Gå til innhold
 • Bli medlem

SCRIPT: Corona_i_Norge.vb - Oppdatering av Corona-viruset i Norge


Moskus
 Del

Anbefalte innlegg

  Sub Main(ByVal parameters As Object)
    'Moskus 2020
    Dim devID As Integer = parameters.ToString
    Dim useHTMLtable As Boolean = True
    Dim url As String = "https://www.vg.no/spesial/2020/corona-viruset/data/norway-table-overview/"

    Dim source As String = ""
    Try
      Using client = New System.Net.WebClient
        Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12
        client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8
        source = client.DownloadString(url)
      End Using
    Catch ex As Exception
      hs.WriteLog("CoronaScript", "Net Feil: " & ex.Message)
    End Try

    If source = "" Then
      hs.WriteLog("CoronaScript", "Got no response from url: " & url)
      Exit Sub
    End If


    Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source)
    Dim output As String = ""

    Try
      Dim confirmed As Integer = json("totals")("confirmed")

      If useHTMLtable Then
        output &= "<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>"
        output &= "<tr><td><b>Totalt</b></td><td align='right'>" & json("totals")("confirmed") & "</td><td align='right'>" & json("totals")("dead") & "</td><td align='right'>" & json("totals")("recovered") & "</td></tr>"

        For i As Integer = 0 To json("cases").Count - 1
          output &= "<tr><td>" & json("cases")(i)("name") & "</td><td align='right'>" & json("cases")(i)("confirmed") & "</td><td align='right'>" & json("cases")(i)("dead") & "</td><td align='right'>" & json("cases")(i)("recovered") & "</td></tr>"
        Next
        output &= "</table>"

      Else
        output &= "<b>Totalt: " & json("totals")("confirmed") & " / " & json("totals")("dead") & " / " & json("totals")("recovered") & "</b><br>"

        For i As Integer = 0 To json("cases").Count - 1
          output &= "• " & json("cases")(i)("name") & ": " & json("cases")(i)("confirmed") & " / " & json("cases")(i)("dead") & " / " & json("cases")(i)("recovered") & "<br>"
        Next

      End If

      hs.SetDeviceString(devID, output, False)
      hs.SetDeviceValueByRef(devID, confirmed, True)
    Catch ex As Exception
      hs.WriteLog("CoronaScript", "Net Feil: " & ex.Message)
    End Try
  End Sub

 

Trigger: Kjøres hvert 5. minutt

Parameter: DeviceIDen til en virtuell device som skal holde verdien.

Du kan endre variabelen "useHTMLtable" til False hvis du vil ha det i HStouch, for HStouch viser ikke pene HTML-tabeller...
 

image.png

 

 

 

Oppdatert med data fra RapidAPI siden jeg ble lei av at VG er så dårlig på å oppdatere tallene sine:

  Sub Main(ByVal parameters As Object)
    'Moskus 2020
    Dim devID As Integer = parameters.ToString

    Dim url As String = "https://covid-193.p.rapidapi.com/statistics?country=Norway"
    Dim source As String = ""
    Try
      Using client = New System.Net.WebClient
        'TLS1.2 and encoding (UTF8)
        Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12
        client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8

        'Headers
        client.Headers.Set("x-rapidapi-host", "covid-193.p.rapidapi.com")
        client.Headers.Set("x-rapidapi-key", "DIN_RAPIDAPI_KEY_HER")

        'GET the url
        source = client.DownloadString(url)
      End Using
    Catch ex As Exception
      hs.WriteLog("CoronaScript", "Net Feil: " & ex.Message)
    End Try

    If source = "" Then
      hs.WriteLog("CoronaScript", "Got no response from url: " & url)
      Exit Sub
    End If


    Try
      Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source)

      Dim confirmed As Integer = json("response")(0)("cases")("total")
      Dim output As String = ""
      output &= "<b>Aktive: " & json("response")(0)("cases")("active") & " (" & json("response")(0)("cases")("new") & ") " & "</b><br>"
      output &= "Totalt: " & json("response")(0)("cases")("total") & "<br>"
      output &= "Dødsfall: " & json("response")(0)("deaths")("total") & " (" & IIf(json("response")(0)("deaths")("new").ToString = "", "0", json("response")(0)("deaths")("new")) & ") " & "<br>"
      output &= "Testede: " & json("response")(0)("tests")("total") & "<br>"
      output &= "<i>Sist oppdatert: " & json("response")(0)("time") & "</i><br>"

      hs.SetDeviceString(devID, output, False)
      hs.SetDeviceValueByRef(devID, confirmed, True)
    Catch ex As Exception
      hs.WriteLog("CoronaScript Error", "Parsefeil: " & ex.Message)
    End Try
  End Sub

 

Kjøres nå hver time, jeg vet ikke begrensningene hos RapidAPI.

image.png

 

 

 • Like 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

9 timer siden, ØysteinHJ skrev:

Edit: Fant ut av det.  Ser at jeg manglet referansen til dll-filen, og at informasjon om det finnes under Installasjon her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4338-script-enturvb-få-inn-data-fra-entur/

Aaah, jeg er så vant til å bruke JSON at jeg tror alle har lagt til den referansen nå... :( 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 • 2 uker senere...

Noen andre også som opplever at tallene fra VG er "stuck" (ikke oppdatert) de siste dagene?

Snakker om denne linken i scriptet: https://www.vg.no/spesial/2020/corona-viruset/data/norway-table-overview/

 

F.eks. så er Totals i skrivende stund:

{"totals":{"confirmed":2263,"dead":0,"recovered":6}

...Disse er samme tall som for noen dager siden.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Har jobbet litt med å få VG sin statistikk inn i HStouch. Har blitt litt mer hjemmtid enn vanlig kan man si. 

 

- Bruker node-red for å ta et bilde av den relevante delen av https://www.vg.no/spesial/2020/corona/ 

- Bruker node-red-contrib-web-page-screenshot som har mulighet til å definere en del av en nettside gjennom å angi klassen man er interessert i, hos VG er det "key-numbers-inner"

- Resultatet er bra, men kommer i form av en enkel html fil hvor bilde av nettsiden er en png streng som er base64 encoded.

- Html filen kan jeg sende til HS med homeseer mqtt (Node-red kjører på en gammel mac-mini)

- Bruker mcsMQTT og ender opp med å bruke "button" for å lagre data i en device. Men da blir html koden liggen som 0 = "html kode". (se bilde 1 og 2)

 

Så står litt fast. Egentlig burde jo det være en smal sak å sende/hente selve html filen direkte fra HStouch men det skorter litt på kunnskapen her!

Tips til løsning på hvordan man enklest får vist en slik html fil i hstouch? Man kan vel "broadcaste" en slik fil på et lokalt nettverk? 

 

1667433992_Skjermbilde2020-03-26kl_21_39_42.thumb.png.8ae2baaf5e4d449b4c7ea92a74147c7f.png

 

2007078843_Skjermbilde2020-03-26kl_21_41_29.thumb.png.829f32bf8d0ab5e28f1794bbfbff4131.png

 • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

20 timer siden, Gizmo skrev:

Sender skjermbilde av vg sin hovedstatistikk til denne webadressen: http://www.jul-andersen.com/vg.html og henter den derfra til hstouch. Bruker ftp fra node-red, oppdateres hvert 30 minutt.

Perfekt! Kan vi bruke det? :) 

 

(Hadde det ikke vært enklest å bare lage en png-fil av det istedenfor en base64-streng? Iallfall enklere å legge i HStouch?)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

54 minutter siden, Moskus skrev:

Perfekt! Kan vi bruke det? :) 

 

(Hadde det ikke vært enklest å bare lage en png-fil av det istedenfor en base64-streng? Iallfall enklere å legge i HStouch?)

 

Det må gjerne brukes, men kommer uten noen som helst garanti på oppetid. 

Det er helt sikkert bedre måter å gjøre dette på. Jeg forsøkte å finne en måte å få dette lagret som en png fil og lagt rett i bildemappen til HStouch, men fant ikke ut hvordan jeg fikk lagret/konvertert strengen på ryddig vis. 

 

Jeg legger ut flow'en jeg bruker i node-red, så kan de som vil ha egen url lage det, eventuelt om noen kommer opp med en bedre måte å gjøre det på. 

[
  {
    "id": "a903151e.701c58",
    "type": "tab",
    "label": "Ta bilde av Koronastatistikk og send via ftp",
    "disabled": false,
    "info": ""
  },
  {
    "id": "f9a208cb.694fa8",
    "type": "inject",
    "z": "a903151e.701c58",
    "name": "",
    "topic": "",
    "payload": "https://www.vg.no/spesial/2020/corona/",
    "payloadType": "str",
    "repeat": "1800",
    "crontab": "",
    "once": false,
    "onceDelay": 0.1,
    "x": 150,
    "y": 140,
    "wires": [
      [
        "bc724e8e.7f1af8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "bc724e8e.7f1af8",
    "type": "screenshot-class",
    "z": "a903151e.701c58",
    "name": "vg",
    "url": "https://www.vg.no/spesial/2020/corona/",
    "classname": "key-numbers-inner",
    "path": "",
    "x": 270,
    "y": 140,
    "wires": [
      [
        "de9480ac.28563"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "63cd0a38.394ffc",
    "type": "file",
    "z": "a903151e.701c58",
    "name": "",
    "filename": "/din_path_her/vg.html",
    "appendNewline": false,
    "createDir": false,
    "overwriteFile": "true",
    "encoding": "none",
    "x": 220,
    "y": 220,
    "wires": [
      [
        "9e323528.2d1a4"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "de9480ac.28563",
    "type": "template",
    "z": "a903151e.701c58",
    "name": "",
    "field": "payload",
    "fieldType": "msg",
    "format": "handlebars",
    "syntax": "mustache",
    "template": "<html>\n  <body>\n    <img src=\"data:image/png;base64,{{payload}}\">\n  </body>\n</html>",
    "output": "str",
    "x": 400,
    "y": 140,
    "wires": [
      [
        "63cd0a38.394ffc"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "9e323528.2d1a4",
    "type": "ftp in",
    "z": "a903151e.701c58",
    "ftp": "",
    "operation": "put",
    "filename": "www/vg.html",
    "localFilename": "/din_path_her/vg.html",
    "name": "",
    "x": 510,
    "y": 220,
    "wires": [
      [
        "9fe66376.2bf11"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "9fe66376.2bf11",
    "type": "debug",
    "z": "a903151e.701c58",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "false",
    "x": 670,
    "y": 140,
    "wires": []
  }
]

 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

25 minutter siden, Gizmo skrev:

Ja, det ser ut til å virke igjen. 

 

VG har også en annen json fil, men jeg har ikke rukket/orket å grave i den. Er litt mer omfattende: 

https://www.vg.no/spesial/2020/corona-viruset/data/norway/

 

 

Se der, ja, den var jo litt spennende. Muligens litt overkill å analysere den hvert 5. minutt, men det er nok alle detaljene ser det ut til...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

4 timer siden, Moskus skrev:

det er nok alle detaljene ser det ut til

Mye hjemmetid nå... 

Den forrige jeg la ut har kun informasjon om smittede. Men ved å se på koden som brukes på html siden fant jeg det som ser ut en bedre  kildefil: https://www.vg.no/spesial/2020/corona-viruset/data/norway-region-data/

 • Så langt jeg kan se inneholder "metadata" på de første linjene informasjon om smittede totalt, nye i går og i dag, samt tilsvarende for døde.
 • Deretter følger data om  "timeseries" for først smittede og så døde. 
 • Til slutt kommer "caselist" for hvert enkeltcase som er registrert (som er hovedparten av filen)

Har jo bare sjekket etter middag i dag, men virker som tallene i metadata er identiske med nettsiden. 

 • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

 Del

 • Lignende innhold

  • Av Join
   Hei!
    
   Utvikleren til Device History plugin-et har vore meget serviceinnstilt og levert kode for å hente ut gjennomsnittsverdi frå sist time og skrive verdien til et virtuellt device.
    
   På denne måten kan eg sammenligne direkte med en verdi, istedenfor å gjennomsnittsberegne for kvar enkelt funksjon.
    
   Koden er som følger:
    
    
   Public Sub UpdateHourlyStats(parms As String)
   Dim intSourceRef As Integer Dim intDestRef As Integer Dim dtmFrom As Date Dim dtmTo As Date Dim strDeviceStats As String Dim astrStats() As String Const IDX_STATS_MIN As Integer = 0 Const IDX_STATS_MAX As Integer = 1 Const IDX_STATS_AVG As Integer = 2 Const IDX_STATS_COUNT As Integer = 3 Dim dblMin As Double Dim dblMax As Double Dim dblAvg As Double Dim intCount As Integer 'figure out the parameters intSourceRef = CType(parms.Split(";")(0), Integer) intDestRef = CType(parms.Split(";")(1), Integer) dtmTo = Date.Now dtmFrom = dtmTo.AddHours(-1) hs.WriteLog("Device History", "Getting updated stats for device " & intSourceRef & " from '" & dtmFrom.ToString() & "' to '" & dtmTo.ToString() & "' ...") 'Ask the plugin for the stats strDeviceStats = hs.PluginFunction("Device History", "", "GetRangeStats", {intSourceRef.ToString(), dtmFrom.ToString(), dtmTo.ToString()}) 'Parse the response into discrete variables astrStats = strDeviceStats.Split("|") If astrStats.Length() = 4 Then
   dblMin = astrStats(IDX_STATS_MIN) dblMax = astrStats(IDX_STATS_MAX) dblAvg = astrStats(IDX_STATS_AVG) intCount = astrStats(IDX_STATS_COUNT) 'Do something with the output hs.WriteLog("Device History", "Device " & intSourceRef & " ranged from " & dblMin & " to " & dblMax & ", with an average value of " & dblAvg & " taken from " & intCount & " changes.") hs.WriteLog("Device History", "Updating device " & intDestRef & " with value " & dblAvg) hs.SetDeviceValueByRef(intDestRef, dblAvg, True)
   Else
   hs.WriteLog("Error", "Retrieval of stats for device " & intSourceRef & " failed.")
   End If
   End Sub
    
   Korleis lagre som .vb fil?
    
    Og så må eg ha litt rettleiing på kva som er rett device-ref. 
    
   Er det root-device, eller ref på funksjoner etc.
    
   Edit: I tillegg ser det ut til eg også må lære å legge inn kode som skjult tekst og rett formatering, slik som de andre bruker. 
  • Av Moskus
   Det hender jeg eksperimenterer med Z-wave, til og med på hovedsystemet. Jeg har et par Z-wave-interfacer jeg bytter mellom (kjører restore av backup til et nytt interface før for mye testing), og det fjerner all potensiell routing-informasjon. I løpet av de første timene prøver altså huset å "finne seg selv", alt går litt tregt, og det blir høyere risiko for at noe er satt til "Unknown".
    
   Jeg skrev et script for å finne disse enhetene, og så polle dem for å faktisk lese statusen de har. Det hjelper både for å få fjernet de irriterende "Unknown"-status'ene, og det hjelper på å bedre routingen fordi kommandoen blir utført.
    
   For at dette skal fungere ut av esken må HomeSeer finne seg selv på localholst på port 80. Hvis ikke må du endre "Dim url as String"-linja.
    
   CheckForUnknown.vb
   Public Sub Main(ByVal params As Object) 'Moskus 2020 Dim subStart As DateTime = DateTime.UtcNow Dim url As String = "http://localhost/json?request=getstatus" Dim json As String = "" Dim DEBUG As Boolean = False If DEBUG Then hs.WriteLog("CheckForErrors", "Downloading data... ") Using client As New System.Net.WebClient json = client.DownloadString(url) json = json.ToLower() End Using If DEBUG Then hs.WriteLog("CheckForErrors", "Download done!") Dim searchString As String = ("{""ref"":").ToLower() Dim errorSearchString As String = ("""status"":""Unknown"",""device_type_string"":""Z-Wave Switch").ToLower() Dim lst As New System.Collections.Generic.List(Of Integer) Dim start As Integer = 0 If json.IndexOf(errorSearchString) > 0 Then ' Yes, we have errors, lets find the devices by looping through all devices While start <> -1 Dim deviceJsonStart As Integer = json.IndexOf(searchString, start) If deviceJsonStart = -1 Then Exit While Dim deviceJsonEnd As Integer = json.IndexOf(searchString, deviceJsonStart + searchString.Length) If deviceJsonEnd = -1 Then Exit While Dim deviceJson As String = json.Substring(deviceJsonStart, deviceJsonEnd - deviceJsonStart) 'This is the JSON for a device If deviceJson.Contains(errorSearchString) Then 'Check if the device contains the error and get the deviceRef if it doesn't Dim deviceRef As Integer = deviceJson.Substring(searchString.Length, deviceJson.IndexOf(",") - searchString.Length) lst.Add(deviceRef) If DEBUG Then hs.WriteLog("CheckForErrors", "Found reference '" + deviceRef.ToString + "'") End If start = json.IndexOf(searchString, deviceJsonStart + 10) End While End If For Each d As Integer In lst Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(d) Dim devName As String = dev.Location2(hs) & ", " & dev.Location(hs) & ", " & dev.Name(hs) Dim pollResult As HomeSeerAPI.IPlugInAPI.PollResultInfo = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "PollDevice", New Object() {d}) hs.WriteLog("CheckForErrors", "Poll of device " & d.ToString & " (" & devName & ") returned " & pollResult.Result.ToString & " (" & pollResult.Value & ")") 'Check if the device has the correct value If pollResult.Result = HomeSeerAPI.IPlugInAPI.enumPollResult.OK OrElse pollResult.Result = HomeSeerAPI.IPlugInAPI.enumPollResult.Timeout_OK Then Dim pollValue As Integer = pollResult.Value Dim devValue As Integer = hs.DeviceValue(d) 'Set the device to the correct value If devValue <> pollValue Then For Each CAPI As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(d) If CAPI.ControlValue = devValue Then Dim response As CAPIControlResponse = hs.CAPIControlHandler(CAPI) hs.WriteLog("CheckForErrors", "Set " & d.ToString & " (" & devName & ") to " & CAPI.Label & ": " & response.ToString) Exit For End If Next End If End If Next hs.WriteLog("CheckForErrors", "Done! Elapsed time: " & Math.Round(DateTime.UtcNow.Subtract(subStart).TotalSeconds, 2) & " seconds") End Sub  
    

    
   Jeg kjører dette scriptet i et event hver 10. minutt. Men jeg har også en begrensning på at det ikke må ha vært bevegelse i huset i løpet av 5 minutter for å redusere trafikken når routingen er på det verste.
    
   Jeg hadde selvfølgelig tenkt å disable scriptet når det ikke var behov for det, men ellers merker jeg ikke noe til det for det er særdeles sjeldent scriptet finner "Unknown" lenger, det ser jeg jo nå i loggen.
  • Av Moskus
   Sub Main(ByVal input As Object) Dim deviceRef As Integer = input.ToString Dim weekNumber As Integer = DatePart(DateInterval.WeekOfYear, Date.Now, FirstDayOfWeek.Monday, FirstWeekOfYear.System) hs.SetDeviceValueByRef(input, weekNumber, True) hs.SetDeviceString(input, "Uke " & weekNumber, False) End Sub  
  • Av Moskus
   Det er det samme maset hvert år: "Hvorfor må vi alltid ha disse kjedelige juletrelysene? Klart jeg kan bruke RGBW-lys, men de er så... statiske.". Vi har alle vært der.
    
   Vel, Twinkly er svaret. Det er juletrelys som kan styres via en app, man kan legge til animasjoner, og man kan til og med lage egne og "tegne" fargene på treet i sanntid. Og nå kan man også selvfølgelig styre treet fra HomeSeer.
    
   Lagre scriptet under som Twinkly.vb i /scripts-mappen, endre IPen (nest øverste linje), og lag et event der du kjører "Setup"-funksjonen. Hvis du oppdaterer, så kan du istedenfor kjøre "AddDeviceButtons"-funksjonen og bruke deviceID'en til eksisterende Twinkly-devicer som parameter (en om gangen).
    
   Twinkly.vb
    
   'Moskus 2019-2020 Dim IP As String Dim debug As Boolean = False Public Sub Main(ByVal something As Object) End Sub Public Sub ButtonPress(ByVal input As Object) Dim deviceRef As Integer = input(0) IP = DirectCast(hs.GetDeviceByRef(deviceRef), Scheduler.Classes.DeviceClass).Device_Type_String(hs) Dim cmd As String = input(1) If cmd.StartsWith("Brightness_") Then Dim value As Integer = cmd.Split("_")(1) DoCmd("Brightness", value) Else If DoCmd(cmd) Then hs.SetDeviceString(deviceRef, cmd, True) End If If DoCmd(cmd) Then hs.SetDeviceString(deviceRef, cmd.Replace("_", " "), True) End Sub Public Function DoCmd(ByVal command As String, Optional ByVal value As Integer = 100) As Boolean 'SetMode("rt") 'SetMode("demo") 'SetMode("movie") 'SetMode("effect") 'SetMode("off") If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Starting DoCmd()") Dim code As String = GetRandomCode() If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Code: " & code) Dim auth As TwinklyAuthentication = Login(code, forceNew:=True) If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Authentication_token: " & auth.authentication_token) Dim success As Boolean = Verify() If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Verified: " & success) If command = "Brightness" Then SetBrightness(value) Else SetMode(command) End If Return True End Function Public Sub Setup(ByVal not_used As String) Dim new_ref As Integer = hs.NewDeviceRef("Twinkly") Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(new_ref) dv.Location(hs) = "Twinkly" dv.Location2(hs) = "Twinkly" dv.Can_Dim(hs) = False dv.DeviceType_Set(hs) = New HomeSeerAPI.DeviceTypeInfo dv.Status_Support(hs) = True dv.Can_Dim(hs) = False dv.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES) 'This is &H100 dv.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.STATUS_ONLY) 'This is &H10 hs.SaveEventsDevices() AddDeviceButtons(new_ref) hs.WriteLog("Twinkly", "Initiation done!") End Sub Public Sub AddDeviceButtons(ByVal device_ref As String) Dim devID As Integer = CInt(device_ref) hs.DeviceScriptButton_DeleteAll(devID) hs.DeviceProperty_dvMISC(device_ref, HomeSeerAPI.Enums.eDeviceProperty.MISC_Set, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES) Try hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 1: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Movie", 101, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Movie", 1, 1, 1)) hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 2: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Effect", 102, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Effect", 1, 2, 1)) hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 3: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Demo", 103, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Demo", 1, 3, 1)) hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 4: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Pause", 104, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "RT", 1, 4, 1)) hs.WriteLog("Twinkly", "Added button 5: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "Off", 0, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Off", 1, 5, 1)) For i As Integer = 10 To 100 Step 10 hs.WriteLog("Twinkly", "Added dimming " & i & " : " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, (i & "%").ToString, i, "Twinkly.vb", "ButtonPress", "Brightness_" & i, 2 + Math.Floor(i / 51), (i / 10 - Math.Floor(i / 51) * 5), 1)) Next Catch ex As Exception hs.WriteLog("Twinkly", "Error adding buttons: " & ex.Message) End Try End Sub Public Sub SetMovieConfig(ByVal frameDelay As Integer, ByVal numberOfLEDs As Integer, ByVal framesNumber As Integer, ByVal loopType As Integer) Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, Integer) data.Add("frame_delay", frameDelay) data.Add("leds_number", numberOfLEDs) data.Add("frames_number", framesNumber) Dim output As String = RunAPI("led/movie/config", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data)) If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "SetMovieConfig: " & output) End Sub Public Sub GetMovieConfig() ' {"frame_delay":66,"leds_number":175,"loop_type":0,"frames_number":212,"sync":{"mode":"none","slave_id":"","master_id":""},"code":1000} Dim output As String = RunAPI("led/movie/config") If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "GetMovieConfig: " & output) End Sub Public Sub GetMovieFull() If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "GetMovieFull: ") Dim output As Byte() = RunAPIraw("led/movie/all") If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", ConvertByteArrayToString(output) & " ... done!") End Sub Public Sub SetMovieFull(ByVal octetString As String) Dim movie() As Byte = ConvertStringToByteArray(octetString) If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "SetMovieFull: ") Dim ret = RunAPIraw("led/movie/full", movie) If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", System.Text.Encoding.ASCII.GetString(ret) & " ... done!") End Sub ''' <summary> ''' Get brightness ''' </summary> Public Function GetBrightness() As Integer Console.Write("Getting brigthness...") Dim output As String = RunAPI("led/out/brightness") Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(output) Return json("value") End Function ''' <summary> ''' Set brightness ''' </summary> ''' <param name="brightness">0-100</param> Public Sub SetBrightness(ByVal brightness As Integer) If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Setting brigthness to '" & brightness & "'...") Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, Object) data.Add("mode", "enabled") data.Add("value", brightness) data.Add("type", "A") Dim output As String = RunAPI("led/out/brightness", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data)) If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", IIf(output.Contains("1000"), " was a success!", " failed. :(")) End Sub ''' <summary> ''' Sets the display ''' </summary> ''' <param name="mode">rt, movie, demo, restart, effect, off</param> Public Sub SetMode(ByVal mode As String) If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Setting mode to '" & mode & "'") Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, String) data.Add("mode", mode.ToLower()) Dim output As String = RunAPI("led/mode", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data)) Dim success As Boolean = output.Contains("1000") If debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Mode set: " & IIf(success, " was a success!", " failed. :(")) If Not success And debug Then hs.WriteLog("Twinkly", "Output: " & output) End Sub Public Function GetAuthentication() As TwinklyAuthentication Dim auth As TwinklyAuthentication = New TwinklyAuthentication Dim authString As String = hs.GetINISetting("Twinkly", "Authentication", "", "Twinkly.ini") Try If authString <> "" Then auth = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of TwinklyAuthentication)(authString) End If Catch ex As Exception End Try Return auth End Function Public Function Verify() As Boolean Dim auth As TwinklyAuthentication = GetAuthentication() Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, String) data.Add("challenge-response", auth.challengeresponse) Dim output As String = RunAPI("verify", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data)) Return output.Contains("1000") End Function Public Function Login(ByVal challenge As String, Optional ByVal forceNew As Boolean = False) As TwinklyAuthentication Dim auth As TwinklyAuthentication = Nothing Dim authString As String = "" authString = hs.GetINISetting("Twinkly", "Authentication", "", "Twinkly.ini") Try If authString <> "" Then auth = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of TwinklyAuthentication)(authString) Catch ex As Exception End Try If auth Is Nothing OrElse forceNew Then Dim data As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, String) data.Add("challenge", challenge) Dim output As String = RunAPI("login", Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(data)) hs.SaveINISetting("Twinkly", "Authentication", output, "Twinkly.ini") auth = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of TwinklyAuthentication)(output) End If Return auth End Function Private Function RunAPI(ByVal urlFunction As String, Optional ByVal query As String = "") As String Dim source As String = "" Dim url As String = "http://" & IP & "/xled/v1/" & urlFunction Dim auth As TwinklyAuthentication = GetAuthentication() Using client As New System.Net.WebClient client.Headers.Add("Content-Type", "application/json") If auth.authentication_token <> "" Then client.Headers.Add("X-Auth-Token", auth.authentication_token) End If If query <> "" Then source = client.UploadString(url, "POST", query) Else source = client.DownloadString(url) End If End Using Return source End Function Private Function RunAPIraw(ByVal urlFunction As String, Optional ByVal bytes() As Byte = Nothing) As Byte() Dim auth As TwinklyAuthentication = GetAuthentication() Dim source As Byte() = {} Dim url As String = "http://" & IP & "/xled/v1/" & urlFunction Using client As New System.Net.WebClient Net.ServicePointManager.DefaultConnectionLimit = 9999 client.Headers.Add("Content-Type", "application/octet-stream") If auth.authentication_token <> "" Then client.Headers.Add("X-Auth-Token", auth.authentication_token) End If If bytes IsNot Nothing Then source = client.UploadData(New Uri(url), bytes) Else source = client.DownloadData(url) End If End Using Return source End Function Public Function GetRandomCode(Optional ByVal forceNew As Boolean = False) As String Dim code As String = hs.GetINISetting("Twinkly", "Code", "", "Twinkly.ini") If code = "" OrElse forceNew Then code = GetRandomString(32) hs.SaveINISetting("Twinkly", "Code", code, "Twinkly.ini") End If Return code End Function Private Function GetRandomString(ByVal length As Integer) Dim s As String = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789" Dim r As New Random Dim sb As New Text.StringBuilder For i As Integer = 0 To length - 1 Dim idx As Integer = r.Next(0, 35) sb.Append(s.Substring(idx, 1)) Next Return sb.ToString() End Function Public Function ConvertStringToByteArray(ByVal input As String) As Byte() Dim lst As New System.Collections.Generic.List(Of Byte) For i As Integer = 0 To input.Length - 1 Step 2 Dim temp As String = input.Substring(i, 2) Dim val As Integer = Convert.ToInt32(temp, 16) lst.Add(Convert.ToByte(val)) Next Return lst.ToArray() End Function Public Function ConvertByteArrayToString(ByVal bytes() As Byte) As String Dim ret As String = "" For Each b As Byte In bytes ret &= Convert.ToChar(b).ToString() Next Return ret End Function Public Class TwinklyAuthentication Private _authentication_token As String Public Property authentication_token() As String Get Return _authentication_token End Get Set(ByVal value As String) _authentication_token = value End Set End Property Private _authentication_token_expires_in As Integer Public Property authentication_token_expires_in() As Integer Get Return _authentication_token_expires_in End Get Set(ByVal value As Integer) _authentication_token_expires_in = value End Set End Property Private _challengeresponse As String Public Property challengeresponse() As String Get Return _challengeresponse End Get Set(ByVal value As String) _challengeresponse = value End Set End Property Private _code As Integer Public Property code() As Integer Get Return _code End Get Set(ByVal value As Integer) _code = value End Set End Property End Class  
    
    
   Gammelt script:
    
    
   Da får du en device som dette:

   Gå inn på Devicen, og gå til Advanced.
    
   Legg så IP-adressen til Twinkly-lenken inn under "Device Type (String)":

    
   ... og siden vi endrer Device Types, må vi huske å vise alle etter på:

    
    
   Den nye versjonen støtter altså flere lenker på samme script, man slipper å lage kopier av scriptet hvis man har flere lenker.  
  • Av Moskus
   Public Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2020 Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass Dim DE As Scheduler.Classes.clsDeviceEnumeration Dim counter As Integer = 0 Dim counterBelow100 As Integer Dim filter As String = "batter" 'tar da både "battery" og "batteri" hs.WriteLog("Battery", "Looking for battery devices...") DE = hs.GetDeviceEnumerator() Do While Not DE.Finished device = DE.GetNext If device.Device_Type_String(hs).ToLower.Contains(filter) OrElse device.DeviceType_Get(hs).Device_Type_Description.ToLower.Contains(filter) OrElse device.Name(hs).Contains(filter) Then Dim devName As String = device.Location2(hs) & ", " & device.Location(hs) & ", " & device.Name(hs) Dim devValue As Double = hs.DeviceValueEx(device.Ref(hs)) If devValue < 100 Then hs.WriteLog("Battery", "Device: " & devName & ", battery: " & devValue) counterBelow100 += 1 End If counter += 1 End If Loop hs.WriteLog("Battery", "Done! Found " & counter & " devices, " & counterBelow100 & " have levels below 100%.") End Sub  
   Bare lagre som "GetBatteryLevels.vb" og kjør det. Det skrives til loggen.
×
×
 • Opprett ny...