiot/homie-esp8266

 

Den gir deg en nettside for å angi ssid/passord ++ ved første gangs oppstart, samt at den sørger for å koble til wifi/mqtt-serveren automatisk når den detter ut osv. Så den gir mye gratis. Kan være verdt å ta en titt. 

 

Edit: Kan også nevne at det støtter OTA-oppdateringer, men det har jeg ikke testet. 

 

Edit2: Og; Openhab sin mqtt-binding støtter autodiscovery av homie-enheter. https://www.openhab.org/addons/bindings/mqtt.homie/

Endret av tankred_smult
 • Like 1
Lenke til kommentar

MKR 1010 bruker vel 3.3V på GPIO pinnene og PWM på Noctua vifta er vel egentlig et 5V signal. Hvor god styring får du over PWM? 

Ser på å styre et par vifter selv, men klarer ikke helt å finne ut om det er noe problem/begrensninger ved å bruke 3.3V vs 5V.

Lenke til kommentar

Gjest
Skriv en kommentar...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

 • Lignende innhold

  • Av Rune M. Andersen
   3D-printet adapter for Philips Hue-dimmer, som passer både ELKO RS16 og ELKO Plus dekk/kombinasjonsrammer.
    
   Bruker to plasser og kan f.eks. brukes til å montere dimmer sammen med eksisterende bryter, ved å bytte fra enkel til 3-hullramme. Andre kombinasjoner er også mulig, så lenge man har to sammenhengende ledige plasser.
    
   Plass til to 15 mm magneter som limes inn fra baksiden. Magnetene fra den originale festeplaten kan gjenbrukes. Adapteren klipses på plass i rammen. Lim, tape eller skruer er ikke nødvendig.
    
   Jeg lager også en variant med forsenkede 3 mm skruehull.
   Denne er nyttig hvis:
   - veggen er ujevn slik at rammen ikke blir liggende pent inntil.
   - adapter + ramme skal monteres direkte på veggen.
    
   Husk i så fall å spesifisere at du vil ha skruehull ved bestilling
    
   Eksempel på rammer:
   https://www.elektroimportoren.no/kombinasjonsplate-3-hull-rs16-l573-hvit-elko/1411703/Product.html?Event=pathlist
   Clas Ohlson og Jula fører også ELKO-rammer.
    
   Etter å ha testet flere forskjellige plastfabrikanter, blir nå alle adaptere laget i en farge som ligger veldig nærme RAL 9010, som er fargen ELKO bruker.
   Jeg vektlegger best mulig overflatefinish, og god passform når jeg designer og printer. Alt 3D-printes på en Original Prusa i3 MK2.
    
   Kjøper betaler frakt. Varen sendes i boblekonvolutt.
   Kan alternativt hentes på Frei i Kristiansund.
    
   Fraktpriser:
   - 1 stk: 30 kr
   - 2-5 stk i samme konvolutt: 60 kr
   Forhåndsbetaling via Vipps.

   OBS:
   - Philips Hue dimmer, magneter eller ELKO-ramme medfølger ikke.
    

    
    
      • Av Fermate
   Jeg har brukt ganske mye "koronatid" på å få ferdig en smart ventilasjonsløsning til soverommet før vinteren kommer.
    
   Skal du få automatisert noe må du jo ha noe HW å automatisere, og jeg føler at det manger en WiFi styrt friskluftsventil på markedet.
    
   Så da var det bare å kjøpe inn en 3D Printer, lære seg Onshape 3D-Modellering, finne en passende Arduinovariant, fyre opp loddebolten, børste støvet av CPP, laste ned Fritzing og Google i vei.
    
   Slike A til Å prosjekter er veldig tilfredstillende da de samler alt du har lært deg opp gjennom årene og gir en herlig mestringsglede.
    
   Jeg føler nå at dette prosjektet er modent nok til å vises fram og invitere andre til å bygge videre på, så her er det:
   Enjoy!
    
    
  • Av harelabb
   Har noen veggplugger son jeg kan styre med fjernkontroll, rfxcomm og arduino.
   For å finne koden å sende fra Arduinoen, brukte jeg RCSwitch biblioteket/eksemplene til å sniffe etter en koder som sendes fra fjernkontrollen.
    
   Med disse kodene kan arduinoen slå av og på switchen, men rfxcommen fanger ikke opp signalet, slik den gjør fra fjernkontrollen.
   RFXcommen sier det er KANGTAI / AC /ARC koder som kommer fra fjernkontrollen. 
    
   Noen som vet hvor jeg kan finne opplysninger om disse protokollene, som vil gjøre meg istand til å sende "riktigere" signal fra Arduinonen, som også RFXcommen vil forstå?
  • Av ezand
   Hei!
    
   Jeg er i gang med å sette opp Home Assistant med Z-Wave og Zigbee. Jeg trenger litt tips om hvordan jeg kan få koblet min eksisterende loftsventilasjonsvifte til Z-Wave systemet.
    
   Ventilasjonsvifte: Flexit ULV 100
   Styringsbryter: Flexit
    
   Det hadde vært ideelt med en trinnløs variant (dimmerfunksjon?) fremfor tre-trinnsbryteren nevnt ovenfor. Noen som har noen tips til komponenter som støtter dette oppsettet?
  • Av 1v4r
   Jeg har hatt litt mailkorespondanse med med Eidsiva Nett om å få åpnet HAN-porten på min AMS-måler. Nå er det tydeligvis bare å smøre seg med tålmodighet.
    
    

    
    

    

    
    
×
×
 • Opprett ny...