Gå til innhold
 • Bli medlem
 • Moskus
  Moskus

  HomeSeer-skolen #4: Mer Z-wave

  Mer Z-wave!

  Nå begynner det å bli hakket mer avansert. Vi retter et par små-feil, og vi setter opp litt assosiasjon. :)

   

  HomeSeer og Z-wave

  Øverst til høyre på "Device Management"-siden finner du en blå knapp med et antenne-symbol på. Det er Polling. Trykker du på den vil HomeSeer spørre nodene du ser om hvilken status de har.

   

  Hvis du kikker litt nærmere på en Fibaro Dimmer 2 node, vil du se at et par ekstra enheter som ikke gir fornuftig informasjon, samt en ekstra "dimmer" (som gjør at status ikke blir oppdatert hvis du trykker på en fysisk knapp). Jaha, men hvorfor fikk vi de?

   

  Problemet er egentlig ikke HomeSeer. Det er hvordan Fibaro har valgt å skrive firmwaren sin. Noen gateway'er og programmer har et grunnleggende Z-wave-oppsett i bunn, men legger til støtte enhet for enhet. Problemet med en slik tilnærming er at det krever mye energi, man får et begrenset utvalgt enheter, og en gammel enhet med ny firmware må testes på nytt fordi oppdateringer kan fikse en ting men ødelegge for noe annet.

   

  HST går istedenfor bredt ut. HomeSeer sin "policy" er at hvis en enhet er sertifisert ihht. Z-wave (Plus) så skal den være støttet i HomeSeer. Men støtten er dermed avhengig av produsenten. Hvis de har gjort alt riktig uten å gjøre noen "smarte tilpasninger" (for eksempel for å kunne bli integrert "bedre" i sin egen gateway enn andre) så går det glatt inn i HomeSeer. Fibaro lager god hardware, men firmwaren er (etter min mening) ikke like god. Men Fibaro er langt fra de eneste som har dette problemet.

   

   

   

  Feilretting

  Først retter vi på assosiasjoner slik at HomeSeer og dimmeren snakker sammen. For å konfigurere en node, må vi finne "root". I de fleste tilfeller finner vi root'en øverst i node-gruppa, med tannhjul-symbolet og teksten "No Status" (root har normalt ingen status). Trykk på "Fibaro Switch Multilevel", og gå til tab'en "Z-wave". Du ser noe slikt:

   

  13 Z-wave inclusion root.png

   

  Trykk på den gule pilen foran "Associations". Hos meg ser det da slik ut:

   

  8 Z-wave inclusion 4.png

   

  MERK: Det korrekte pr. april 2020 er at Group 1 skal være assosiert til HS med Endpoint 1 for en Fibaro Dimmer 2. Group 2, 3, 4 og 5 skal ikke være assosiert til HomeSeer (men kan være assosiert til andre lys hvis du ønsker det, selvfølgelig),

   

  Det skjulte under var gjeldende praksis da guiden ble skrevet.

  Spoiler

   

  Vi vil ikke videresende endpoint-informasjon, så fjerner vi disse. Så må vi legge til nye. For Z-wave Plus skal det i utgangspunktet holde å assosiere Group 1 til HomeSeer (som alltid har ID = 1), men HS liker å legge seg selv til i alle grupper. Vi kan gjøre det her. Først velger vi Gruppen, så noden (nå kun node 1) og så trykker vi på "Add". Merk at vi ikke skal velge endpoint.

   

  Det gjør vi for alle gruppene, og Dimmer 2 har 5. Etter å ha lagt til alle skal det se slik ut:

   

  9 Z-wave inclusion 5.png

   

   

   

  EDIT: Du trenger muligens ikke slette disse devicene lenger, de kan faktisk gi nyttig informasjon. Det er avhengig av hvilken firmware du har på Dimmeren, og hvilken versjon av Z-wave plugin'en du kjører. Det vil klare seg med å bare skjule (velg "Hide") dem istedenfor å slette dem.

   

  Så sletter vi "devicer" ikke gir mening. Du kan slette "Heat Notification", "Power Management Notification", "System Notification" og "Switch Multilevel 2". Det gjør vi enklest ved å velge dem med avkryssingsboksene til venstre, og velger "Delete" i nedtrekksmenyen øverst til venstre.

   

  10 Z-wave inclusion 6 - hide.png

   

  Sånn! Nesten ferdig! :)

   

  Hos meg manglet "Switch Multilevel 1" (av for meg uforståelige grunner) kommandoen "On Last Level". "On" betyr "dim til 100%", mens "On Last Level" betyr "dim til det nivået dimmeren var satt til sist", og er dermed ganske hendig. Hvis denne ikke dukker opp hos deg, er det heldigvis enkelt å legge til.

   

  Trykk på den blå linken til "Switch Multilevel 1" og gå til tab'en "Status Graphics". Denne vil sannsynligvis se slik ut:

   

  15 Status values dimmer - before.png

   

  Vi skal legge til en entalls verdi/kommando og trykker på knappen "Add Single Value". Value settes til "255", status tekst endres fra "Change me" til "On Last Level", og i nedtrekksmenyen under velger du "On Alternate". Row settes til "1" og Column til "3".

   

  Så blar vi  helt nederst til siden og trykker "Done".

   

  For sikkerhets skyld trykker vi på "Switch Multilevel 1", går til "Status Graphics"-tab'en og verifiserer at verdiene ser slik ut. (Dette har aldri vært et problem med PC-versjonen, men Zee2 tullet litt med dette før versjon .270. Burde være fikset nå, men vi sjekker likevel).

   

  14 Status values dimmer.png

   

  Nå er alt vel! :D

  Når du har gjort dette et par ganger, vil det gå raskt etterpå. Det tar ca. 30 sekunder (avhengig hvor lang tid assosiasjonene tar).

   

  ... og det er bare å fortsette å inkludere noder. Under er en eldre Qubino dimmer inkludert.

   

  Spoiler

  11 Z-wave inclusion 7 - GoapQubino.png

   

  ... som vi ser mangler den også "On Last Level", selv om den støtter det. Og den lager en "Switch Binary" som ikke er i bruk. Men det er jo enkelt å ordne. :) 

  12 Z-wave inclusion 8 done.png

   

   

  Parametere

  En node har sannsynligvis flere innstillinger enn de som er tilgjengelige via et brukergrensesnitt. Dette er typisk for verdier som ikke behøves å justere så ofte. Eksempler er temperatur-kalibrering, følsomhet for en bevegelsessensor, hvor lang tid en dimmer bruker på dimmer opp/ned lyset, og så videre.

   

  Slike ting justeres vanligvis med en parameter. En parameter består et parameter-nummer (et heltall mellom 0 og 255), samt en verdi (1 byte, 2 eller 4 bytes). Men det er ingen fastsatte regler om hva de forskjellige parameter-nummerne er, så det må vi slå opp i manualen. Det er også viktig å bruke manualen som fulgte med i boksen til produktet du kjøpte, for andre firmware-versjoner kan faktisk ha andre parametere.

   

  Fibaro Dimmer 2 har en snedig funksjon som heter "auto calibrate". Den sjekker hvordan lyskilden som er koblet til oppfører seg ved forskjellige lysstyrker, og tar så hensyn til dette når dimmeren senere skal dimme lyset. Den starter automatisk når du kobler opp dimmeren første gang, men man kan også tvinge den i gang senere (og det er praktisk!) ved å sette sette parameter 13 til 1 (eller 2 hvis du bruker en Bypass).

   

  Igjen går vi til root, og videre til Z-wave. Vi trykker på den gule pilen foran "Settings", og fortsetter med å velge parameter 13, og sette verdien til 1. Slik:

   

  16 set parameter.png

   

  Så er det bare å trykke på "Set"-knappen, og autokalibreringsfunksjonen starter. :)

   

  Merk:

  Hvis du allerede har satt en parameter, men ikke husker hva du satte den til, kan du velge parameternummeret og la "Value" være blankt. Trykker du da på "Set" vil HomeSeer hente verdien du har satt. Hvis du ikke har satt en verdi, vil du sannsynligvis få teksten "ERROR". Da er det standardverdien som gjelder (så du må slå opp i manualen).

   

   

  Andre noder har et ferdig oppsett slik at du enkelt forstår hvilke parametere du justerer. De fleste noder kommer uten dette ferdige oppsettet (og her skulle jeg ønske HomeSeer kunne bruke et XML-oppsett eller noe slikt, det er ikke "rocket science" å skrive en tekst og et tilhørende parameter-nummer). Se skjult tekst for langt bilde.

   

  Spoiler

  19 Aeon Labs motion sensor.png

   

  Parametere har potensiale til å kunne skape kaos av en ellers fungerende node, så vær litt forsiktig... ;) 

   

   

  Assosiasjon

  Kort fortalt lar assosiasjon en node styre en annen. En node kan ha forskjellige grupper ("Groups"), som gjør ulike ting. F.eks. en bevegelsessensor kan ha en gruppe for å skru av/på andre noder basert på bevegelse og en annen gruppe for å skru av/på andre noder basert på lys.

   

  Fibaro-dimmerne har to brytere. Bryter 1 (navngitt "S1",) styrer først og fremst lyset dimmeren er koblet til. Men bryter 2 ("S2") bruker assosiasjon til å styre andre lys. Jeg har satt det opp slik at bryter 2 i stua styrer kjøkkenlyset og motsatt.

   

  For Z-wave Plus er alltid "Group 1" det som er kalt "lifeline". Gruppe 1 skal alltid assosieres med master controller, og der blir informasjon mellom noden og master utvekslet (som f.eks. "Instant Status" som forteller HomeSeer at noden har blitt skrudd på eller av via knapp eller andre assosiasjoner). I "gamle dager" var det ingen standard for lifeline, "Instant Status" var ikke engang vanlig. Versjon 1 av dimmerne fra Fibaro og Qubino brukte da den siste gruppen til lifeline (hhv Group 3 og Group 4).

   

  S2 i stua styrer kjøkkenlyset (merk at det er snakk om Dimmer 1, ikke 2?

  17 Associations 1.png

   

  S2 på kjøkkenet styrer lyset i stua:

  18 Associations 2.png

   

  Merknad 1:

  I bildet over når under overskriften "Feilretting" ser du at HomeSeer er assosiert til alle gruppene. Dette skal egentlig ikke være nødvendig! Z-wave Plus bruker som nevnt Group 1 som lifeline. Det skal være tilstrekkelig å kun assosiere Group 1 til HS3.

   

  Merknad 2:

  Ved bruk av assosiasjon er det også viktig å lese bruksanvisningen. For eksempel har Dimmer 2, som poengtert her, to grupper knyttet til knapp S1. Gruppe 2 og Gruppe 3 styres fra S1: Gruppe 2 sender kun On/Off mens Gruppe 3 også kan dimme. Det samme for knapp S2, men da er gruppene hhv 4 og 5.

   

   

  Includering secure/non-secure

  Alle dørlåser med Z-wave må bruke "secure" inkludering. Dette fordi kommunikasjonen mellom HomeSeer og dørlåsen skal krypteres, og som et sikkerhetstiltak må avstanden mellom controlleren og noden være 60 cm eller mindre når du setter den opp første gang. Det gjør det litt kronglete å sette opp en allerede montert dørlås, men det er kjekt å vite at kommunikasjonen er kryptert. Og jeg vil si det er kjekt med kryptering (men ikke nødvendig) for noder som f.eks. styrer ovner.

   

  Men for eksempelvis dimmere og bevegelsessensorer er det min personlige mening at kryptering er litt overkill. Kryptering med Z-wave har noen ulemper:

  1. Som nevnt må avstanden mellom controller og node være liten. For en montert dimmer kan dette by på problemer.
  2. Det gir mer kommunikasjon og dermed mer belastning på Z-wave nettverket
  3. For batteridrevne noder, som f.eks. en bevegelsessensor eller magnetsensor, betyr kryptering vesentlig høyere batteribruk.

   

  Men er det enkelt å oppfylle kravene til kryptering og det er enheter som ikke bruker batteri, er det ikke noe problem å bruke kryptering. :) 

   

   

  Z-Health

  EDIT: Z-Health er faktisk nå tatt bort fra HomeSeer. Det er behøves ikke lenger, slik det var i gamle dager.

  Spoiler

   

  I del 3 ble det nevnt at optimalisering er veldig viktig. Z-Health er en funksjon som kan gjøre dette for deg.

  Gå til Plugins → Z-wave → Controller Management, og utvid den øverste gule menyen, med navnet "Z-Wave Networks and Options".

   

  Helt til høyre finner du opsjonen for Z-Health. Setter du den på, får du mulighet til å justere klokkeslettet den skal kjøre på. Velg et klokkeslett som huset vanligvis ikke er aktivt, optimalisering gjør at vanlig Z-wave-trafikk blir stanset midlertidig. F.eks. mellom 01:30 og 05:00.

   

  Z-wave nettverket bør ikke optimaliseres hvis det ikke er noe å optimalisere, det kan gi flere problemer enn det løser. Men hvis du flytter litt rundt på noder eller plugger inn eller ut noder regelmessig (som du egentlig ikke bør gjøre), så kan Z-Health være en grei måte å opprettholde et friskt nettverk på.

   

  21 Z-Health.png

   

   

  Oppsummering

  I del 3 la vi til et interface og inkluderte noder i nettverket, og optimaliserte nettverket. Denne gangen har vi rettet noen feil med oppsettet, vi kan justere parametere og bruke assosiasjoner for å kontrollere noder.

   

  Tidligere har vi sett på valg mellom de ulike versjonene (del 1) og hvordan man setter det opp (del 2). I del 5 skal vi se nærmere på bruk av 433MHz-teknologi med RFXtrx433, og i del 6 det skal vi behandle alle enhetene våre, navngi dem, sortere, og se litt nærmere på mulighetene vi har i grensesnittet.

   

  Spørsmål? Kommentarer?

  Gi lyd i kommentarfelet! :) 

   

   

  Endret av Moskus  Brukertilbakemelding

  Anbefalte kommentarer  Jeg merker at jeg foreløpig får bekreftet det jeg har brukt det siste året på å lære. Skulle hatt denne guiden fra dag én.

  Det finnes forbausende lite "for dummies guider" når det gjelder z wave eller hjemmeautomasjon generelt, så dette er et supert tiltak.

  • Like 1

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider
  1 time siden, xibriz skrev:

  Her lærer man noe selv om man ikke bruker HomeSeer :)

  Ja, mye av dette er jo mer om Z-wave. :)

   

  1 time siden, xibriz skrev:

  Forklarer du Scenes også med eksempler etter hvert?

  Jeg hadde faktisk ikke tenkt det, ettersom jeg ikke bruker det så mye selv. Det blir i så fall ved en senere anledning.

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider

  Bra jobbat Moskus!

   

  Enig i att denna guiden borde funnits för mig själv för 2 år sedan :-)

  Ser ut som en vacker Qubino dessutom.

   

  Vill gärna se lite oppsett på Events..

   

  Ska strax igång själv med HS3 demo för köp på Black Friday!!

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider
  Et øyeblikk siden, Shen skrev:

  Vill gärna se lite oppsett på Events..

  Det kommer vi til! :)

  Neste er "RFXCOM & 433 Mhz", så kommer enkel UI-bruk og håndtering av devicer, og kommer Events. Eventer kan bli såpass komplisert at jeg tror det også blir to deler, men vi får se...

  • Like 1

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider

  Supert! :)

  Jeg var faktisk ikke klar over "Delete"-knappen... Nå har jeg fått ryddet godt opp, og fjernet mellom 100 og 150 devicer, spesielt godt å endelig bli kvitt døde noder som ikke ligger i Z-stick'en lenger (de har skapt mye irritasjon item at jeg har tatt meg tid til å finne ut av det..)

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider

  Super guide! Skulle ønske den var tilgjengelig da jeg byttet fra Fibaro til Homeseer :-)
   - Men er det slik å forstå at jeg kun trenger gruppe 1 koblet opp mot master controller? Til og med "gamle" fibaro og qubino enheter?

   

   

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider
  11 timer siden, Mr. Larsen skrev:

   - Men er det slik å forstå at jeg kun trenger gruppe 1 koblet opp mot master controller? Til og med "gamle" fibaro og qubino enheter?

  Ja. Og nei.

   

  For gamle Fibaro og Qubino er det den siste gruppen, ikke den første. Gruppe 3 for Fibaro, Gruppe 4 for Qubino. :) 

  • Like 1

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider
  19 timer siden, Mr. Larsen skrev:

  Super guide! Skulle ønske den var tilgjengelig da jeg byttet fra Fibaro til Homeseer :-)
   - Men er det slik å forstå at jeg kun trenger gruppe 1 koblet opp mot master controller? Til og med "gamle" fibaro og qubino enheter?

   

  På de "gamle" fibaro/qubino enhetene må du også passe på å sette riktig endpoint på gruppe 1 og 2 slik at HS3 får tilbakemelding når S1 og S2 knappene blir brukt. Dette er spesielt viktig hvis du bruker f.eks S2 på en Fibaro enhet som scenebryter. 

  • Like 1

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider

  Bare for å gjøre det enda mer komplisert bruker ikke Fibaro Dimmer v1 endpoints på alle firmware-versjoner... :( 

  I det minste ikke på de jeg har som er alt fra 1.8 til 2.2 eller 2.3 (jeg husker ikke i farten).

   

   

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider
  17 timer siden, Moskus skrev:

  Bare for å gjøre det enda mer komplisert bruker ikke Fibaro Dimmer v1 endpoints på alle firmware-versjoner... :( 

  I det minste ikke på de jeg har som er alt fra 1.8 til 2.2 eller 2.3 (jeg husker ikke i farten).

   

  Ikke? Sikker på at dette ikke er en HomeSeer "feature" ?

   

  Har selv Fibaro Dimmere fra v1.9 til v2.2 og alle støtter endpoints hos meg. 

   

  Z Wave Expert UI2.png

   

  Z Wave Expert UI.png

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider

  Det kan så være i Z-way, jeg vet ikke hva slags unntak de har lagt til. Men i HomeSeer (som merkelig nok er det HomeSeer-skolen hander om) er det ikke slik. ;) 

  Ref FGD-211 fw 2.1++ , FGD-211 fw 1.9 og FGD-211 fw 1.8.

   

  Dette er jo et kjent problem med forskjellige produsenter, deriblant Fibaro og Qubino, som prøver å være smarte og tolker Z-wave på sin måte... Hadde håpet Z-Wave Plus gjorde ENDA mer med dette.

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider
  18 minutter siden, Moskus skrev:

  Det kan så være i Z-way, jeg vet ikke hva slags unntak de har lagt til. Men i HomeSeer (som merkelig nok er det HomeSeer-skolen hander om) er det ikke slik. ;) 

  Ref FGD-211 fw 2.1++ , FGD-211 fw 1.9 og FGD-211 fw 1.8.

   

  Da kan det hende dette er en über "feature" i Z-Way ja :D 

   

  Edit: Nå skal det sies at z-wave databasen til openHAB (cd-jackson) er basert på hjemmesnekra xml filer fra brukere. Har selv lastet opp min egen XML for ZM1702 der så selv om disse xml filene ikke bruker Endpoints er det fullt mulig at enhetene støtter det.

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider
  6 timer siden, Andreas skrev:

  Hvorfor leggger association på en zwc-k8 gruppe 2 seg til 

   

  HomeSeer legger automatisk til assosiasjonen, men den trenger kun å være assosiert med gruppe 1 (lifeline)

   

  Sitat

  Ampere devicen på dimmeren min?

   

  huh?

   

  Sitat

  Kan jeg endre dette på noen måte?

   

  Ja, bare gå inn i root devicen på enheten din og under z-wave fanen har du en mulighet til å endre på assosiasjonene. 

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider

  Ja. Slik ser det ut..

  Jeg får bare ett valg i nedtrekksmenyen når jeg skal endre tilknytninger.

  Når jeg velger dimmeren, så knytter den seg mot "Ampere" devicen, ikke mot Switch-multilevel.

   

  Noen forslag?

  dimmer.PNG

  valg.PNG

  zwc-k8.PNG

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider

  Hei.

  Nei, jeg vil styre dimmeren med gruppe 2. men jeg får ikke valgt riktig device!

  3 og 5 er bare en test, de skal jeg slette..

   

  Hva er det som bestemmer hva som kan assosieres med hverandre? hvorfor knytter den seg opp mot strømrapporteringen og ikke mot multilevel styringen?

  Del denne kommentaren


  Lenke til kommentar
  Del på andre sider  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Gjest
  Skriv en kommentar...

  ×   Du har limt inn tekst med formatering.   Fjern formatering

    Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

  ×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

  ×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

  ×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.


×
×
 • Opprett ny...